Yhteisetuosuuskunnassa (multi-stakeholder co-op) voi olla useita erilaisia jäsenryhmiä. Tällöin yrityksen omistajina voivat olla toisaalta palvelujen tai hyödykkeiden tuottajat, mutta toisaalta myös niiden käyttäjät. Kaikilla eri ryhmiin kuuluvilla jäsenillä on yhtäläinen mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaisia palveluja tai tuotteita ja millä hinnalla osuuskunta tarjoaa.

Luomuravintola Timjami

Suomessa edellä kuvattua mallia on käytetty pitkään ja menestyksekkäästi osuuskuntamuotoisessa oppilasravintola Timjamissa, joka toimii Tampereen Steinerkoulun yhteydessä. Osuuskunta Timjamin jäsenistö muodostuu ravintolan työntekijöistä, koulun opettajista sekä lasten vanhemmista.

Osuuskunta Timjamin henkilöstöä
Copyright: Osk Timjami

Osuuskunnan perustamisen kantavana ideana oli se, että ravintolassa haluttiin tarjota mahdollisimman paljon luomuruokaa. Tämä voitiin toteuttaa osuuskuntamuotoisessa yrityksessä, jossa niin ruoan valmistajilla kuin ravintolan käyttäjilläkin on mahdollisuus vaikuttaa siihen, miten ravintola toimii. Luomuruoan käytön lisääminen oli kaikkien osuuskunnan jäsenryhmien yhteinen tavoite. Näin myös oppilaiden vanhemmilla on mahdollisuus päättää, millaista ruokaa heidän lapsilleen tarjotaan. Timjami on lisäksi avoin koulun ulkopuolisille ruokailijoille.

kuva luomuruoasta
Copyright: Osk Timjami

Laajat hyödyntämismahdollisuudet

Useiden jäsenryhmien osuuskuntia käytetään laajasti eri puolilla maailmaa. Mallia hyödyntävät muun muassa italialaiset sote-alan osuuskunnat, japanilaiset ja brasilialaiset terveysalan osuuskunnat sekä kanadalaiset vanhusten kotipalvelua tuottavat osuuskunnat.

Kanadassa toimii myös lastenhoitoa tuottavia osuuskuntia, joissa jäseninä on sekä hoitohenkilökuntaa että lasten vanhempia. Vanhuspalveluja tuottavassa osuuskunnassa voi samalla tavoin olla jäseninä sekä henkilökuntaa että vanhuksia tai heidän omaisiaan. Palvelujen käyttäjillä on näin mahdollisuus vaikuttaa saamansa palvelun laatuun ja hintaan.

Osuuskunta Timjami_Steiner-koulun oppilasravintola_Tampere
Copyright: Osk Timjami

Matkailun kehittäminen

Kanadassa ja Espanjassa tätä osuuskuntamallia on käytetty myös matkailun ja samalla maaseudun elinvoiman kehittämiseen. Suomalaisena esimerkkinä tästä mainittakoon Saimaa Coop -osuuskunta, jonka toiminnan tarkoituksena on kehittää Puumalan ja lähiympäristön matkailupalveluja sekä edistää koko Saimaan seudun kestävää kehitystä. Se on osuuskunta, joka tarjoaa kaikille halukkaille alustan toimia ja rakentaa työtä yhteisessä välitilassa, yhteistä etua hakien.

Saimaa Coop -osuuskuntaan kuuluu pienyrittäjien lisäksi henkilöjäseniä, jotka työllistyvät tarjoamalla palveluja osuuskunnan kautta. Osuuskunta on muun muassa hankkinut omistukseensa sähköpolkupyöriä, joiden vuokrauksen, huollon ja varastoinnin se hoitaa. Matkailualalla toimivat jäsenyritykset voivat lainata pyöriä ja vuokrata niitä edelleen asiakkailleen. Myös alueen vakituiset ja vapaa-ajanasukkaat voivat – palvelujen käyttäjinä – liittyä osuuskunnan jäseniksi.

 

Tytti Klén

koulutussuunnittelija

Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti

tytti.klen(at)helsinki.fi

Kirjoittaja työskentelee Yrittäjyyskasvatuksella elinvoimaa Etelä-Savoon -hankkeessa, joka saa Etelä-Savon ELY-keskuksen kautta Euroopan sosiaalirahaston osarahoitusta.

 

Osuuskunta Tampereen Timjami

https://www.tampereensteinerkoulu.fi/luomuravintola-timjami/luomuravintola-timjami/

Saimaa Coop Osk

www.saimaacoop.fi

Lue lisää: Yhteisetu-osuuskunta – joustava paikallisrakenne muuttuvalle maaseudulle

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/229433/Raportteja159.pdf?sequence=1&isAllowed=y