Nuorisotyön mittareiden kehittäminen PAR-järjestelmän laajennukseen (2020)
tilaaja: Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

 

Verkkokoulutus Itä-Suomen nuorisopuntarin tuloksista (2020)
tilaaja: Itä-Suomen aluehallintovirasto

 

Tutkimukset/selvitykset Erasmus+ Youth in Action -hankkeiden vaikuttavuudesta (2019-2020)
tilaaja: Opetushallitus, Erasmus+ Youth in Action

 

Verkkokoulutus nuorten monialaisille ohjaus- ja palveluverkostoille (2019)
tilaaja: Lounais-Suomen ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastot

 

Kunnallisen nuorisotyön verkostojen kehittäminen (2019)
tilaaja: Lahden kaupunki, Kanuuna – kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus, toteutus Xamkin Digitaalisen talouden kanssa

 

Verkkokoulutus nuorten monialaisille ohjaus- ja palveluverkostoille (2019)
tilaaja: Itä-Suomen aluehallintovirasto

 

Tutkimus digitaalisesta nuorisotyöstä (2019)
tilaaja: Helsingin kaupunki, VERKE – Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus

 

Fyysisesti vammaiset ja toimintaesteiset nuoret –tutkimushankkeen laadullinen osatutkimus (2018-2019)
https://www.invalidiliitto.fi/fyysisesti-vammaiset-ja-toimintaesteiset-nuoret
tilaaja: Invalidiliitto, Olvi-säätiön rahoitus

 

Tutkimusraportti ja kartoitus nuorten syrjäytymisestä ja alueellisesta eriytymisestä (2018)
Hankkeen raportti: https://www.theseus.fi/handle/10024/161809
Tilaaja: Turun kaupunki

 

Järjestökyselyn analyysi (2018)
Tilaaja: SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry.

 

Tutkimus nuorten liikuntakulttuureista ja fyysisestä aktiivisuudesta Superparkeissa (2017-2018)
Hankkeen julkaisu: https://www.theseus.fi/handle/10024/142903
Tilaaja: Superpark Oy, toteutus yhdessä Xamkin Active Life Labin kanssa

 

Tajua mut –toimintamallin arviointitutkimus (2017)
Tilaaja: Keravan kaupunki (yhdessä Espoon, Mikkelin ja Riihimäen kaupunkien kanssa)

 

Nuorten haastattelututkimus Kouvolassa (2016-2017)
Tilaaja: Kouvolan kaupunki/nuorisopalvelut

Jaa sivu