2019:

Kananen, Marko (2019). Citizens of Ambivalence. How Educated Young Somali Americans Perceive their Transnational Being and Belonging? Journal of International Migration and Integration.

Saari, Kari, & Saastamoinen, Mikko (2019). Hiljaista ja hiljennettyä vastarintaa: Siilinjärven haamupyörän tapaus. Kulttuurintutkimus, 35(3–4), 51–62. https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/83639

Tuuva-Hongisto, Sari (2019). Nuorten syrjäytyminen ja alueellisen eriytymisen vähentäminen. Tutkimuskirjallisuuteen ja -raportteihin pohjautuva kartoitus. XAMK tutkii 9, Mikkeli. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/161809

Komonen, Katja & Pitkänen, Jaakko & Tuuva-Hongisto, Sari (2019). Kohtaamisen ja ohjaamisen taitoja tarvitaan yhä. XamkRead 1/2019. http://read.xamk.fi/2019/koulutus/kohtaamisen-ja-ohjaamisen-taitoja-tarvitaan-yha/

Kantonen, Heikki & Eriksson, Susan & Tuuva-Hongisto, Sari (2019). Puheenvuoro: Nuorisotalot ovat tärkeä osa nuorten peruspalveluja. Itä-Savo 4.2.2019. https://ita-savo.fi/mielipide/puheenvuorot/c634daeb-f2a8-47f6-a24e-288232210590

Tuuva-Hongisto, Sari (2019). Koulumatkat kohtuuttoman pitkiä. Mielipide, Etelä-Saimaa 23.1.2019.

Allaste, Airi-Alina & Saari, Kari (2019). Social Media and Participation in Different Socio-political Contexts: Cases of Estonia and Finland. YOUNG. https://doi.org/10.1177/1103308819828879

Allaste, Airi-Alina & Saari, Kari (2019). Digitaalinen osallistuminen Virossa ja Suomessa. Teoksessa Heikki Lauha & Kati Nõlvak (toim.): Digitalisaatio ja nuorisotyö. Helsinki: VERKE & ENTK, 61-66.

Lappalainen, Sanna (2019). Kuinka ohjaamme nuoria tulevaisuuden pelillistäjiksi? READ 1/2019.

2018:

Eriksson, Susan; Armila, Päivi & Rannikko, Anni, toim. (2018): Vammaiset nuoret ja liikunta. Liikunnan tutkimuskeskus LIKES: Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 346. Jyväskylä: LIKES.

Eriksson, Susan & Armila, Päivi (2018): Kentillä ja niiden reunoilla. Teoksessa Eriksson, Susan; Armila, Päivi & Rannikko, Anni, toim. (2018): Vammaiset nuoret ja liikunta. Liikunnan tutkimuskeskus LIKES: Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 346. Jyväskylä: LIKES. 1-10.

Eriksson, Susan (2018): “Jos saisin valita vapaasti, ensimmäisenä aloittaisin tanssin” – liikuntaan liittyvät tavoitteet, toiveet ja esteet. Teoksessa Eriksson, Susan; Armila, Päivi & Rannikko, Anni, toim. (2018): Vammaiset nuoret ja liikunta. Liikunnan tutkimuskeskus LIKES: Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja. Jyväskylä: LIKES. 26-36.

Eriksson, Susan (2018): “Se on mulle tosi fiilisjuttu” – liikuntaharrastuksen kulttuuriset ulottuvuudet. Teoksessa Eriksson, Susan; Armila, Päivi & Rannikko, Anni, toim. (2018): Vammaiset nuoret ja liikunta. Liikunnan tutkimuskeskus LIKES: Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja. Jyväskylä: LIKES. 26-36. 85-97.

Eriksson, Susan (2018): Lopuksi: Vammaisten nuorten asema sosiaalisten jakojen ja valtasuhteiden kenttänä. Teoksessa Eriksson, Susan; Armila, Päivi & Rannikko, Anni, toim. (2018): Vammaiset nuoret ja liikunta. Liikunnan tutkimuskeskus LIKES: Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja. Jyväskylä: LIKES. 26-36. 98-103.

