Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja Cursorin yhteishanke Digiverstas järjesti Kansainvälisellä Yrittäjyysviikolla kolmannen Digiaamiaisen. Digiaamiaisella kootaan yhteen yritykset ja opiskelijat keskustelemaan ajankohtaisista aiheista aamiaisen merkeissä. Tällä kertaa aiheena oli kyberturvallisuus. Aamiaisella Kybervaliot –hankkeen projektipäällikkö kertoi osallistujille, kuinka helposti verkosta löytyy useiden yritysten hallintajärjestelmiä.

Kyberturvallisuus koskettaa kaikkia niitä, jotka käyttävät nettiä tai ovat siirtäneet palvelujaan esimerkiksi pilvipalveluihin. Yritysten järjestelmät ja ohjelmat ovat yhä enemmän siirtyneet verkkoon ja ovat siksi riski tietoturvalle. Myös kotona avoimessa verkossa toimivat koneet voivat olla turvattomia. Aamiaisella pohdittiin yritysten kyberturvallisuusriskejä, miten turvallisuudesta voitaisiin kouluttaa sekä miten turvallisuutta pystyttäisiin parantamaan.

Digiaamiainen oli myös mahdollisuus yrityksille tutustua ja kertoa työmahdollisuuksista. Kyberturvallisuuteen liittyen osaavia työntekijöitä tarvitaan myös alueen yrityksissä.

YHTEISTYÖTÄ JA AVOIMET OVET

Kahden aikaisemman Digiaamiaisen teemoina on ollut yritysyhteistyö sekä avoimet ovet-teemalla järjestetty verkostoitumistilaisuus. Ensimmäisellä aamiaisella pohdittiin yrittäjien sekä opiskelijoiden kesken, miten yhteistyötä yritysten ja korkeakoulun välillä voitaisiin tiivistää. Aamiaisten tavoitteena on lähentää korkeakouluopiskelijoita ja –toimijoita yritysten kanssa ja löytää mahdollisesti uusia projekteja tai yhteistyökuvioita.

Toinen Digiaamiainen toteutettiin verkostoitumistilausuutena avoimin ovin. Kahvittelujen lomassa opiskelijoilla oli mahdollisuus esitellä omia projektejaan sekä saada palautetta yritysten edustajilta. Tapahtuman aikana syntyi myös uusia ideoita Digiverstaan projekteihin.

DIGIAAMIAISEN TOIMINTAMALLI

Digiaamiaisia varten Xamkin liiketalouden opiskelijat ovat tehneet opinnäytetyönään Digiaamiaisen toimintamallin, jonka avulla konseptia on helppo jakaa sekä kehittää tulevaisuudessa. Opiskelijat fasilitoivat kahta ensimmäistä aamiaista sekä pohtivat keinoja lisätä vuorovaikutusta lyhyessä tapahtumassa.

Hyvinä työkaluina keskustelulle opiskelijat totesivat ajatuskartta-työskentelytavan sekä I-We-Us –menetelmän. Perinteiset ideointitavat paperia ja muistilappuja käyttäen ovat vielä digiaikanakin toimivia. Tapahtumakutsut ja ideoiden jako taas toimivat parhaiten digitaalisin menetelmin.

Digiaamiaiselle ovat tervetulleita Xamkin opiskelijat ja henkilökunta, yrittäjät, yhteistyöstä kiinnostuneet sekä muut paikalliset toimijat. Lisää Digiaamiaisista voit lukea Xamkin verkkolehden julkaisusta, READ 1/2018