Etelä-Savon ammattiopistossa opintonsa aloittaneet opiskelijat orientoituivat opiskeluun kiertelemällä Esedun läheisyyteen rakennetulla rastiradalla. Yhessä!-hankkeen rastilla kävi kahden päivän aikana 20 opiskelunsa aloittanutta opiskelijaryhmää. Ryhmäkoot vaihtelivat 5-20 henkilöön.

Valtaosa opiskeluryhmistä liikkui ryhmänohjaajansa kanssa. Tapahtuma tarjosi opettajille tilaisuuden tutustua ryhmäänsä ja luoda siten edellytyksiä opetukselle ja oppimiselle esimerkiksi havainnoimalla opiskelijoiden vuorovaikutusta sekä ryhmädynamiikkaa.

Opiskelijoiden tarve ryhmänohjaajan läsnäololle oli ilmeinen. Kun ammattiopiston opettajat heittäytyivät yhteistoimintaan opiskelijoiden kanssa tasavertaisina ryhmäläisinä, ryhmäytyminen mahdollistui ja ryhmä toimi hyvin yhdessä. Yhteishenkeä luova toiminta näytti tuottavan iloa myös Yhessä!-hankkeen rastilla käyneille ryhmänohjaajille.

Ammattiopistoon tulee nuoria erilaisista taustoista. Osa on valmis työssä oppimiseen työpaikalla, kun osalla koulukuntoisuuteen liittyvät pulmat herättävät huolta ohjaavissa aikuisissa. Yhteistä kaikille opiskelijoille on tuen, kannustamisen sekä osallistuvan aikuisen tarve. Jokainen nuori tarvitsee ja haluaa tulla nähdyksi ja kuulluksi omana itsenään. Tällainen kohtaaminen ja nuoreen tutustuminen luo lujan perustan, jonka varaan nuori voi rakentaa vahvaa ammattitaitoa ja osaamisidentiteettiä.

Ammattiopistoissa opettajien resurssit on vedetty tiukoille. Aikaa henkilökohtaiselle tutustumiselle ja ohjaukselle ei ole tarpeeksi, vaikka halua laadukkaaseen kohtaamistyöhön on. Ehkä juuri siksi koulujeesareiden eli oppilaitosnuorisotyön tekijöiden tarve toisen asteen oppilaitoksissa on ilmeinen.

Startissa mukana Yhessä!-hankkeen jeesarit Jenni Halonen ja Elli Seppälä sekä tki-asiantuntijat Sanna-Mari Pöyry ja Katri Schadewitz.

Kirjoita kommentti

*