Joulun alla 2020 Xamkin matkailun lehtori Marjut Kasper sai idean. Virtuaalimatkailusta puhutaan nyt kaikkialla. Mutta mitä se käytännössä tarkoittaa matkailualalla toimiville yrityksille? Mitä erilaisia malleja ja vaihtoehtoja virtuaalimatkan toteuttamiseen on meillä Suomessa tarjolla? Mikrokurssin tuoteaihio virtuaalimatkailusta osana OVI hankkeen MOC (Massive online course) kokeiluja oli juuri syntynyt. Niin ajassa. Samoihin aikoihin Samiedun kansainvälisyys ja opetusteknologian asiantuntija Anne-Mari Behm hyvästeli vierailijaryhmää Espanjasta, Portugalista ja Saksasta. Kuudes ”Virtual visit to SamiEdu” oli päättymässä. Osallistujia virtuaalivierailuissa oli ollut yli 200. Fiilis oli hyvä, tätä pitäisi pandemia-aikana tehdä enemmän. Kun matkustaminen ei onnistu, virtuaaliset piipahdukset kansainvälisten partnerioppilaitosten luona Teamsin, Thinglinkin tai Zoomin avulla tuntui hyvältä ja tarpeelliselta.

Yhteistyö SamiEdun ja Xamkin välillä sai lentävän lähdön. Pian oltiinkin jo kuvaamassa ensimmäisiä 360 asteen videoklippejä ja kuvia Punkaharjulla, Harjunportin retkiluistelureitillä.

 

Kuva1. Ideointia ja kuvausta Punkaharjulla jäällä.

 

Miksi nostaa virtuaalimatkailua esille nyt ja luoda siitä koulutustuote?

Koulutustuote on tarkoitettu matkailualalla toimiville yrittäjille sekä opiskelijoille. Sen tarkoitus on avata eri virtuaalimatkailun malleja, joita yritykset voivat hyödyntää esimerkiksi markkinoinnissa, kohteessa itsessään tai suoraan myytävänä tuotteena. Haluamme kannustaa yrittäjiä luomaan virtuaalista materiaalia hyvin yksinkertaisillakin ratkaisuilla. Tarkoitus on madaltaa kynnystä tuottaa materiaalia ja karsia turhia pelkoja ja peikkoja virtuaalisuuteen liittyen. Virtuaalimatkailu on todella muutakin kuin ne epämukavat virtuaalilasit ja niiden välityksellä ympärillä pyörivä maailma. Tavoitteena on saada ymmärrystä, että virtuaalimatkailu voi parhaassa tapauksessa tuoda aivan uudenlaista liiketoimintaa yrittäjille ja lisätä yrityksen kiinnostavuutta asiakkaiden ja matkailijoiden silmissä.

Verkkokurssilla avataan virtuaalimatkailun käsitettä, esitellään hyötyjä ja mahdollisuuksia, annetaan käytännön esimerkkejä ja ratkaisuja sekä avataan asiakkaan digitaalisen polun mallia. Ääneen pääsevät myös jo virtuaalimatkailun muotoja toiminnassaan hyödyntävät yritykset sekä ohjelmistoyritys, joka tuottaa lisättyä todellisuutta matkailijoiden iloksi ja matkailuyrittäjien hyödyksi.

 

SamiEdun ja Xamkin yhteistyömalli verkkokurssin toteutuksessa

Yhteistyöllä kurssista muotoutuu virtuaalimatkailua esittelevä pilottikurssi XAMKin Pulse verkkokauppaan. Jo ensimmäisiä aineistoja kootessa tuli ilmi, että teemasta olisi sanottavaa enemmänkin. Kaikkea ei voi yhteen mikrokurssiin sisällyttää. Niinpä päätettiin aloittaa perusteista, teeman avaamisesta, kerätä siitä palautetta opiskelijoilta ja jättää syventävät teemat myöhemmäksi. Ratkaisuun vaikutti myös se, että virtuaalimatkailu ja sen ympärillä oleva teknologia kehittyy nopeaan tahtiin.

Kahden oppilaitoksen yhteistyömallissa on tärkeää huomioida jo aloittaessa erilaisia asioita kuten käydä läpi yhteistyö -ja käyttöoikeussopimuksia sekä oppilaitosten että kurssin sisällöntuotannossa olevien yritysten kanssa. Aiheeseen sopivien yhteistyöyritysten löytäminen on olennainen osa koko kurssia. Alla oleva kuva kertoo yhteistyön jouhevasta etenemisestä kohti valmista verkkokurssia.

Kuva 2. Yhteistyömallin kuvaus. Mukaillen Xamkin tuotantomallia.

 

Yhteistyömallin loppuosa koostui pitkälti materiaalin viimeistelystä. Sovimme yhteisestä kuvausajasta Xamkin Mikpolistudiolla MOC tuotantotiimin kanssa, jolloin kuvasimme kurssin esittelyvideon sekä johdannot aihealueisiimme.

 

Kuva 3. Studiokuvauksia Mikpolissa Mikkelissä.

 

Koimme yhteistyön SamiEdun ja Xamkin välillä inspiroivaksi ja onnistuneeksi. Pääsimme tavoitteeseen ensimmäisen yhteisen verkkokurssin tuottamisesta. Syksyllä käymme läpi opiskelijoilta saamamme palautteet, joiden perusteella tarkastelemme verkkokurssin jatkotoimenpiteitä.

Todennäköisesti tämä ei jää tähän.

 

Kirjoittajat:

Marjut Kasper, Matkailu-ja palveluliiketoiminnan lehtori, Xamk

Anne-Mari Behm, Kansainvälisyys – ja opetusteknologian asiantuntija, SamiEdu