Vinkeä virittäjä- podcastsarjan kolmannessa jaksossa Saimaa Stadiumin Leposyke-tilaan saapui vieraaksi hyvinvointialue Eloisan elintapaohjauksen koordinaattori Maija Laukniemi

Maailman terveysjärjestö WHO julkaisi hiljattain kattavan raportin taiteen terveysvaikutuksista, jonka kautta tuotetaan suosituksia WHO Euroopan jäsenmaille. Näissä suosituksissa kehotetaan jäsenmaita ottamaan käyttöön taideinterventioita hyvinvointipalveluiden yhteydessä. Uuden hyvinvointialueuudistuksen myötä elintapaohjauksen tarkistuslistalle onkin uutena kohteena merkitty erikseen kulttuurihyvinvointi.

Laukniemen kanssa ehdittiin jutella taiteen kokemisesta, elintapaohjauksesta sekä unen hyvinvointivaikutuksista.

 Meillekin on avautumassa uusi maailma, että mikä kaikki voi olla lisäämässä ihmisen hyvinvointia.

 

Kuva: Laura Kilankoski & Canva

Kulttuuripajoihin on Laukniemen mukaan liittynyt paineeton, palauttava toimintaympäristö, josta he ovat saaneet positiivista palautetta. Ylipäätään kulttuurinäkökulma on tuonut Laukniemen mukaan asiakastyöhön lisää vivahteita. Ajatusmaailma esimerkiksi piirtämisen tai maalaamisen sisällyttämisestä työpäivään tuntuu vielä vieraalta – näiden mahdollisuuksien esille tuominen vaatii hyvää viestintää sekä aihetta tukevaa tutkimusta.

Mitä kulttuuri kellekin tarkoittaa? Jos puhutaan kulttuurista, onko se korkeakulttuuria kuten baletti tai taidenäyttely – vai onko se laajempaa, kauniin maiseman katsomista, luonnossa oleilua… mitä se kellekin on?

 

Elintapaohjauksen kautta asiakkailla herää usein syvällisiäkin kysymyksiä omaan itsetuntemukseen liittyen. Laukniemi korostaa, että uusien ajatusten kanssa ei ole yksin: elintapaohjaaja on aina valmis tukemaan asiakasta prosessin aikana.

 

Kuinka taiteet ja kulttuuri näyttäytyvät sinun arjessasi?

 

Kirjoita kommentti

*