Kuusi nuorta pimeässä, kylmässä ja märässä Juvan luonnossa. Neljäs ja samalla viimeinen kokoontuminen vertaisohjaajakoulutuksesta toteutettiin vuoden lyhimmän päivän tienoilla, ja paikaksi valikoitui nuorten omasta toiveesta paikallinen kota. Makkaranpaiston ja kaakaon keiton ohessa osallistujat pyrkivät pareittain selvittämään heille ennestään tuntematonta tietoa kännyköillään, kokeillen toisten ihmisten auttamista autenttisissa olosuhteissa.

Mistä kaikessa on siis kyse? Yksinkertainen idea kehittyi jo Xamkin aikaisempien vuosien Ohjaamojen tuki –hankkeen aikana, kun Juvan nuoret kertoivat mieluiten ottavansa vastaan tukea ystäviltään ja läheisiltään. Kunnan tarjoamat palvelut tulevat vasta sen jälkeen, eikä silloinkaan aina haluta lähteä apua hakemaan. Ratkaisu tilanteeseen oli kehittää koulutus, jolla paikalliset nuoret saavat paremmat eväät toimia lähipiiriänsä tukevina vertaisohjaajina.

 

Koulutuksen rakenne

Neljän tapaamiskerran koulutus mallinnettiin vuoden 2016 loppupuolella, ja sen ensimmäinen käytännön toteutus saatiin loppuun noin vuotta myöhemmin. Koulutuskerrat järjestettiin kaikki keskenään eri paikoissa, ja pääsisältöinä oli oppia tuntemaan omia vahvuuksia sekä paikkakunnan mahdollisuuksia nuorten elämän tukijana. Luonnollisesti myös pareittain ja pienissä ryhmissä toteutettavaa ohjaamista harjoiteltiin tapaamisten aikana.

 

Kokoontumiset olivat kestoltaan 3h mittaisia ja sijoittuivat iltapäivään:

  1. Fiiliksen nostatus / Nuorisotila
  2. Itseen katsomisen päivä / ABC – huoltoasema

(hahmotetaan mitä voi ohjata toisille)

  1. Toisiin katsomisen päivä / Kunnantalo

(harjoitellaan asioiden ohjaamista ja ohjattavana olemista)

  1. Katse tulevaisuuteen / Ulkoilmassa kodalla

(ks. OHJAAMOJEN TUKI – AMMATTILAISEN APUNA NUOREN PARHAAKSI, Kokemuksia ja kehitysehdotuksia Etelä-Savosta s. 38-39)

saatavilla: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/126768/URNISBN9789523440111.pdf?sequence=1

 

Nuorten ryhmässä oli hyvä henki ja heidän vahvuutensa ulottuivat monelle alueelle. Kolmannelle tapaamiselle tuli valmistella ohjaustuokio itselle tärkeästä aiheesta, ja osallistujat saivatkin oppia vertaisiltaan uutta eri urheilulajeista, Netflixin toimintaperiaatteista, empatiasta sekä elämää yleisesti piristävistä pienistä asioista. Nämä aiheet olivat tämän ryhmän osalta uniikkeja. Kunnan tarjoamiin nuorille kuuluviin palveluihin tutustuttiin tapaamalla vierailijoita sekä verkkopohjaisesti toteutetun kunnantalo-suunnistuksen aikana.

 

Nuorten luontaiset tilat pienissä kunnissa

Koulutukseen liittyvät tapaamiset sijoitettiin tarkoituksellisesti paikkoihin, joissa nuoret voivat toisiaan tavata myös omaehtoisesti. Usean Etelä-Savon kunnan osalta nuoret ovat itse kertoneet ja osoittaneet paikat, joissa he aikaa viettävät. Paikkakunnasta riippumatta tärkeiksi koetaan liikenneasemien kahvilat, kunnan tarjoamat nuotiopaikat, uimarannat sekä nuorisotilat.

Koska nuorten vertaisohjaajakoulutuksen avulla pyritään tukemaan osallistujien kaveritaitoja, koettiin tärkeäksi toimia heidän reviireillään. Nuorelle voi tulla tarve tuelle juuri uimarannalla iltaa viettäessä, jolloin mahdollisen tuenkin on oltava siellä. Tietoa on tarjolla valtavasti, mutta sitä ei ehkä osata tai kehdata aina hakea. Juvan nuorten osalta koulutuksen viimeinen auttamistehtävä oli yhdessä etsiä tietoa mm. perhevapaakäytännöistä ja siihen liittyvästä tukien hakuprosessista. Toiminta kotaolosuhteissa oli nuorille jopa hieman luontevampaa kuin ohjaajille.

 

Mahdollisuus kaikille toimijoille

Nuorten vertaisohjaajakoulutus on osa Xamkin Digillä duuniin! –hankkeen toimenpideperhettä, ja mahdollista toteuttaa Etelä-Savossa yhteistyössä kuntien ammattilaisten kanssa. Ensimmäinen toteutus tarkensi koulutukseen sopivia käytäntöjä, jolloin uusi toteutus muissakin kunnissa on vaivatonta. Tietysti muistaen, että paikallinen twisti löytyy vasta käytännön kautta.

 

Koulutusta voidaan yhdessä sovittaa sinne missä sitä tarvitaan.

 

Heikki Kantonen
TKI-asiantuntija

 

Digillä duuniin! – Digitaaliset sovellukset nuorten työllisyyspalveluissa on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun hallinnoima hanke, jossa kehitetään nuorten työllisyyttä tukevia palveluita Etelä-Savon syrjäseuduilla digitaalisuutta ja pelillisyyttä sekä ryhmätoimintaa hyödyntäen. Hankkeen osatoteuttaja on Otavan Opisto. Hanke alkoi 1.6.2017 ja päättyy 31.5.2020. Hanketta rahoittavat toteuttajatahojen ohella Etelä-Savon ELY-keskus ja Euroopan sosiaalirahasto.