Toisen asteen opiskelijat elävät viestintä- ja mediaympäristön turbulenssissa. Työelämä pirstaloituu vanhojen ammattien kadotessa ja uusien syntyessä nopeatahtisesti. Viestintä-, vuorovaikutus- ja esiintymistaidot ovat yhä tärkeämpiä. Mikkelin lukion opiskelijat ottivat viestintä-, esiintymis- ja työnhakutaitoja haltuun puhejudon avulla. Moni lukiolainen tiesi teoriassa, mitä on hyvä vuorovaikutus. Silti puhejudoon osallistuminen koettiin hyödylliseksi.

Toisen asteen opiskelijat tarvitsevat viestintätaitoja

Toisen asteen opiskelijat elävät nuoruuttaan ajassa, jossa viestintä- ja mediaympäristö on toisenlainen kuin vielä kymmenen tai kaksikymmentä vuotta sitten. Viestintä- ja esiintymistaitoja on tarvittu aina, mutta nykyään niiden merkitys korostuu. Viestintäteknologian kehitys on tuonut älylaitteet osaksi arkea. Älylaitteiden lisäksi on osattava kommunikoida kasvokkain ja tultava toimeen muiden kanssa muuallakin kuin somessa. Lukiota käyvät nuoret hakevat paikkaansa yhteiskunnassa ja ottavat ensiaskeleita työelämään. Erityisesti työnhakutilanteissa ja työelämässä kasvotusten tapahtuva vuorovaikutus korostuu. Moni työpaikka voi jäädä saamatta kehnon ensivaikutelman tai huonon viestinnän vuoksi.

Vuorovaikutustaidot haltuun puhejudolla

36 Mikkelin lukion opiskelijaa puhejudoilivat yhden torstaisen iltapäivän viestinnän ja esiintymistaitojen parissa 12.9.2019. Mielenrauha Oy:n kouluttaja Tero Ålander luennoi lähes kolme tuntia hyvästä ja onnistuneesta vuorovaikutuksesta, asenteiden merkityksestä vuorovaikutustilanteissa sekä viestintätyyleistä. Lukiolaiset kuulivat, kuinka vuorovaikutukseen aggressiivisesti tulevien ihmisten kanssa pärjää. He osallistuivat keskusteluun aktiivisesti ja osoittivat, että viestinnän teoria oli hallussa hyvin.

Mitä on hyvä vuorovaikutus?

Kouluttaja Tero Ålander haastoi lukiolaiset vastaamaan siihen, milloin vuorovaikutus on hyvää. Tässä lukiolaisten ajatuksia:

”Hyvässä vuorovaikutuksessa keskitytään toisen ihmisen asemaan ja hänen viestinsä kuulemiseen.”

”Oma asia osataan sanoa niin, että keskustelukumppani ymmärtää sen tarkoitetulla tavalla.”

”Hyvässä vuorovaikutuksessa molemmat tulevat ymmärretyiksi.”

”Hyvässä vuorovaikutuksessa autetaan toista ilmaisemaan oma asiansa.”

”Hyvässä vuorovaikutuksessa otetaan huomioon, että kaikki ihmiset ovat erilaisia.”

”Hyvässä vuorovaikutuksessa kunnioitetaan toista osapuolta.”

Vaikka teoria oli lukio-opiskelijoilla hyvin hallussa, jaksoivat he kuunnella luentoa tarkkaavaisena, muistiinpanoja kirjaten.

Hyödyllinen tilaisuus

Luentotilaisuutta jaksottavien taukojen aikana koulujeesari keskusteli lukiolaisten kanssa. Kaikkien mielestä luento sopi hyvin lukiolaiselle. Jokainen uskoi, että tilaisuuteen osallistumisesta on hyötyä omassa elämässä.

Luennon aikana kuunneltiin korvat höröllä ja hiiskumatta erityisesti työnhakutilanteisiin ja ensivaikutelman merkitykseen liittyviä asiasisältöjä. Monella osallistujalla on osa-aikatyö lukio-opintojen ohessa. Esimerkiksi puhelinpalvelussa työskentelevä lukiolainen iloitsi oppiessaan, kuinka toimia aggressiivisesti viestivän asiakkaan.

Puhejudo-koulutuksen Mikkelin lukion opiskelijoille mahdollisti ESR:n rahoittama hanke Yhessä! – yhteisöllisen oppilaitosnuorisotyön kehittäminen Etelä-Savossa.

Muistiin kirjasi tapahtumassa mukana ollut hankkeen tki-asiantuntija Sanna-Mari Pöyry

Kirjoita kommentti

*