Mikkelin lukion Jeesarit järjestivät lukio-opiskelijoille kaksi kirjailtaa, joissa opiskelijat kertoivat lukemistaan kirjoista pienryhmissä. Ensimmäisellä tapaamiskerralla kirjojen aiheena olivat nuoret ja toisella kerralla vaikuttava kirjallisuus. Jeesarit ohjasivat keskusteluja ja nostivat esille aiheisiin liittyviä teemoja. Tapaamiset alkoivat pienellä välipalalla – pizzalla ja muilla herkuilla – sitten aloitettiin keskustelut.

Pienen alkukankeuden jälkeen keskustelut sujuivat melko hyvin. Opiskelijat nostivat esille hyvin erilaisia teemoja valitsemistaan kirjoista: mm. identiteetti, sota, ilmastonmuutos ja elektroniikka. Välillä keskustelut olivat jopa syvällisiä. Mielenkiintoista oli, miten paljon teemat herättivät sekä positiivista että negatiivista keskustelua ryhmäläisten kesken. Jeesareille kirjaryhmä oli uusi kokemus. Kirjojen avulla keskustelua saatiin johdatettua ajankohtaisiin aiheisiin ja teemoihin. Niiden kautta nuoret saivat tilaisuuden reflektoida ajatuksiaan sekä aiheita kokonaisuutena. Kirjat toimivat hyvinä aasinsiltoina nuoria mietityttäviin, ajankohtaisiin aiheisiin.

Kirjailtojen jeesari Emmi Pöyry muistiinkirjaajana

Kirjoita kommentti

*