Eriksson, Susan (2018): Nuorisotyön ammatillistumisen reflektioita Etelä-Savosta. In Komonen, Katja & Ronkainen, Jussi (toim.): Punaisen langan virkkausta – näkökulmia nuorisotyön koulutukseen, tutkimukseen ja kehittämistyöhön. Xamk kehittää 46, Mikkeli: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Kananen, Marko & Ronkainen, Jussi (2018) Kertooko kansalaisuus lojaliteetista? Ilmiö – sosiologian verkkolehti.

Ronkainen, Jussi & Kananen, Marko (2018) Uhka turvallisuudelle vai kotouttamisen keino. Kaksoiskansalaisuuden lyhyt historia. Ilmiö. – sosiologian verkkolehti.

Ronkainen, Jussi & Kananen, Marko (2018) Viides kolonna? Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaiset politiikan pelinappuloina. Ilmiö. – sosiologian verkkolehti.

Kananen, Marko & Ronkainen, Jussi & Saari, Kari (2018). Kansallisuusorientaatiot – nuorten Suomi-Venäjä -kaksoiskansalaisten yhteiskunnalliset ja ylirajaiset siteet. Yhteiskuntapolitiikka 83 (5-6): 518-531.

Saari, Kari (2018) Nuorten yhteiskunnallisen osallistumisen tutkimisen menetelmällisiä haasteita.Teoksessa Komonen, Katja & Ronkainen, Jussi (toim.): Punaisen langan virkkausta –näkemyksiä nuorisotyön koulutukseen, tutkimukseen ja kehittämistyöhön. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun julkaisuja, Xamk kehittää 46, 181-191.

Kananen, Marko (2018) Mainstream or Margins? How Somalis Perceive Their Status and Possibilities in Finnish and American Societies? Teoksessa Armila, Päivi, Kananen, Marko & Kontkanen, Yasemin (toim.) The Contexts of Diaspora Citizenship: Somali Communities in Finland and in the United States. Springer Publications: International Perspectives on Migration.

Kananen, Marko (2018) The Call of the Homeland “My Relationship to Somalia Is Difficult to Explain”. Teoksessa Armila, Päivi, Kananen, Marko & Kontkanen, Yasemin (toim.) The Contexts of Diaspora Citizenship: Somali Communities in Finland and in the United States. Springer Publications: International Perspectives on Migration.

Kananen, Marko & Haverinen, Ville-Samuli (2018) Facts and Figures: Somalis in Finland and in the United States. Teoksessa Armila, Päivi, Kananen, Marko & Kontkanen, Yasemin (toim.) The Contexts of Diaspora Citizenship: Somali Communities in Finland and in the United States. Springer Publications: International Perspectives on Migration.

Kananen, Marko (2018) Inklusiivista, moniäänistä ja vaikuttavaa – nuorisotutkimuksen arvopohjaa etsimässä. Teoksessa Punaisen langan virkkausta –näkemyksiä nuorisotyön koulutukseen, tutkimukseen ja kehittämistyöhön. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun julkaisuja, Xamk kehittää 46.

Kananen, Marko & Laakso, Jan (2018) E-urheilu sopii nuorisotyöhön. Read 2/2018.

Komonen, Katja & Ronkainen, Jussi (2018) Malja nuorisotyölle! Nuorisotyö-lehti 2/2018, 6-7.

Penttinen, Pekka & Ronkainen, Jussi (2018) Itä-Suomen maakuntien nuoret – palveluiden paitsiossa vai paalupaikalla? Teoksessa Mika Gissler, Marjatta Kekkonen, Päivi Känkänen (toim.) Nuoret palveluiden pauloissa – nuorten elinolot 2018 vuosikirja. THL.

Armila, Päivi & Ronkainen, Jussi (2018) Notions about cross-national comparative social sciences and the societal role of researchers. Teoksessa Armila, Päivi, Kananen, Marko & Kontkanen, Yasemin (toim.) The Contexts of Diaspora Citizenship: Somali Communities in Finland and in the United States. Springer Publications: International Perspectives on Migration, 221-228.

