Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen KARVIn oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanon arvioinnin mukaan jopa 23 % lukiolaisista kokee avun pyytämisen omiin huoliinsa vaikeaksi ja joka kolmannen mielestä avun pyytäminen kotihuoliin on vaikeaa.

“Jokaisen opiskelijan on koettava turvalliseksi puhua huolistaan ja hakeutua tarvitsemansa avun piiriin. Tällä hetkellä 37,5 prosenttia lukiolaisista kokee, etteivät opettajat ole kiinnostuneita siitä, mitä heille kuuluu. Opettajia se kyllä kiinnostaa, mutta arjessa se ei selvästikään välity opiskelijoille asti” toteaa Suomen Lukiolaisten Liiton puheenjohtaja Roosa Pajunen muistuttaen, että oppilaitoksilla on suuri rooli opiskelijoiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukijoina. Monia ongelmia voidaan ennaltaehkäistä ja ratkoa oppilaitosten toimintakulttuurin tasolla.

2017 toteutetun kouluterveyskyselyn tulosten mukaan ammattikouluopiskelijoiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin osalta tilanne on samankaltainen. Lähes 30 % opiskelijoista, kokee, että opettajat odottavat heiltä liikaa eivätkä ole kiinnostuneita heidän kuulumisistaan. Lähes 30 % opiskelijoista kertoo, että ei ole saanut apua koti- tai kouluhuoliinsa koulupsykologilta tai –kuraattorilta, vaikka olisi sitä tarvinnut.

Yhessä!-hanke järjestää yhteistyöoppilaitosten opettajille ja muulle henkilöstölle koulutusta nuorten kohtaamiseen ja ohjausosaamiseen sekä yhteisöllisyyden ja vertaisryhmän merkityksen huomioimiseen kouluyhteisön arjessa. Koulutuksilla pyritään tukemaan sekä lukioiden että ammatillisten oppilaitosten opettajia vaativassa tehtävässään niin, että heillä olisi entistäkin paremmat valmiudet uudistaa oppilaitoksensa toimintakulttuuria ja tukea opiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Opiskelijoille järjestetään elämäntaitovalmennuksia ja erilaisia ryhmätoimintoja itseohjautuvuuden, elämänhallinnan ja esiintymistaitojen vahvistamiseksi. Valmennusten ja ryhmätoimintojen koordinoijina ja toteuttajina ovat hankehenkilöstön lisäksi yhteisöpedagogiopiskelijat, koulujeesarit.

Henkilöstökoulutuksissa haastetaan jokainen opettajan tekemään näkyväksi, että he ovat oppilaitoksessa opiskelijoita varten: kysy joka päivä vähintään yhdeltä opiskelijalta, miten hänellä menee! Toimintakulttuurin muutoksen alkuun päästään välittävällä ilmapiirillä, jossa pienet askeleet ovat ratkaisevia yhteisöllisyyden vahvistumisessa. Syksyn 2019 aikana henkilöstökoulutuksia toteutetaan

Pieksämäen lukiolla 7.8.

Samiedulla20.9.

Esedulla 3. ja 31.10.

Savonlinnan Lyseon lukiolla 30.10 ja

Mikkelin lukiolla 4. ja 25.11.

Kirjoita kommentti

*