Majakanvaloa sumussa

Maailman tilannetta voisi kuvailla näin pandemia aikaan jokseenkin myrskyisäksi. Olosuhteiden pakosta joudumme rajoittamaan omaa toimimistamme kun liikumme ulkona suojamaskit päällä. Työntekijät joutuvat tekemään töitään etätöinä, koululaiset joutuvat opiskelemaan verkko-opetuksessa kotona. Tilanne vaikuttaa huolestuttavalta varmasti meidän kaikkien mielestä.

 

”Waypoint ohjausmoduulin lisäsisältöä Hamina 1810: työ ei koskaan muutu -peliin. Kuvassa näkyy majakkasaari, jossa pelaaja oppii työelämän perusteita.”

 

Waypoint hanke ja siinä työskentelevä tiimi pyrkii pitämään positiivisen otteen ja kokan kohti tulevia haasteita, vaikka vastatuuli olisikin kova. Maailmassa vallitsevat ankarat olosuhteet eivät meitä kuitenkaan estä ja pyrimme löytämään toimivat ratkaisut niin haasteeseen kuin haasteeseen. Luovuus, pelillisyys ja digitaalisuus ovat erinomaisia työkaluja etenkin tällaisina aikoina.

 

Waypoint työpajat Kouvolassa

Waypoint hankkeen aikana (2020-2021) järjestettiin työpajoja Kouvolassa työelämän ulkopuolella oleville 16-29 vuotiaille kymenlaaksolaisille työttömille nuorille, joilta puuttuu keskiasteen tutkinto. Työpajoja on tarkoitus järjestää myöhemmin loppuvuodesta myös Kotkassa.

 

Mitä työpajoilla tehtiin?

Työpajoilla tutustuttiin mm. Summa hankkeen Hamina 1810: työ ei koskaan muutu -peliin ja sen projektipohjaan. Työpajoilla opeteltiin myös alkeita grafiikan tuottamisesta, pelimoottorien käyttöönottamisesta sekä sisällön tuottamisesta Hamina 1810: työ ei koskaan muutu -pelin ohjausmoduulia ajatellen. Ohjausmoduulin sisältö laajentaa Hamina 1810: työ ei koskaan muutu -pelin kokonaisuutta, lisäten kaikenlaista uutta sisältöä ja tarinaa peliin. Työpajoilla olevat nuoret olivat mukana uusien pelihahmojen suunnittelussa sekä sisällön suunnittelussa.

Työpajoille ohjautuneiden nuorten mielipiteitä ja ajatuksia työpajasisällöstä otettiin jatkuvasti huomioon. Uuden asian oppimisessa ja omaksumisessa menee oma aikansa ja jokainen pajalle osallistunut nuori pääsi harjoittelemaan asioita itselleen sopivalla tahdilla. Jos jokin aihe tuntui liian haastavalta aluksi, niin hidastimme vauhtia ja keskityimme siihen, että jokainen ymmärtää aiheeseen liittyvät asiat. Työpajoilla käytiin ohjelmoinnin perusteita, sekä tutustuttiin erilaisiin pelimoottoreihin.

Ohjelmoinnin opettelu koettiin haastavaksi, kun taas grafiikan tuottamisen kanssa oli matalampi kynnys. Yleisesti viesti oli kuitenkin se, että eri aiheisiin on mukava tutustua, vaikkei niihin ehtisi syventyä täysin. Opetettavien sisältöjen lisäksi nuorille oli tarjolla erilistä ohjausta ja joskus työpajoilla saattoi olla vaihtelevaa ohjelmaa, esimerkiksi digitaalista livepiirtämistä sekä yhteisoppimista KSAOn ammattikoulun kanssa.

 

Tutustu lisäksi Xamkin Read artikkeliin, liittyen työpajoihin sekä oppilaitosyhteistyöhön!

https://read.xamk.fi/2021/luovat-alat/digiloikka-mahdollistaa-tyopajojen-ja-opintojaksojen-fuusioitumista/

 

Tuloksia:

Työpajoilla jokainen nuori löysi oman polkunsa ja polkuja oli monenlaisia. Omia vahvuuksia tunnistettiin. Osa haki opiskelupaikkaa ja osa aloitti työnteon. Positiivisen palautteen perusteella, jota nuorilta kerättiin lopuksi työpajojen päättyessä, voisi arvioida tämänlaisten työpajojen ja kohtaamispaikkojen olevan tärkeitä. Yhdessä tekemisen lomassa voi hahmottaa paremmin omia vahvuuksiaan ja löytää helpommin suunta ja sitä kautta polku mitä kulkea. Tätähän Waypoint hanke itseasiassa symboloi: ohjaamista ja suunnan näyttämistä.

 

Tutustu työpajoihin interaktiivisen selaimessa toimivan sovelluksen avulla! (Saat sovelluksen auki salasanalla: waypoint)

Waypoint Nuorten työpajat: Tietoa & Galleria

 

Toinen nuorten Waypoint työpajakokonaisuus olisi tarkoitus aloittaa myöhemmin syksyllä Kotkassa. Toivottavasti maailman tilanne olisi rauhoittunut siihen mennessä: positiivisin mielin kohti tulevaisuutta ja saa nähdä, minkälaisia tuloksia myöhemmin saavutetaan!