Yhessä!-hankkeessa toimivat yhteisöpedagogiopiskelijat, Pieksämäen lukion koulujeesarit Artturi ja Tuomas kävivät marrraskuussa 2018 tutustumassa Pieksämäen lukioon, missä aloittivat oppilaitosnuorisotyön. Pojat viettivät kolme päivää ottaen selvää siitä, mitä opiskelijat haluaisivat tehdä ja mihin oppilaitoksessa olisi mahdollisesti tarve. Lukio-opiskelijoiden mielenkiintoa kartoitettiin Kahoot-kyselyllä. Yp-opiskelijat tapasivat rehtorin, opettajia ja opinto-ohjaajat koululla ja keskustelivat heidän kanssaan, mitä hankkeen toimijat voisivat tulla koululla tekemään. Samalla reissulla tavattiin myös lähialueen toimijoita: vanhuspalvelukeskus Valona ja Pieksämäen nuorisopalvelut. Tätä kautta yp-opiskelijat alkoivat edistää alueen yhteisöllisyyttä. Opiskelijat tapasivat myös opiskelijakunnan hallituksen edustajia, joilta tuli todella konkreettisesti ehdotuksia, mille asioille olisi tarve. Ensimmäiset kolme päivää menivät alueen toimijoihin ja ihmisiin tutustumisessa. Näiden asioiden pohjalta aloitettiin suunnittelu ja sen pohjalta päätettiin aloittaa vertaistuellisen opintopiirin toteuttaminen ja lukion sekä vanhuspalvelukeskuksen yhteistyö. Yhteistyön tarkoituksena on lisätä alueen yhteisöllisyyttä ja opintopiirin ideana vähentää opiskelijoiden stressiä koeviikoilla; tarkoituksena lisätä yksi mahdollisuus lisäoppiin ennen kokeita.

Vanhuspalvelukeskusten ja lukion ensimmäinen yhteistoiminnan toteutus oli marraskuussa ja sisälsi pari toteutuskertaa. Toiminta toteutettiin osana lukiolaisten psykologian kurssia niin, että ensimmäisellä kerralla lukio-opiskelijat menivät kuuntelemaan vanhusten elämäntarinaa ja toisella kerralla lukiolaiset järjestivät erilaisia aktiviteetteja vanhuksille. Samalla reissulla alettiin suunnitella vertaistuellista opintopiiriä lukiolla yhdessä opiskelijakunnan hallituksen kanssa.

Koulujeesareiden vetämän vertaistuellisen opintopiirin suunnittelu on tarkoitus saattaa valmiiksi joulukuussa. Yhteisöpedaogiopiskelijat menevät joulukuun puolivälissä jatkamaan suunnittelua Pieksämäen lukiolle tarkoituksena saada toiminta toteutuskelpoiseksi tammikuun koeviikkoa varten.

Pieksämäen lukiolla Yhessä!-hankkeen koulujeesarit, yhteisöpedagogiopiskelijat Artturi Foudila ja Tuomas Jokinen

Kirjoita kommentti

*