Olen projektityöntekijänä NOUSU – Nuorten työllisyys nousuun Kouvolassa -hankkeessa. Hanke käynnistyi virallisesti 1.9.2021, itse aloitin työt lokakuun puolella. Hankkeessa kokeillaan ja kehitetään Living Lab -toimintaa, joka tuottaa ratkaisuja nuorten digiosaamisen vahvistamiseen. Olen ollut aiemmin mukana yhdessä TKI-hankkeessa työharjoittelussa, mutta projektityöntekijänä olen nyt ensimmäsitä kertaa. Työpäivät ovat olleet vaihtelevia, opettavaisia, jännittäviä ja motivoivia. Opeteltavaa on edelleen paljon, mutta se on vain hyvä asia.

Valmistuin 31.12.2021 palvelumuotoilijaksi Xamkista ja siis onnekseni olen jo päässyt töihin saman katon alle. Palvelumuotoilun menetelmiä olen jo päässyt työssäni hyödyntämään. Kaksi yhteiskehittämistyöpajaa ennen joulua olivat hyviä tilaisuuksia hyödyntää omaa osaamista kohderyhmän osallisuutta hyödyntäen. Onneksi vallitsevan tilanteen vuoksi pystyimme työpajat järjestämään, sillä saimme niiden avulla nuorilta arvokkaita mielipiteitä Living lab -toiminnasta ja digiosaamisesta. Ennen työpajoja nuoret olivat vastanneet Mentimeterissä kysymykseen: Minkälaisia digipalveluita sinä käytät? Vastauksista saimme sanapilven (kuvassa), joka oli hyvänä pohjana työpajoissa.

 

Sanapilvi Mentimeteristä (Jani Lehtinen)

Ensimmäinen yhteiskehittämistyöpaja järjestettiin Kulttuuripaja kullassa ja toinen Parik-säätiön, Kaikumedian tiloissa. Molempiin työpajoihin saimme mukaan hyvin osallistujia. Houkuttelivatko sitten meidän kiinnostavat aiheet vai kahvitarjoilu, niin jokatapauksessa jokaisen osallistuminen ja panos työpajassa oli tärkeää. Molemmissa työpajoissa ensimmäinen osuus käsitteli Living lab -toimintaa. Halusimme saada nuorilta ajatuksia ylipäätään siitä, mitä living lab on ja onko se edes käsitteenä tuttu. Yhtenä tehtävänä saivat nuoret yhdessä meidän nousulaisten ja yhteistyöorganisaatioiden ohjaajien kanssa konkreettisesti pohtia, mitä kaikkea Nousu-hankkeen living lab -tilassa tulisi olla. Kuvitteellinen pohjapiirrustus vain ulkoseinineen oli isolla paperilla ja siihen kasattiin niin huonekaluja kuin laitteita. Tehtävän aikana myös keskusteltiin paljon siitä, mitä living lab -tilassa tulisi olla tai mitä sinne ei kaivata.

 

Living Lab -tila (Jani Lehtinen)

Living Lab -teeman lisäksi työpajoissa käsiteltiin myös digiosaamista. Digipalveluita ja digitaitoja sijoitettiin nelikenttään. Alla olevasta kuvasta voi nähdä, kuinka paljon erilaisia digipalveluita pidetään tärkeinä. Niistä kuitenkin myös iso osa voi olla huonosti toimivia. Tällaisen nelikenttä-tehtävän tekeminen yhdessä nuorten kanssa herätti paljon uusia ajatuksia digiosaamisesta ja digialustojen tärkeydestä. Näiden yhteiskehittämistyöpajoista saatujen tulosten avulla Nousu-hankkeessa voidaan viedä yhteiskehittämistä uudelle tasolle, saada aikaiseksi toimiva Living Lab -konsepti ja toteuttaa nuorten digiosaamista parantavaa toimintaa.

Tällaisen nelikenttä-tehtävän tekeminen yhdessä nuorten kanssa herätti paljon uusia ajatuksia digiosaamisesta ja digialustojen tärkeydestä.

 

Nelikenttä-tehtävä digipalveluista (Jani Lehtinen)

Vuosi 2022 on käynnistynyt etäillen. Tapaamiset, palaverit ja eri tilaisuudet tapahtuu etänä ainakin tammikuun ajan. Tämä aika on hyvä käyttää hankkeen tulevien tapahtumien ja työpajojen suunnitteluun. Mielenkiintoista nähdä, mitä kevät tuo ja kuinka meidän hanke lähtee…NOUSUUN!

 

Eeva Hammar

Projektityöntekijä