Fryshuset kansainvälisenä järjestönä

Fryshuset on monikulttuurinen, voittoa tavoittelematon järjestö, joka auttaa nuoria löytämään mielenkiinnonkohteensa ja toteuttamaan itseään innostavan tekemisen parissa osana kasvua ja kehitystä tukevaa yhteisöä. Oman kiinnostuksen kohteen löytäminen voimauttaa, vahvistaa toimijuutta ja mahdollistaa osallisuuden toteutumisen. Fryshusetissa nuoret voivat muuttaa maailmaa toteuttamalla intohimoaan.

Monenlaisen toiminnan järjestö 

Fryshusetilla on monenlaista toimintaa. Järjestön toimintaan osallistuva nuori löytää intohimonsa, jonka varaan osaamista, kasvua ja kehitystä voidaan rakentaa. Intohimoiseen tekemiseen keskittyminen vie huomion pois ongelmista, joiden varaan identiteetti on voinut aiemmin rakentua. Fryshuset mahdollistaa nuorten omaehtoista kulttuuritoimintaa; joukkueurheilua, tanssia, teatteria, musiikkia, skeittausta – sitä, mitä nuoret itse tahtovat.

Nuorten sosiaalisten ongelmien ratkaisemiseksi työskennellään; käynnissä on useita sosiaalista inkluusiota lisääviä projekteja, joille on yhteistä positiiviset roolimallit ja tulevaisuususkon vahvistaminen. Vertaisten merkitys korostuu erityisesti silloin, kun nuorella on ollut haasteita elämänhallinnassa ja vastuullisten, elämänlaatua parantavien valintojen tekemisessä.

Järjestöpohjaisuus mahdollistaa toiminnan joustavuuden ja nopean reagoinnin. Yhteiskunnan reuna-alueille ajautuneet, luottamuksensa viranomaisiin menettäneet nuoret voidaan tavoittaa matalan kynnyksen järjestössä. Osa järjestön työstä liittyy nuorten työllisyyden ja yrittäjyyden edistämiseen.  Fryshusetilla on kouluja perus- ja toisella asteella sekä kansanopistotoimintaa. Oppilaitoksissa opiskelee tuhansia nuoria.

Monikulttuurista yhteisöllisyyttä

Fryshuset on tiivis yhteisö, jonka työ perustuu julkilausutulle arvopohjalle. Kaikkia ihmisiä kunnioitetaan, eikä tuomita – riippumatta siitä, millainen elämänkulku taustalla on. Nuorten kohtaamisissa rohkaistaan ja osoitetaan ymmärrystä. Nuoreen suhtaudutaan luottavaisesti tuoden esiin hänen vastuullista toimijuuttaan. Ihmisten erilaisuus hyväksytään Fryshuset-yhteisössä; vahvassa yhteisössä eri uskonnot ja etnisyydet, toisistaan poikkeavat alakulttuurit ja erilaiset nuoret voivat elää rinnakkain, toisiaan kunnioittaen.

Yhteistyön mahdollisuuksia Yhessä!-hankkeen kanssa

Vierailulla esiteltiin Yhessä!-hankkeen toimintaa, erityisesti koulujeesareiden tekemää oppilaitosnuorisotyötä. Huomasimme tekevämme yhteisöllistä nuorisotyötä samanlaiselta arvopohjalta. Toisaalta Ruotsissa on paljon hyviksi jalostuneita käytäntöjä, joita emme ole oppilaitosnuorisotyössämme vielä osanneet soveltaa. Tulevaisuudessa olisi hyödyllistä mallintaa Suomen ympäristöön soveltuvia käytänteitä esimerkiksi etnografian avulla. Mallit voitaisiin siirtää osaksi Etelä-Savon oppilaitoksissa tehtävää nuorisotyötä, opiskelevien nuorten osallisuuden ja hyvinvoinnin toteutumiseksi sekä kasvun ja kehityksen tueksi. Syksyn kuluessa Yhessä!-hankeen ja Fryshusetin yhteistyön muodot tarkentuvat. Mahdollisuuksia on paljon aina nuorisoalan kehittämishankkeista Juvenian tutkimustoimintaan ja opinnäytetyön aiheisiin asti. Muistiinkirjaajana tki-asiantuntija Sanna-Mari Pöyry/Yhessä!-hanke.

Lue lisää:

Fryshusetin kotisivut https://fryshuset.se/

Fryshusetin kansainvälinen toiminta https://fryshuset.se/fryshuset-global/