Yhessä!-hankkeen tki-asiantuntija Katri Shadewitz esitteli hankkeen Pojat lukevat pojille -toimintaa eduskunnan kansalaisinfossa. Tilaisuudessa käytiin kiinnostavaa keskustelua lukutaidosta, pojista ja ”poikapuheesta”. Oli hyvin ilahduttavaa, että opetusministeri Li Andersson jäi kuuntelemaan ja kommentoimaan keskustelua koko tilaisuuden ajaksi. Pisa-tutkimuksen kansallinen tutkimusjohtaja Arto K. Ahosen mukaan pojat ja tytöt painivat lukutaitoa tarkastellessa ”omissa sarjoissaan”. Tyttöjen ja poikien lukutaidon välillä on eroa maailman laajuisesti, Suomessa poikien ja tyttöjen ero on tällä hetkellä OECD-maiden suurin. Paljon keskustelua yleisössä herätti se, että poikien lukutaito on heikointa kylä-, taajama- tai haja-asuinalueella, tyttöjen osalta näin ei ole. On kuitenkin muistettava, että yksilöllisiä eroja poikien välillä on paljon. Kyse on myös siitä, miten pojista yleisesti puhutaan ja miten heitä kohdataan. Mm. Harry Lunabba toi puheenvuorossaan esille laadullisen tutkimuksen poikanäkökulmaa. On tärkeää pohtia, miten poikia kohdataan koulutyössä ja miten heidät koulussa nähdään. Pojat lukevat pojille- toiminta on hieno esimerkki mahdollisuudesta katsoa ja nähdä poikia toisessa valossa.

Kirjoita kommentti

*