Komonen, Katja & Ronkainen, Jussi (toim.) (2018) Punaisen langan virkkausta –näkemyksiä nuorisotyön koulutukseen, tutkimukseen ja kehittämistyöhön. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun julkaisuja, Xamk kehittää 46.

Moisala, Marja & Ronkainen, Jussi (2018) Nuorisotyön tulevaisuus – löytyykö lankakerästä punainen lanka? Teoksessa Komonen, Katja & Ronkainen, Jussi (toim.) (2018) Punaisen langan virkkausta –näkemyksiä nuorisotyön koulutukseen, tutkimukseen ja kehittämistyöhön. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun julkaisuja, Xamk kehittää 46, 235-244.

Komonen, Katja & Ronkainen, Jussi (2018) Johdantoartikkeli – Malja nuorisotyölle! Teoksessa Komonen, Katja & Ronkainen, Jussi (toim.) (2018) Punaisen langan virkkausta –näkemyksiä nuorisotyön koulutukseen, tutkimukseen ja kehittämistyöhön. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun julkaisuja, Xamk kehittää 46, 5-10.

Kananen Marko & Ronkainen Jussi (2018) Maailmankuvilla voi olla myös pakottava luonne Versus 3/2018.

Ronkainen, Jussi, Lehtonen, Olli & Kallunki, Valdemar (2018) Digi juu, digi ei? Paikkariippumattomuus ja nuorten palvelut maaseudulla, Read 2/2018.

Tuuva-Hongisto, Sari (2018): Kotona, maalla, syrjässä. Syrjäkylänuorten haaveita kotiseudulle jäämisestä. -Nuorisotutkimus 3/2018, 23-37.

Tuuva-Hongisto, Sari (2018): Kaupungistumisen tutkiminen edellyttää katseen kääntämistä maaseutuun. David Farrugian haastattelu. -Nuorisotutkimus 3/2018, 76-80.

Tuuva-Hongisto, Sari (2018): Kulttuuria yhteiskunnallistamassa. Kirja-arvostelu: Outi Fingerroos, Niina Koskihaara, Sanna Lillbroändä ja Maija Lundgren (toim.) 2017. Yhteiskuntaetnologia. Helsinki. SKS. -Elore vol. 25, nro 2, 2018. https://journal.fi/elore

Tuuva-Hongisto, Sari (2018): Kaukana kaikesta: syrjäkylien nuoret. Teoksessa Komonen, Katja & Ronkainen, Jussi (toim.) (2018) Punaisen langan virkkausta –näkemyksiä nuorisotyön koulutukseen, tutkimukseen ja kehittämistyöhön. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun julkaisuja, Xamk kehittää 46, 159-168.

Tuuva-Hongisto, Sari (2018): Puheenvuoro: Syrjäkylänuorten koulutusvalintojen mahdollisuuksien maantiede. -Nuorisotyö-lehti 12/2018. http://nuorisotyo.nuorisoseurat.fi/puheenvuoro-syrjakylanuorten-koulutusvalintojen-mahdollisuuksien-maantiede/

Tuuva-Hongisto, Sari (2018): Luontoa lähellä – syrjäkylien nuoret ja metsäsuhde. Vuosilusto 12. Suomalainen metsäsuhde. Lusto – Suomen metsämuseo ja Metsähistorian Seura 2018, 24–37.

http://www.lusto.fi/kokoelma-tietopalvelut-ja-tutkimus/vuosilusto/

Tuuva-Hongisto, Sari (2018): Syrjäyttävä, ulossulkeva maailma. Kirja-arvostelu: Saskia Sassen: Karkottamisen logiikka. Brutaali ja monimutkainen maailmantalous. Tampere, Vastapaino. Agricola, Suomen humanistiverkko. https://agricolaverkko.fi/review/syrjayttava-ulossulkeva-maailma/

