Matti -hankkeen tavoitteena on lisätä ja tukea nuorten miesten voimavaroja työttömyyden uhan vähentämiseksi. Hankkeessa kehitetään voimavaraistavia sukupuolisensitiivisiä ohjausmalleja miesten henkilökohtaisten voimavarojen tunnistamiseksi.

Sukupuolisensitiivisyys on tärkeä aihe ja tuntuu, että siihen on viime vuosina alettu keskittymään entistä enemmän. Mediassa on keskusteltu aiheeseen liittyen jatkuvasti ja Suomessa on tehty tärkeitä päätöksiä sukupuolten välisen tasa-arvon parantamiseksi. Meidän kulttuurissamme naisten ja miesten käyttäytymismallien erolla on kuitenkin niin pitkä historia, joten on huomioitava, että uskomukset muuttuvat hitaasti.

On helppo ymmärtää, että miehet ja naiset on asetettu läpi historian omiin malleihinsa, koska me olemme jo biologisesti keholtamme sen verran erilaisia. Jotenkin silti tuntuu, että vasta viime vuosina on alettu ymmärtää, että miehet voivat ja saavat tehdä aikaisemmin pelkästään naisille tarkoitettuja töitä sekä toisinpäin. Rooleja ei kuitenkaan tarvitse vaihtaa keskenään, vaan antaa molemmille sukupuolille mahdollisuus tarkkailla uudenlaisia esikuvia ja toimintatapoja yksilöllisen kiinnostuksen pohjalta. Tämä on varsin tärkeää huomioida lapsia ja nuoria kasvatettaessa.

Lasten ja nuorten kehitystä tutkivat psykologit, Dan Kindlon sekä Michael Thompson ovat tutkineet poikien käyttäytymistä ja sukupuoleen liittyviä olettamuksia kirjassaan ”Raising Cain”. He huomioivat tärkeinä sukupuoleen ja identiteettiin vaikuttavina asioina mm. ensimmäiset kouluvuodet, jona aikana tytöt kehittyvät nopeammin, kuin pojat. Tytöt oppivat nopeammin lukemaan, laskemaan, tai tunnistamaan erilaisia värejä. Jotkut pojista sen sijaan ovat ikäistään kypsempiä tai kiinnostuneempia ja pysyvät opetuksessa mukana, mutta kaikki pojat eivät pysy samassa tahdissa, jolloin jotkut heistä saattavat ensimmäistä kertaa alkaa pohtia olevansa epäpätevämpiä, kuin muut.

Toisena Kindlon ja Thompson pohtivat poikia, jotka pelleilevät oppitunneilla tai hölmöilevät pukuhuoneessa liikuntatunnin aikana. Voi olla, että kaikki pojat eivät halua osallistua pelleilyyn, mutta kun porukkaan halutaan kuulua, mennään mieluummin mukaan, kuin jäädään sivulle. Kaikista leimaavinta on joutua pelleilyssä kiusaamisen kohteeksi, tai jotenkin näyttää heikkoutensa ja sitä kautta haavoittuvuutensa muiden poikien kesken. Kun poika ei saa osoittaa tunteitaan lapsena, sitä harvemmin myös näytetään vanhempanakaan.

Kaikille ihmisille on tärkeää puhua tunteistaan ja niin myös pojille. Minusta oli mahtavaa katsoa Vain elämää -sarjassa Mikael Gabrielia, joka omassa jaksossaan avautui todella avoimesti omista tunteistaan läheisiään ja elämää kohti. Hän on selvästi tulemassa sinuiksi itsensä kanssa, tosin aika vaikean reitin kautta. Kulttuuriimme kuuluu, että miehet käsittävät usein tunteiden esittämisen ja avunpyynnön heikkouden merkkinä, jonka myötä heidän lähiympäristölle jää turhan iso vastuu selvittää, mitä poika tai mies ajattelee.

Antti Leppilampi, projektityöntekijä - Siä päätät!? hanke
Antti Leppilampi, projektityöntekijä & Aasi

Näen henkilökohtaisesti, että Matti hankkeen yksi tärkeimpiä tehtäviä on rohkaista nuoria miehiä puhumaan tunteistaan sekä avautumaan oman elämänsä haasteista, jotka ovat kenties lapsuudessa tai nuoruuden aikana syntyneet. Tämä on suuri haaste, mutta tulen sitä tavoittelemaan pitkällä tähtäimellä nuorten kanssa töitä tehdessä. Tulen tämän hankkeen osalta olemaan mukana työpajoissa ohjaamassa nuoria. Minua kiinnostaa erityisesti saada nuoret  löytämään omat sisäiset voimavaransa ja selvittää, mikä heitä kiinnostaa ja mihin he voisivat omaa kiinnostuksen kohdettaan sekä taitojaan hyödyntää, huolimatta siitä onko se ”tyttöjen vai poikien juttu”. Tulen myös hyödyntämään mahdollisimman paljon pelillisiä elementtejä nuoria kohdatessa sekä kuulemaan heidän ajatuksiaan osallistamalla heitä yksin ja ryhmissä. Suhtaudun innolla kaikkeen tulevaan, koska olen aina uskonut, että nuorissa on tulevaisuus ja nykypäivänä heillä on enemmän mahdollisuuksia, kuin koskaan aikaisemmin. Heitä pitää vain ohjata ja oivalluttaa henkilökohtaisten mahdollisuuksien löytämiseen.

 

 

Lähde: Dan Kindlon & Michael Thompson – Raising Cain (2000)

Teksti: Antti Leppilampi

PS. Olen mukana myös Siä päätät – hankkeessa. Katso lisää: https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/sia-paatat-ratkaisuja-nuorten-osallisuuden-tukemiseen-peli-innovaatioilla-ja-palvelumuotoilulla/