Kymenlaaksossa huhtikuussa 2023 järjestettävää Valintojen aika: Tulevaisuus voimavaraksi -tulevaisuusverstasta tehdään yhteistyöllä. Kyseinen tapahtuma, jossa pyritään muodostamaan maakunnan tulevaisuusnäkemys, on usean toimijan yhteinen ponnistus. Mukana suunnittelussa ja järjestelyssä on niin kehittämisyhtiöitä ja yrityksiä kuin oppilaitoksiakin.

 

Kymenlaakson tulevaisuusverstasta 2023 koordinoi Future Proof Kymenlaakso -hanke, mutta mukana tapahtumaa ovat tekemässä Kymenlaakson kauppakamari, ELY-keskus, Kymenlaakson liitto, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Cursor, Kouvola Innovation, Ekami ja Eduko. Lisäksi uusina yhteistyötahoina tänä vuonna ovat Crazy Town Hamina sekä Synergiakeskus Kohoa, joiden tiloissa verstas päästään järjestämään. Tämänvuotisen tapahtuman erityistä kohderyhmää eli yrityksiä, on ajateltu näiden uusien paikkojen valinnassa. Crazy Town Hamina ja Synergiakeskus Kohoa tarjoavat yrittäjille palveluja ja verkostoitumisen paikkoja, joten tapahtuma on oiva tilaisuus päästä tutustumaan kyseisiin tiloihin.

 

Ilman yhteistyökumppaneita ei tulisi verstasta 

Mukana järjestelyissä olevat kumppanit ovat tulevaisuusverstaalle korvaamattoman tärkeitä tuodessaan omat sidosryhmänsä mukaan ja viestiessään omissa kanavissaan tapahtumasta. Yhteistyökumppaneilla on myös merkittävä panos tavoitteiden ja ohjelman suunnittelussa.

 

Kymenlaaksossa jo kuudetta kertaa käynnistyvä tulevaisuusverstas-tapahtuma onkin osoitus maakunnan edelläkävijyydestä. Laaja ennakointiverkosto ja säännöllinen sekä tuloksellinen tulevaisuustyö ovat aidosti ylpeyden aihe. Tulevaisuusverstas on tapa koota yhteen ihmisiä, joista jokainen tuo mukanaan keskusteluun omat näkemyksensä ja osaamisensa, mikä rikastuttaa tulevaisuuden tekemistä. Verstas tarjoaa näkemyksiä päätöksentekoon ja toimenpiteisiin, sekä muodostaa maakunnan keskipitkän ja pitkän aikavälin ennakointiin tarvittavaa tietoa.

 

Tulevaisuusverstasta tehdään yhdessä 

Tulevaisuus on mahdollisuus, joka syntyy nimenomaan tulevaisuustekoja tekemällä. Mukana olevat tahot antavat aikaansa ja omaa osaamistaan mahdollistaakseen maakunnan yhteisen tapahtuman. Nämä toimijat näkevät ennakoinnin merkityksen – mahdollisuudet ja kasvavan osaamisen, joka syntyy tulevaisuusverstaan kaltaisten ennakointitietoa ja -taitoa lisäävien tekojen myötä. 

 

Verstaan teemana tänä vuonna ovat valinnat. Millaisia ratkaisuja on tehtävä, kuinka tulevaisuus saadaan voimavaraksi? Tulevaisuusverstasta tekevät tahot ovat tehneet jo yhden valinnan; he ovat aktiivisesti mukana tekemässä maakunnan yhteistä tulevaisuutta. 

 

 

Kirjoittaja Tiiu Räty 

Projektityöntekijä 

Future Proof Kymenlaakso -hanke