Tuuva-Hongisto, Sari (2018):  Ekologisuuden kulttuuriset käsikirjoitukset ja puurakentaminen. Teoksessa Hämeenaho, Pilvi & Suopajärvi, Tiina (eds.), Soveltava kulttuurintutkimus. Helsinki: SKS, Tietolipas

Tuuva-Hongisto, Sari (2018): Kohti digitalista elämäntapaa –moraalipaniikkeja ja huolipuhetta. READ 2/2018, Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun verkkolehti

http://read.xamk.fi/2018/kestava-hyvinvointi/kohti-digitaalista-elamantapaa-moraalipaniikkeja-ja-huolipuhetta/

Kananen, Marko (2018): Paikallisesti vaikuttava tutkimus on myös kansainvälistä. READ 3/2017, Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun verkkolehti

http://read.xamk.fi/2018/muu-kehittaminen/paikallisesti-vaikuttava-tutkimus-on-myos-kansainvalista/

Kantonen, Heikki, Lappalainen, Sanna & Miettinen, Sari (2018): Nuorten kotipaikkaan kiinnittyminen ja työllistymisen ensiaskeleet. Teoksessa Katja Komonen & Jussi Ronkainen (toim.) Punaisen langan virkkausta – näkökulmia nuorisotyön koulutukseen, tutkimukseen ja kehittämistyöhön. Xamk kehittää 46., 169-180.http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-094-4

Lappalainen, Sanna (2018): Yrittäjyyteen saa oppia muuallakin kuin koulussa. READ 3/2018, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun verkkolehti. http://read.xamk.fi/2018/kestava-hyvinvointi/yrittajyyteen-saa-oppia-muuallakin-kuin-koulussa/

Lappalainen, Sanna (2018): Fläppitaulusta Trelloon – kokeilukulttuuri nuorten työpajatoiminnan kehittämisessä. Teoksessa Katja Komonen & Jussi Ronkainen (toim.) Punaisen langan virkkausta – näkökulmia nuorisotyön koulutukseen, tutkimukseen ja kehittämistyöhön. Xamk kehittää 46., 133-140. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-094-4

Lappalainen, Sanna (2018): Läpsystä vai saattaen vaihtaen? Kokeileva kehittäminen nuorten työllisyyden edistämisessä. Teoksessa Niko Arola (toim.) Pelillisiä kokeiluja ja malleja nuorten työllistymiseen ja osallisuuden edistämiseen Etelä-Savossa. Xamk kehittää 41., 38-43. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-083-8

Ronkainen Jussi (2018): Juvenia on merkittävä Etelä-Savon aluekehittäjä. Teoksessa Pauli Potinkara (toim.) Lisää työtä ja hyvinvointia. Katsaus Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Xamk kehittää 37., 67-71.  

2017:

Armila, Päivi & Kananen, Marko & Sotkasiira, Tiina (2017) Diaspora as a Multilevel Political Space for Young Somalis. Teoksessa Oinas, Leena & Onodera, Henri & Suurpää, Leena (toim.) What Politics? Youth and Political Engagement in Africa. Brill.
http://booksandjournals.brillonline.com/content/books/9789004356368

Eriksson, Susan (2017): Palvelujärjestelmän ammattilaisten käsitykset oppimisvaikeuksista ja erityisen tuen tarpeesta nuorten siirtymävaiheissa koulutuksesta työelämään. Teoksessa Aaltonen, Sanna & Kivijärvi, Antti (toim.): Nuoret aikuiset hyvinvointipalvelujen käyttäjinä ja kohteina. Nuorisotutkimusverkosto, Julkaisuja 198. Helsinki: Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto. 79-101.

Eriksson Susan (2017): Nuorten työllistymisen tukeminen yksilölähtöisillä palveluilla. Teoksessa Haapala. Anu (toim.): Kestävää hyvinvointia kehittämässä 2017. In Xamk kehittää 30, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu- URN: ISBN: 978-952-044-059-3.

