Maahanmuuttajien kokema syrjintä on yksi kotoutumista sekä yhteiskuntaan sopeutumista merkittävästi haittaava tekijä. Paitsioon jääminen yleisesti, syntyperään katsomatta, lisää syrjäytymisriskiä ja täten meillä jokaisella on vastuu edesauttaa heikommassa yhteiskunnallisessa asemassa olevien henkilöiden osallisuuden sekä merkityksellisyyden kokemista.

Paikallisella tasolla voimme tarttua monin tavoin ongelman syrjään kiinni; toimimalla ihmislähtöisesti huomioiden sekä tunnistaen eri ryhmien haaveet, tavoitteet ja tarpeet yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Aktivoituminen lähtee ihmisestä itsestään, mutta meillä kestävän hyvinvoinnin toimijoilla on velvollisuus tarjota työkaluja sopeutumisen edesauttamiseen. Kestävän hyvinvoinnin toimijoina toimivat alan ammattilaiset sekä omalta osaltaan kaikki yhteiskunnan valveutuneet kansalaiset ikään, säätyyn tai sukupuoleen katsomatta. Jokaisella meillä on annettavaa yleisen suvaitsevaisuuden ja ymmärryksen muodossa.

Yhtä lailla inhimillistä ja oikeutettua on olla myös epäileväinen, suhtautua kriittisesti ja kyseenalaistaa eri näkemykset ja mielipiteet, mutta avoin dialogi ja ymmärtämisen mahdollisuus tulisi taata jokaisen kohdalla. Tässä meillä jokaisella on oma vastuu siitä, miten suhtaudumme meille vieraisiin ja omasta sosiaalisesta ympäristöstä poikkeaviin seikkoihin. Avoin keskustelukanava eri ihmisryhmien välillä mahdollistaa yhteiskunnallisen kehityksen ihmislähtöisesti ja edesauttaa yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Yhteistyön voimaa

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk) toimii yhteistyössä eri sosiaalisen hyvinvoinnin toimijoiden kanssa, kuten Suomen Punainen Risti, kulttuurikeskus Saaga, Parik-säätiö sekä useat muut kansalaisjärjestöt. Yhteistyöllä luodaan verkosto, joka toimii meidän kaikkien yhteisen hyvän eteen paikallisella sekä kansallisella tasolla.

Kansallista rasisminvastaista viikkoa vietetään 16.–23. maaliskuuta 2020. Kouvolan alueella järjestetään useita eri tapahtumia, jotka ovat kaikille avoimia. Muun muassa kulttuurikeskus Saagan tiloissa pidetään yhteistyössä Parik-säätiön ja Xamk Juvenian Mentoring NEETs -hankkeen järjestämä workshop, jossa tarkastellaan luovin menetelmin kokemuksellisuutta liittyen osallisuuteen.

Minun Kouvola – tarinoita kotikaupungista

Minun Kouvola lyhytvideoprojekti yhdistää runollisen ilmaisun videoteokseen. Teos kertoo tekijänsä eli nuoren silmin kokemuksista omasta kotikaupungistaan. Runo sekä videoteos yhdessä luovat teoskokonaisuuden, jossa tarinan voima yhdistyy taiteelliseen näkemykseen.

Runotyöpaja järjestetään Rasisminvastaisen viikon yhteydessä, monikulttuurikeskus Saagassa tiistaina 17. päivä maaliskuuta, kello 16:00 alkaen. Työpajan kesto on kaksi tuntia. Lyhytvideon kuvaamisen voi toteuttaa omalla ajalla tai tiistain työpajan yhteydessä. Runotyöpaja on suunnattu erityisesti nuorille (16-29v.), mutta muutkin voivat osallistua.

Videon kuvaamista varten tarvitset videokameralla varustetun puhelimen tai videokameran. Kamerallisen puhelimen tai iPadin voi myös lainata teoksen toteuttamista varten. Laitteita on kuitenkin rajallinen määrä, joten oma kuvausväline on suositeltava.

Kuvattujen videoiden editointiin tarjoamme opastusta sekä neuvoja. Videot voi editoida itse tai yhdessä Kouvolan kaupunginkirjaston Mediamajassa. Videoteokseen voi lisätä myös ääntä ja runon voi toteuttaa myös esimerkiksi räppäämällä. Teoksen voi halutessaan esittää monikulttuurikeskus Saagan tiloissa järjestettävässä valmiiden teosten ensi-illassa. Opastetun editoinnin ajankohta sekä teosten esityspäivämäärä ilmoitetaan myöhemmin.

Runollinen lyhytvideotyöpaja on Parik-säätiön sekä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun yhdessä toteuttama projekti ja osa Mentoring NEETs -hankkeen (ESR 2018–2021) toimintaa.

Aika: 17.3, klo 16:00 – 18:00
Paikka: Monikulttuurikeskus Saaga, Kouvolankatu 14, 45100 Kouvola