Etänä ja Livenä – Luovat menetelmät työhyvinvointia edistämässä -hankkeen toisessa esihenkilöille suunnatussa pomopaviljongissa käsiteltiin henkisen kuormituksen ja palautumisen teemoja.

 

Työpajan valmennuksesta ja fasilitoinnista vastasivat LuovaNosteen Paula Myöhänen ja Tarja Kyllönen. Työpajassa yhdistettiin tutkittua tietoa valmentavaan keskusteluun ja teemoja syvennettiin matalan kynnyksen luovia menetelmiä hyödyntäen. Luovissa harjoitteissa hyödynnettiin valmiita kuvia, osallistujien itse tuottamia kuvia sekä kirjoittamista. Tauoilla nautittiin musiikista.

 

Kuva: Miikka-Petteri Lesonen

Psykososiaalinen kuormitus tarkoittaa työn sisältöön ja luonteeseen, työn järjestelyihin sekä työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyviä seikkoja, jotka voivat vaikuttaa ihmiseen haitallisesti. Sopiva kuormitus edistää työntekijän hyvinvointia ja työkykyä, kun taas liiallisella kuormituksella voi olla hyvinkin haitallisia vaikutuksia. Nämä haitat eivät kohdistu pelkästään yksittäiseen työntekijään vaan heijastuvat koko organisaatioon. Tällaisia kuormitus tekijöitä voivat olla esimerkiksi toimiminen epäselvien ohjeiden tai odotusten pohjalta, liiallinen työmäärä suhteessa työaikaan, ongelmat yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa esihenkilön kanssa tai työntekijöiden kesken. Yksi esihenkilön tärkeistä tehtävistä onkin havaita haitallinen kuormitus ajoissa. Mielenterveyden haasteita voidaan ennaltaehkäistä sekä kuormitustekijöihin ja epäkohtiin puuttumalla, että voimavaroja tunnistamalla ja vahvistamalla työn imua.

 

Kuva: Miikka-Petteri Lesonen

Liiallinen kuormitus voi aiheuttaa stressiä, työuupumusta tai masennusta. Myös stressiä voi olla sopivasti tai liikaa. Sopiva stressi tuo parhaimmillaan työssä innostuksen ja onnellisuuden tunnetta. Ajoittainen työstressi kuuluu normaaliin työelämään. Sen sijaan liiallinen ja pitkäkestoinen stressi kuluttaa mieltä ja kehoa ja aiheuttaa sekä psyykkisiä että fyysisiä oireita, kuten esimerkiksi selkä- ja vatsakivut, uniongelmat, muistikatkot, ärtyneisyys ja oppimiskyvyn heikkeneminen.

 

Stressin vastavoima on palautuminen. Tarvitsemme työstä irtautumista, vaikka työ olisi kuinka mukavaa. Kuten kroppa myös mieli ja aivot tarvitsevat lepohetkiä myös valveilla ollessa. Palautuessa myös voimavarat palautuvat. Joskus jokaisen työssä on kuormittavia asioita, joten on erityisen tärkeää, että on riittävästi voimavaroja sekä työssä että henkilökohtaisessa elämässä, jotta tasapaino säilyy. Työn voimavaratekijöitä ovat esimerkiksi vaikutusmahdollisuudet työssä, työn palkitsevuus ja kehittävyys, palaute ja arvostus, työpaikan ilmapiiri sekä esihenkilön tuki ja johtamiskäytännöt. Henkilökohtaiset voimavarat voivat liittyä esimerkiksi mielekkääseen tekemiseen ja harrastuksiin, uneen ja lepoon, hyviin ihmissuhteisiin sekä omiin arvoihin ja itselle merkityksellisiin asioihin. Myös mielenterveys ja työ voivat olla merkittäviä voimavaroja.

Oletko miettinyt mitkä ovat sinun voimavarojasi ja miten voit tukea työyhteisössä myös muiden voimavaroja?

 

Oivallus – Luontotauot

Pienet tauot kesken työpäivän palauttaa ja virkistää. Jo 15 minuuttia luonnossa tekee hyvää. Jos et pääse oikeaan luontoon voit toteuttaa luontotauon katsomalla puhelimestasi tai tietokoneelta itse ottamiasi luontokuvia tai videoita tai etsimällä netistä luontoaiheisia kuvia ja videoita.

Tutkimusten mukaan luonnolla on paljon hyvinvointivaikutuksia, esimerkiksi stressihormonitaso laskee, ahdistus ja jännitys pienenevät, luovuus, onnellisuus ja hyvän olon ja virkistymisen tunne lisääntyvät.

 

Luovuudensuojelijat hyvän työelämän puolesta

 

Paula Myöhänen, yhteisöjen kehittäjä / valmentaja / valokuvaaja, LuovaNoste

paula@luovanoste.fi, p. 040 521 7336

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/paulamyohanen/

 

Tarja Kyllönen, työyhteisövalmentaja, LuovaNoste

tarja@luovanoste.fi, p.  050 569 4777

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/tarjakyllonen/

 

www.luovanoste.fi

https://www.linkedin.com/company/luovanoste

https://www.facebook.com/LuovaNoste