Eriksson, Susan & Klem, Simo & Teittinen, Antti (2017): Oikeisiin töihin oppimisvaikeuksista huolimatta – yksilökeskeisen työnhakuvalmennuksen kokeilu Etelä-Savossa. Xamk kehittää 33, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, URN:ISBN:978-952-344-064-7

Eriksson, Susan (2017): Vammaisten nuorten liikunta – yhdenvertaisuuden mahdollisuudet ja esteet. Suomen liikuntatieteellinen seura, Liikunta & Tiede 54, 4/2017. 42-45.

Eskelinen, Niko & Neuvonen, Samuli & Saari, Kari (2017). Nuorten suhde etnisiin vähemmistöihin. Teoksessa Vesa Puuronen & Kari Saari (toim.): Nuorten yhteiskunnallinen osallistuminen ja oikeistopopulismi. Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 192, tiede, s.135–168.

Kananen, Marko & Komulainen, Sirkka (2017) Kansainvälisyys edellyttää kulttuurienvälisiä kompetensseja. READ 3/2017, Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun verkkolehti.
http://read.xamk.fi/2017/kestava-hyvinvointi/kansainvalisyys-edellyttaa-kulttuurienvalisia-kompetensseja/

Kananen, Marko (2017) Osallistuva nuoruus aikuisten maailmassa.  Nuoret ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Teoksessa Haapala. Anu (toim.): Kestävää hyvinvointia kehittämässä 2017. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, XAMK kehittää 30: 162-168
http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/140311/URNISBN9789523440593.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Kananen, Marko & Ronkainen, Jussi & Saari, Kari (2017) Juvenia hakee uutta tietoa nuorista kaksoiskansalaisista. READ 3/2017, Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun verkkolehti. Luettavissa: http://read.xamk.fi/2017/kestava-hyvinvointi/juvenia-hakee-uutta-tietoa-nuorista-kaksoiskansalaisista/

Peltonen, Kati & Elomaa-Krapu, Minna & Määttä, Anne & Kahala, Minna & Kananen, Marko (2017) Nuorten hyvinvoinnin ja sosiaalisen osallisuuden vahvistaminen. AMK-lehti/UAS journal 2/2017
https://uasjournal.fi/2-2017/ammattikorkeakoulut-nuorten/

Lappalainen, Sanna; Korpinen, Virva; Pokkinen, Joonas (2017). Aika digittää! Näkökulmia ja menetelmiä erityisryhmien nuorten mediavaikuttamiseen http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-016-6

Lappalainen, Sanna. (2017) Digitaalisesta kuilusta kohti digiajan osallisuutta. Teoksessa Haapala, A. (toim.) (2017) Kestävää hyvinvointia kehittämässä 2017. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-059-3

 

 

Liikanen, Veli (2017). Liikunnan polttopisteessä on nyt yhdenvertaisuus. Teoksessa Haapala, Anu (toim.): Kestävää hyvinvointia kehittämässä 2017. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, XAMK kehittää 30: 179–183

Liikanen, Veli & Talsi, Noora (2017). Hakkerikulttuuri astuu ammattikorkeakouluun. AMK-lehti/UAS journal 3/2017. https://uasjournal.fi/3-2017/hakkerikulttuuri/

Puuronen, Vesa & Saari, Kari (toim.) (2017): Nuorten yhteiskunnallinen osallistuminen ja oikeistopopulismi. Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 192, tiede. Lisätietoja kirjasta: http://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisut/verkkokauppa/kirjat/1610-nuorten-yhteiskunnallinen-osallistuminen-ja-oikeistopopulismi

Puuronen, Vesa & Saari, Kari (2017). Nuorten yhteiskunnallinen osallistuminen, oikeistopopulismi ja nativismi. Teoksessa Vesa Puuronen & Kari Saari (toim.): Nuorten yhteiskunnallinen osallistuminen ja oikeistopopulismi. Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 192, tiede, s. 7–22.

Puuronen, Vesa & Saari, Kari (2017). Nuoret, osallistuminen ja oikeistopopulismi. Teoksessa Vesa Puuronen & Kari Saari (toim.): Nuorten yhteiskunnallinen osallistuminen ja oikeistopopulismi. Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 192, tiede, s. 251–262.

