Yhessä!-hanke saatettiin päätökseen 30. kesäkuuta 2020. Tavoitteet osallistujamäärien ja yhteisöpedagogiopiskelijoiden opintopisteiden suhteen ylitettiin reilusti. Hankkeeseen osallistui yli 600 nuorta/työntekijää eri oppilaitoksista, kun tavoitteena oli 400. TKI-opintopisteitä karttui 112,5 tavoitteen ollessa 95. Kansainvälistä yhteistyötä tehtiin ruotsalaisen Fryshuset-järjestön ja hankkeessa työskennelleen saksalaisen vaihto-opiskelijan kanssa.

Hankesuunnitelmaan oli asetettu tavoitteeksi järjestöyhteistyön kehittäminen osaksi kokonaiskoulupäiviä. Järjestöissä aktiiviset toimijat ovat usein vielä työelämässä olevia aikuisia, joiden irrottautuminen oppilaitosten päiväohjelmaan osoittautui haasteelliseksi – moni käy päivätöissä, kun opiskelijat tarvitsisivat tukea ja ohjausta. Onnistumisiakin tuli, esimerkiksi Mikkelin ja Savonlinnan Martat ry:n ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton kouluttajan kanssa mm. kokkikurssien ja mediataitojen harjoittelun merkeissä.

Yhteistyö viiden toisen asteen oppilaitoksen kanssa sujui mutkattomasti. Hankkeen kaksivuotisen toiminnan aikana ehdittiin kokeilla, kehittää ja toteuttaa monimuotoista oppilaitosnuorisotyötä eteläsavolaisissa lukioissa ja ammattiopistoissa. Koronan aiheuttamat poikkeusolosuhteet siirsivät vertaisryhmätoiminnot verkkoon keväällä 2020, mutta siinäkin onnistuttiin hienosti – kiitos Xamkin taitavien ja ahkerien yhteisöpedagogiopiskelijoiden.

Hanketoiminnan parhaita paloja on koottu julkaisuun Vinkkejä oppilaitosnuorisotyöhön. Koulujeesarin käsikirja. Julkaisun toimituskuntaan osallistui kaksi aktiivista yhteisöpedagogiopiskelijaa, Ida-Emilia Laurikainen ja Emmi Pöyry. Käsikirja on ladattavissa maksutta osoitteessa https://www.theseus.fi/handle/10024/336020

Kiitämme lämpimästi yhteistyökumppaneitamme ja toivomme toimivaa nuorisotyötä Etelä-Savon kouluihin ja oppilaitoksiin!

 

Anna-Liisa Hännikäinen-Uutela, projektipäällikkö

Katri Schadewitz, lehtori ja TKI-asiantuntija

Sanna-Mari Pöyry, TKI-asiantuntija

Kirjoita kommentti

*