Yksi POLKU kansainväliseksi verkkokauppiaaksi -hankkeen tarkoituksista on myös opinnollistaa kertyvää osaamista. Hankkeen aikana läpikäydystä laajasta materiaalista tuotettiin uutta luentomateriaalia opetuksen käyttöön. Tradenomit opiskelevat verkkokaupan perusteita osana markkinoinnin opintoja ja päivitetyt verkkokauppaluennot tuovat opetukseen lisäarvoa. Lukiolaisten kanssa luentojen toimivuus esitestattiin ja he nostivat esille hyviä kehittämiskohteita.

 

Yhdeksän luentoa ja tenttiä

Hankkeessa toteutettujen tasokkaiden luentojen, erilaisten oppaiden, webinaarien ja kirjallisuuden pohjalta tuotettiin verkkoluentosarja. Luentoihin suunniteltiin myös verkkotentit ja lisäksi case-tehtävä. Kohderyhmänä on ensisijaisesti ammattikorkeakoulun opiskelijat. Opettajat voivat käyttää aineistoja osana omia opintojaksojaan tai teettää ”paketin” opiskelijoilla verkko-opintoina. Verkkokaupan perusteet palasteltiin yhdeksään osa-alueeseen:

 • Verkkokaupan peruskäsitteet ja sanastoa
 • Verkkokaupan liiketoiminnalliset lähtökohdat
 • Verkkokaupan löydettävyys
 • Verkkokaupan toiminnallisuus
 • Miten hankitaan asiakkaita verkkokauppaan
 • Ostotapahtuma ja asiakkaiden palvelu verkkokaupassa
 • Tiedolla johtaminen verkkokaupassa
 • Miten lait ja säädökset vaikuttavat verkkokaupan toimintaan
 • Miten verkkokauppa käytännössä perustetaan
 • Lisäksi case-tehtävä: tutkitaan ja arvioidaan verkkokauppojen käytettävyyttä ja toiminnallisuutta, 40 kysymystä

 

Lukiolaiset testasivat VERKKOKAUPPALUENNOT

Luentomateriaalin toimivuuden esitestaukselle tarjoutui hyvä mahdollisuus lukiolaisten kevään projektiviikolla. Lukiolaisille tarjottiin yhtenä vaihtoehtona Verkkokaupan perusteet 2 op. Yhteensä 18 kiinnostunutta valitsi tämän opintojakson. Muutamalla heistä oli suunnitteilla oman verkkokaupan perustaminen ja osa halusi saada käytännönläheistä oppia, josta saattaisi olla hyötyä esimerkiksi kesätöiden haussa.

Pilotoinnin perusteella aineistojen kehittämiskohteet saatiin esille:

 • Käsiteltävien asioiden vaativuustasoa nostetaan joidenkin aiheiden kohdalla
 • Tuotetaan oma luento aiheesta verkkokaupan kansainvälistyminen
 • Tuotetaan syventävänä luentona verkkokaupan mainonta (esim case)
 • Verkkotentteihin tehdään lisää soveltavia tehtäviä
 • Verkkotenteille annetaan vain kaksi suorituskertaa ja vähimmäispistemäärä 80 – 90 % maksimista
 • Valinnaisia lisätehtäviä ja kertaustehtäviä
 • Lisäksi tehdään suunnitelma aidon verkkokaupan saamiseksi oppimisympäristöksi
Verkkokauppaluennot
Verkkokauppoja analysoitiin pienryhmissä. 40 kysymystä ohjasi anayysiä. Kukin ryhmä esitteli oman analyysinsä luentojen lopuksi.
Verkkokauppaluennot
Mitä jäi mieleen edellisestä luennosta? Kertausta ja lämmittelyä kokeiltiin sanapelin avulla. Termit ja käsitteet ovat paikoin haastavia.
Verkkokauppaluennot
Luennoilla tehtiin myös yksilötehtäviä.
Heli Aaltonen verkkokauppaluennot
Osallistujien oma verkkokauppaostaminen tutkittiin. Yllättävän monia tuotteita nuoret ostavat vain kivijalkaupoista.
Verkkokauppaluennot
Pienryhmissä työskenneltiin kahtena luentopäivänä. Aluksi etsittiin tietoa verkkokaupan ajankohtaisista trendeistä, tilastoista ja uutisista. Oma tietokone oli työväline aiheiden tarkastelussa. Lähteiden etsiminen oli haastava tehtävä.

Kuvat Valokuvaaja Mimmi M, teksti Heli Aaltonen

Heli Aaltonen työskentelee yliopettajana ja on mukana Miksei Oy:n ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun yhteisessä POLKU kansainväliseksi verkkokauppiaaksi -hankkeessa. Hankkeen käytännön toimista kertoo myös Xamkin Read-lehti 2/2018.