Johdanto

Data ja sen visualisointi

Paikkatieto

Esimerkkejä paikkatiedosta

Kenelle opas on tarkoitettu?

Opas on tarkoitettu kokeiltavaksi ja sovellettavaksi käytännön kehittämiseen yksityiselle, julkiselle ja kolmannelle sektorille. Olemme kiinnittäneet erityistä huomioita mikro- ja pk-sektorin yrityksiin, joiden resurssit ja aika ovat rajallisia. Julkinen sektori tuottaa avointa tietoa ja tekee eri asioita koskevia päätöksiä. Toivomme oppaan tarjoavan tietoa, jonka avulla toiminta on fiksumpaa ja tuottaa yhteiskunnalle lisäarvoa. Toivomme myös kansalaisyhteiskunnan aktiivisten toimijoiden, kuten yhdistysten tai muiden dataa tuottavien, säilyttävien tai kuluttavien tahojen voivan hyödyntää tämän oppaan sisältöä.

Jatkuvasti päivittyvä opas ja käsikirja

Opas tulee päivittymään aika ajoin. Pidämme huolta, että sen sisältämät esimerkit ja teknologia ovat ajan tasalla, ja siitä, että oppaan sisältö säilyy mielenkiintoisena ja vastaa tarvetta myös tulevaisuudessa. Tämän turvaamiseksi teemme jatkuvaa tutkimusta ja kehittämistä sekä tarjoamme oppaan lukijoille mahdollisuuden osallistua sen sisällön suunnitteluun.

Kirjoittajat

Mikko Lampi työskentelee tutkimuspäällikkönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkissa. Mikolla on pitkä kokemus datan ja softan parissa sekä opintoja tietotekniikan ja tietojärjestelmien parissa.

Esa Hannus toimii tki-asiantuntijana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkissa. Esa on pyöritellyt paikkatietoja eri näkökulmista ja eri välineillä parinkymmenen vuoden ajan. Esa on paikkatiedosta, 3D:stä ja (maan)mittaustekniikoista sekä niiden mahdollisuuksista ja sovelluksista innostunut asiantuntija.