Xamkin TKI-hanke Yhteisen turvallisuuden harjoitusympäristöt käynnistää Kaakkois-Suomen turvapuistoon rakentuvien fyysisten harjoitusympäristöjen kehittämisen yhdessä turvapuiston toimijaverkon ja uusien yrityskumppanien kanssa. 

 

Xamkin ensimmäinen konteista muodostuva harjoitusympäristö toimitetaan turvapuistoon huhtikuun lopulla. Xamk on hankkinut kontit koulutusten, TKI-toiminnan ja yritysten yhteisten turvallisuusharjoitusten toteutukseen, laitetestaukseen ja pilotointeihin. Kuluneen talven aikana on määritetty harjoitusympäristön rakenteelliset tarpeet. Harjoitusympäristö on suunniteltu monialaisesti Xamkin koulutusten ja TKI-toiminnan edustajien kanssa ja suunnittelussa on huomioitu ympäristön muokattavuus ja mahdolliset muutostarpeet. Ensimmäinen harjoitusympäristö koostuu kahdesta 20´ toimistokontista, jossa on erillinen lämmitys ja tarpeenmukainen sähkönsyöttö. 

Ensimmäisenä harjoitusympäristöä tullaan hyödyntämään Turvallinen Kaakko turvallisuustapahtumassa 27.4. ja myöhemmin muun muassa Xamkin ensihoidon ja logistiikan koulutusten simulaatioharjoituksissa, joihin myös yritysten on mahdollista osallistua. Konttien pohjaratkaisu soveltuu erityisen hyvin simulaatioihin, sillä tilaan on rakennettu erillinen valvomo, josta harjoitusta voidaan seurata ja ohjata. Kontit tullaan varustelemaan tallennus- ja äänentoistolaitteilla, jotka mahdollistavat harjoitusten tarkastelun ja arvioinnin jälkikäteen.  

 

Turvallinen Kaakko -tapahtuma 27.4.

Kaakkois-Suomen turvapuisto avaa ovensa yleisölle torstaina 27. huhtikuuta klo 14–18 Kotkan Kantasatamassa Turvallinen Kaakko –tapahtumassa. Kaikille avoimessa tapahtumassa esitellään laajasti turvallisuuden eri osa-alueita viranomaistoiminnasta turvallisuuskoulutukseen ja isoista turvallisuuskokonaisuuksista pieniin turvallisuuden tekoihin. Tapahtuma tarjoaa erilaisten turvallisuusrastien lisäksi toimintanäytöksiä ja mahdollisuuden tutustua koululaiva Merikarhuun. Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk, Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Ekami ja Kotkan kaupunki. Mukana ovat myös viranomaiset ja järjestöt Kymenlaakson Hyvinvointialue, Kymenlaakson Pelastuslaitos, Kaakkois-Suomen Poliisi, Suomenlahden merivartiosto, Tulli, Karjalan Prikaati, Maasotakoulu, Maanpuolustuskoulutusyhdistys ry. 

 

 

Anni Lippo                            Erja Tuliniemi

Projektipäällikkö                 TKI-asiantuntija

 

Yhteisen turvallisuuden harjoitusympäristöt -hanke