Nitro Mobile AR Game Jam 20.-22.4. Kotkassa

Upeassa Villa Koskenäyräässä kosken kuohuessa luotiin uusia peliominaisuuksia AR-peleihin. Nämä opiskelijoiden hienosti pitchaamat peliominaisuudet toivottavasti toteutuvat tulevissa peleissä. Jäämme innolla odottamaan, että pääsemme pelaamaan niitä. Uusien pelien ennenaikaisen paljastamisen sijaan tämä blogikirjoitus käsittelee aihetta millainen on hyvä pitchaus (elevator pitch, hissipuhe, vakuuttava lyhyt myyntipuhe).

Perinteisesti hissipuhe liitetään onnekkaaseen ”sattumaan”, jossa on päädytty samaan hissiin johtajan kanssa. Tässä tilanteessa, jossa on vain yhteisen hissimatkan aika vakuuttaa oman ratkaisun erinomaisuus kiireiselle johtajalle tai rahoittajalle, viestin pitäisi olla vakuuttava ja ytimekäs. Usein on kuitenkin vaikeaa yhdistää nämä kaksi asiaa. Mutta ei hätää, onneksi XAMK:n TKI-asiantuntija Pekka Pulkkinen ja Lehtori Tomi Numento jakoivat käsityksiään siitä millainen on hyvä 3 minuutin pitchaus.

Selkeä formaatti

He suosittelivat Standford Research Instituutin kehittämää NABC-pitchausmallia, jonka formaattia noudattamalla pitchaus sisältää ytimekkäästi kaikki olennaiset asiat. Hyvä pitchaus alkaa aina asiakkaan ja markkinoiden tarpeen esittelystä (Need). Sen jälkeen esitellään oma ratkaisu tähän erityiseen tarpeeseen (Approach). Seuraavassa vaiheessa esitetään mitä hyötyjä ja lisäarvoa ratkaisu tuottaisi asiakkaalle (Benefits). Esimerkiksi onko uusi ratkaisu nopeampi, säästääkö se resursseja, tai onko se teknisesti parempi. Viimeisenä vaiheena (Competition) omaa ratkaisua verrataan kilpaileviin vaihtoehtoihin, ja perustellaan miten oma ratkaisu on niitä merkittävästi parempi ja houkuttelevampi.

Vakuttavuus viestintätilanteessa

Haastateltavien mukaan hyvä pitchaus on hyvin valmisteltu luonteva esitys, jonka pääsisällön pitäisi pystyä tiivistämään yhteen lauseeseen. Esityksessä pitää erityisesti ottaa huomioon kuulijan tarpeet. Lyhenteitä ja teknistä jargonia pitäisi välttää. Kuulijaa ei kiinnosta millaista koodia on taustalla, vaan millainen tuote on loppukäyttäjän silmin. Pitchaus on mielikuvien myymistä ja ideoiden esittelyä, tekniikka ei siis saisi olla pääosassa.

Esiintymisen kokemista omana epämukavuusalueena voi lieventää harjoittelemalla esitystä monta kertaa peilin edessä mittaamalla samalla esitykseen kulunutta aikaa. Ahkera etukäteen tapahtuva harjoittelu parantaa myös esityksen vakuuttavuutta oman itsevarmuuden lisääntymisen kautta. Lisäksi esiintymispelkoa voi lievittää tieto siitä, että kuuntelijat ovat aina esiintyjän puolella ja yleisö haluaa esiintyjän onnistuvan esityksessään.

Aiheesta millainen on hyvä pitchaus voisi asiantuntijoidemme mukaan pitää kolme tunnin luennon. DaaS-blogin journalistinen linja ei kuitenkaan päästä asiantuntijoita helpolla, joten vaaditaan vielä tähän loppuun vastaus yhdellä lauseella, millainen on hyvä pitchaus:

”Luonteva esitys, joka vastaa oikeaan tarpeeseen.” Pekka Pulkkinen

”Vastaa kysymykseen mitä hyötyä siitä on minulle (puheen kohteelle).”  Tomi Numento

Kiitokset Pekka Pulkkiselle ja Tomi Numennolle haastattelusta

 

Minna Jukka
Projektipäällikkö
Uudenmaan liiton ja Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittama DaaS – Open Data as a Service -hanke