Kymenlaakson matkailun digiloikka -hankkeen ja Visit Savonlinnan järjestämä ”Miltä matkailu näyttää koronan jälkeen” –webinaari perjantaina 3.4.2020 kokosi yhteen yli 500 matkailualan ammattilaista ympäri Suomea.
Tilaisuuden tavoitteena oli katsoa tulevaisuuteen nykyisten toimintahaasteiden vatvomisen sijaan. Esille nostettiinkin spekulaatiot lähimatkailun ja luontomatkailun lisääntymisestä tulevaisuudessa – molemmat myönteisiä asioita suomalaiselle matkailualalle.

 

Kiinnostus matkailua kohtaa säilyy

Itä-Suomen yliopiston tutkimuspäällikkö Juho Pesonen valoi omassa puheenvuorossaan myös uskoa tulevaan. – Kiinnostus matkailua ja matkakohteita kohtaan säilyy ja sitä myös aktiivisesti ylläpidetään, totesi Pesonen esityksensä päätteeksi.

Pesonen on tutkinut erilaisia skenaarioita sekä maailmalla tehtyjä tutkimuksia ja arvioita koronan vaikutuksista matkailuun. Selkeää on, että matkailun kulutustottumukset muuttuvat koronan myötä. Asiakkaat kiinnittävät enemmän huomiota turvallisuuteen, puhtauteen ja hygieniaan. Ruuhkaisia matkakohteita tullaan välttelemään ja matkustamisen merkityksellisyys kasvaa.

Matkailun toimialalla pahimmin kärsivät pitkät risteilyt, majoitussektori ja kaukomatkailu. Lähimatkailu sen sijaan kasvaa luonto- ja virtuaalimatkailun ohella.

Myös matkailun rahoitusmallit muuttuvat. Jatkossa rahoituskriteerinä on riskinhallinta ja turvallisuus. Myös joukkorahoitus yleistyy.

Love to travel
Love to travel

Pandemiaan vastataan lisääntyneillä hygieniatoimilla, selvityksillä ja markkinoinnilla

Visit Finlandin kehitysjohtaja Kristiina Hietasaari esitteli puheenvuorossaan suomalaisten matkailuyritysten tuntoja VF:n tekemän tutkimuksen pohjalta. Selvää on, että korona on vaikuttanut tilauskantoihin ja aiheuttanut peruutuksia, jotka ulottuvat aina vuoden loppuun saakka. Yrittäjät uskovatkin koronatilanteen vähentävän asiakasmääriä merkittävästi koko vuoden ajalta. Myönteistä lienee, että toistaiseksi vaikutukset henkilöstömäärään koetaan vähäisiksi mitä lähemmäs vuoden loppua mennään.

Korona on tuonut mukanaan lisääntyneet hygienia- ja terveydenseurantatoimenpiteet yrityksiin. Lisäksi lomautuksilla ja yritysten tekemillä omilla selvityksillä pyritään vastaamaan koronan luomiin haasteisiin liiketoiminnalle. Myönteistä on, että markkinointi kotimaassa koetaan myös yhdeksi varautumistoimenpiteeksi.

Visit Finlandin toimintaan korona on vaikuttanut siten, että toimenpiteitä ja panostuksia on täsmennetty ja pyritään erityisesti varautumaan tilanteen päättymiseen. Tällöin halutaan olla valmis nopeisiin panostuksiin ja markkinointitoimenpiteisiin. Lisäksi pyritään saattamaan kansallinen datavaranto/datahub käyttöön syksyllä ja tarjoamaan digi- ja vastuullisuuskoulutusta yrityksille jo keväällä.

digitaaliset elementit kuntoon – Uusilla toimintamalleilla yli koronasta

Tilaisuuden päätteeksi esiteltiin kolme yritystä, jotka olivat reagoineet koronaan aloittamalla uudenlaisen liiketoimintamallin.

Yrittäjä Markus Kaskinen Harjun Portista Punkaharjulta kertoi verkkokaupastaan ja siitä, kuinka kuljettavat ravintolansa ruoka-annoksia ihmisille. Kaskisen mielestä tämä oli oivallinen keino hankkia vaikeina aikoina liikevaihtoa yritykselleen ja uskoo, että verkkokauppa ja annosten ostaminen jää elämään koronan jälkeenkin. Lisäksi Kaskinen piti myönteisenä asiana, että tämä uusi toimintamalli oli tavoittanut aivan uusia asiakasryhmiäkin. Kaskisen terveiset kanssayrittäjille oli, ettei saa jäädä tuleen makaamaan vaan löytää uusia selvitymistapoja.

Yrittäjä Elina Raaska Yogelinasta Kotkasta kertoi, kuinka on siirtänyt jooga-tuntinsa verkkoon. Myös Raaskan kokemukset olivat myönteisiä ja hän kertoi pitävänsä digitaalisia joogatunteja jopa New Yorkissa saakka. Vaikka joogassa ohjaajan läsnäolo on tärkeää, kokee Raaska tämän tuoneen hänelle uuden toimintamallin, jota aikoo jatkaa koronan jälkeenkin.

Lopuksi Retkipaikan Antti Huttunen kertoi, että eräoppaankin työt olivat loppuneet koronan myötä ja pakottaneet hänet miettimään uusia ratkaisuja. Nämä löytyivätkin verkkokaupan tehostamisesta, yhteistyöverkostosta ja erilaisista uusista digitaalisista ratkaisuista. Huttusen terveiset yrityksille olikin, että nyt kannattaa varautua siihen, kun asiakkaat palaavat, ja pistää verkkokauppa ja muut digitaaliset elementit kuntoon.

Online meeting
Online meeting

Palaute digifoorumista oli myönteistä. Aihe herätti keskustelua, ja foorumi koettiin tarpeelliseksi. Kysymys ja vastaus -osioon tuli toista sataa kommenttia, tervehdystä ja kysymystä, joista keskeisimmät on koottu tänne.

Hyvän mielen ja positiivisen keskustelun tuominen aikaa leimaavaan synkistelyyn vaikutti tulevan tarpeeseen.