Ronkainen, Jussi, Vapalahti, Kati & Tessieri, Enrique (2017) Exploring migration and multicultural education in Finland. In Mabel Ann Brown (ed.)The Shifting Global World of Youth and Education. Lontoo: Routledge. https://www.routledge.com/The-Shifting-Global-World-of-Youth-and-Education/Brown/p/book/9781138210745

Ronkainen, Jussi & Kananen, Marko. Kaksoiskansalaisten oikeuksia ei pidä rajoittaa, Helsingin Sanomat, Vieraskynä.

Ronkainen, Jussi (2017) Varhainen tuki ja tutkimus nuorten hyvinvoinnin takeena. Teoksessa Anu Haapala (toim.) Kestävää hyvinvointia kehittämässä 2017, Xamk kehittää 30, 124-129.

Ronkainen, Jussi (2017) Juvenia edistää yhdenvertaista ja osallistuvaa nuoruutta. Read 2/2017.

Saari, Kari (2017). Nuorten käsityksiä politiikasta ja puolueista. Teoksessa Vesa Puuronen & Kari Saari (toim.): Nuorten yhteiskunnallinen osallistuminen ja oikeistopopulismi. Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 192, tiede, s. 51–78.

Saari, Kari & Puuronen, Vesa (2017). Nuorten käsityksiä demokratiasta, tasa-arvosta ja hyvinvointivaltiosta. Teoksessa Vesa Puuronen & Kari Saari (toim.): Nuorten yhteiskunnallinen osallistuminen ja oikeistopopulismi. Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 192, tiede, s. 23–50.

Saari, Kari & Puuronen, Vesa (2017) Jälkikirjoitus: politiikkasuosituksia. Teoksessa Vesa Puuronen & Kari Saari (toim.): Nuorten yhteiskunnallinen osallistuminen ja oikeistopopulismi. Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 192, tiede, s. 263-267.

Saari, Kari (2017). Pureeko populismi nuoriin? Teoksessa Anu Haapala (toim.): Kestävää hyvinvointia kehittämässä. Xamk Kehittää, nro 30. Mikkeli: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, s. 170-174. Luettavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-059-3

Ville Pöysä & Sari Tuuva-Hongisto (2017): ’Onks käyntii ja onks kyytii? Nuorille merkitykselliset palvelut syrjäseudulla. – Aaltonen, Sanna & Kivijärvi, Antti (toim.), Nuoret aikuiset hyvinvointipalvelujen käyttäjinä ja kohteina. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura.

Sari Tuuva-Hongisto (2017): Tulevaisuudentutkimusta menneestä. Kirja-arvostelu: Lehtonen, Jussi 2016: Skenaarioita maaseudun palveluista. Kaupat, kirjastot, pankit ja postit historiasta tulevaisuuksiin. Turku: Turun yliopiston julkaisuja. Sarja C, osa 429. Elore. www.elore.fi 1/2017. http://www.elore.fi/tulevaisuudentutkimusta-menneesta/

Sari Tuuva-Hongisto (2017): Kaupanteon perinteitä Lappeenrannan kauppatorilla. Etnografinen muistitietotutkimus. ELORE 2/2017. http://www.elore.fi/arkisto/2_17/tuuva-hongisto.pdf

Tuuva-Hongisto, Sari (2017): Torikaupan tarinat. Lappeenrannan kauppatorin muistitietohistoria. Helsinki: Partuuna.

Tuuva-Hongisto, Sari (2017): ”Ja kauppa käi” –Lappeenrannan torimuistoja kansiin. –Karjala 4.5.2017

Sari Tuuva-Hongisto (2017): Pappiloiden viehätystä. Kirja-arvostelu: Knapas, Marja Terttu & Heikkilä & Markku; Åvist, Timo: Suomalaiset pappilat. Kulttuuri-, talous- ja rakennushistoriaa. SKS, 2016. Agricola, Suomen historiaverkko. http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/index.php?id=4101

Jaa sivu