Vienti vetää ja tuonti työllistää  

Suomen markkinat ovat kansainvälisesti katsoen hyvin pienet.  Se pakottaa monen yrityksen maailmanmarkkinoille heti alkumetreillä.  Joko yritys hankkii raaka-ainetta tai materiaalia muista maista tai etsii uusia asiakkaita Suomen ulkopuolelta. Verkkokauppa on tästä hyvä esimerkki. Pitkistä etäisyyksistä huolimatta on pystyttävä toimittamaan oikea tuote, oikeaan paikkaan, juuri oikeaan aikaan. 

Logistiikka-ala työllistää 

Logistiikka on tieto-, materiaali- ja pääomavirtojen hallintaa. Sen sujuvuus erityisesti kansainvälisessä kaupankäynnissä on tärkeää.  Suomi tarvitsee jatkuvasti lukuisia asiantuntijoita, jotka hallitsevat tietoliikenteen sekä tavaravirtojen ohjaamisen maalla, merellä ja ilmassa.  Myös rahan tulee liikkua nopeasti.  Näin varmistetaan taloudellinen vakaus niin yrityksissä kuin maailmanmarkkinoillakin.   

Vienti- ja tuontitaidot lisäävät ammattitaitoa 

Osaavasti hoidettu vienti- ja tuontiprosessi tarjoaa monia mahdollisuuksia. Kaikki lähtee myyjän ja ostajan välisen kauppasopimuksen ehtojen ymmärtämisestä.  Kuka toimittaa, mitä toimittaa ja mihin?  Millä tavara saadaan kuljetettua sovittuun paikkaan? Kenen vastuu, jos jotain yllättävää tapahtuu? Miten ja milloin ostajan tulee tehdä maksu? Hyödyllistä tietoa monessa ammatissa tilaus-toimitusketjun eri vaiheissa. 

Tullaukseenko tämä liittyy? 

Kyllä vain.  Euroopan unioni takaa jäsenilleen vapaan liikkuvuuden jäsenmaasta toiseen.  Sama koskee vapaassa liikkeessä olevaa tavaraa. Tavaran siirtyessä EU-alueen ulkopuolelle tulee se asettaa tullimenettelyyn.  Tullaus on myös hoidettava tavaran saapuessa yhteisöalueelle. Brexit-keskustelusta tuttu tilanne monelle. 

Hyödyllistä käytäntöä kuluttajankin arkeen 

Toimivasta tuonti- ja vientiprosessista hyötyy kuluttajakin. Kun ulkomaankauppa toimii, riittää kaupan hyllyiltä tavaraa, esimerkiksi kahvia ja banaaneja.  Ja kun suomalaisten teknologiayritysten kauppa käy, niin myös vienti vetää.  Hyppää sinäkin mukaan tuonnin ja viennin vetovoimaiseen maailmaan! 

 Teksti: Leena Pommelin-Andrejeff, Vaasan ammattikorkeakoulu, VAMK