Keväällä 2022 NOUSU – Nuorten työllisyys nousuun Kouvolassa -hanke alkoi koordinoida nuorille suunnatun palvelukartan kehittämistä. Palvelukartan tarkoituksena on koota yhteen nuorille suunnatut palvelut ja helpottaa palveluiden löytämistä. Palvelukartta tulisi olemaan helposti verkosta löydettävä käyttöliittymä tai vähintään interaktiivinen PDF, josta kaikki tarvittavat paikalliset ja valtakunnalliset palvelut löytyisi. Palvelukartan kehittäjäryhmään on saatu nuorten kanssa työskenteleviä ammattilaisia eri organisaatioista ja suunnittelupalavereita järjestetään säännöllisesti.

Nuoria on ollut tarkoitus saada mukaan kehittämiseen alusta alkaen ja tämän johdosta Nousu-hankkeessa on aloitettu Palvelukartta-pajojen järjestäminen nuorille. Torstaina 22.9.2022 pääsimme järjestämään ensimmäisen Palvelukartta-pajan Työpaja Viitakummun Moti-pajan nuorille. Moti-paja on uudenlainen tukipaja oppivelvollisuusikäisille, ja sen tarkoituksena on mm. tukea nuoren opintojen edistymistä.

 

 

Kahvitarjoilun kera oli hyvä aloittaa syksyinen aamu Viitakummulla ja esitellä työpajaan osallistuville nuorille Nousu-hanketta ja ennen kaikkea nuorille suunnattua palvelukarttaa. Mitä ollaan jo kehitetty ja mikä on tavoite. Palvelukartta-pajassa olivat muuten hankkeelle hankitut läppärit ensimmäistä kertaa käytössä. Niiden ansiosta jokaisella osallistujalla on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua työpajan aikana toteutettaviin digitaalisiin tehtäviin.  Palvelukartta-pajan ensimmäisenä tehtävänä osallistujat kirjoittivat Mentiin yhdellä sanalla:

Mitä tulee mieleen sanasta palvelukartta?

 

Mentiin kirjoitetut sanat muodostivat sanapilven, missä esiintyneet sanat olivat hyvin pitkälle sitä, mitä kaikkea tuleva palvelukartta voisi ollakin. Lämmittelytehtävän myötä oli hyvä hetki mennä suoraan asiaan ja aloittaa nuorten kanssa ideointi. Heijastimme seinälle Miro-pohjaa, josta esittelimme nuorille ideakuvia ja jo kehitettyä suunnitelmaa palvelukartasta. Palvelukartta kaikkine otsikoineen ja palveluineen saattoi kokonaisuutena tuntua haastavalta hahmottaa. Kävimme kohta kohdalta läpi ja mindmap-muodossa oleva palvelukartta sai kaipaamaansa nuorinäkökulmaista ideointia. Niin palvelukartan graafiseen ilmeeseen kuin tekniseen toteutukseen saimme juuri niitä mielipiteitä ja näkemyksiä, joita palvelukartan mahdollisilta tulevilta käyttäjiltä pitääkin saada.

 

 

 

Palvelukartta-paja antoi uutta nousua koko palvelukartan kehittämiselle. Saimme konkreettisia ehdotuksia ja ideoita ja palvelukartta sai uusia pääotsikoita ja palveluita. Palveluiden ryhmittelyyn saimme täysin uusia näkemyksiä ja innostusta ideointiin oli nähtävillä. Saimmepa me yhdeltä nuorelta jo protoyyppiä palvelukartan visuaalisesta ilmeestä. Tästä on hyvä jatkaa palvelukartan kehittämistä ja tarkoitus on toteuttaa Palvelukartta-pajaa myös muiden toimijoiden kanssa.

 

Eeva Hammar

Projektityöntekijä

 

Kuvat: Eeva Hammar
Yläkuva: Kelly Sikkema (unsplash)

Kirjoita kommentti

*