Valmaa, tutortoimintaa ja pakohuonepeliä

Marraskuun 2018 lopulla yhteisöpedagogiopiskelijat Teemu ja Kim jatkoivat työskentelyään Savonlinnan ammattioppilaitoksen Valma ryhmässä. Suunnitteilla oli yhteistyössä oppilaitoksen nuorten kanssa pakohuonepeli, joka tehdään tutortoiminnan työkaluksi SAMIedulle. Pakohuonetta olivat tekemässä Valmaryhmän nuorten lisäksi eri alojen opiskelijat, joiden osaamista hyödynnettiin huoneen rakentamisessa ja somistamisessa. Mukanamme oli myös Anna, joka toi ammattimaista näkökulmaa ja kokemusta pakohuonepelin suunnitteluun. Hommaa saatiinkin hienosti eteenpäin ja saatiin päätettyä teema ja suunniteltua sen miljöötä. Huoneen tarinaa paljastetaan lisää myöhemmissä blogiteksteissä. 🙂 Tavoitteena kuitenkin vertaisryhmätoiminnan tukeminen ja tutoreiden ryhmäyttäminen.

Yhteisöpedagogiopiskelijat tapasivat kahden päivän vierailun aikana myös kuraattorin sekä opiskelijakunta- ja tutortoimintavastaavan. Keskusteluissa opiskelijta tutustuivat nuorten vapaa-ajan mahdollisuuksiin oppilaitoksella, nuorteen yksinäisyydestä sekä siitä miten nuoret tavoittaisi parhaiten. Tutoreille ollaan keväällä järjestämässä koulutuspäivää, mistä myös sovittiin. Seuraavaksi on luvassa tilan, ruuan ja ohjelman järjestämistä. Yhteisöpedagogipiskelijat – koulujeesarit – ovat yhteydessä paikallisiin järjestö- ja vapaaethoistoimijoihin, joiden avulla saadaan Xamkin Yhessä!-hankkeessa mukana olevien yhteisöpedagogiopiskelijoiden järjestämästä toiminnasta ja ryhmäyttämisestä mahdollisimman mukava nuorille tutoreille.

Tästä on hyvä jatkaa kohti ensi vuotta! toivottelevat yhteisöpedagogiopiskelijat, hankkeen koulujeesarit

– Teemu & Kim

Kirjoita kommentti

*