Juvenian julkaisut löytyvät myös Juuli-julkaisutietoportaalista.

2021:

Kananen, Marko (2021) Punaisen kortin tuolla puolen. Rasismista ja jalkapallosta. Liikuntatieteellisen seuran blogi, 13.4.2021. https://www.lts.fi/liikunta-tiede/artikkelit/punaisen-kortin-tuolla-puolen-jalkapallosta-ja-rasismista

Kantonen H., Hännikäinen-Uutela, A-L. & Kiilakoski T. (toim.) 2021. Nuorisotyötä kouluissa ja oppilaitoksissa. Xamk kehittää 165. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu.

2020:

Kananen, Marko (2020) ”Supertähden ilmaantuminen on oletettavasti vain ajan kysymys”. Maahanmuuttajat ja suomalaisen jalkapallon tulevaisuus. Kulttuurintutkimus, 37(3-4), 69-83.

Kananen, Marko (2020) ”He ovat pelaajina erilaisia”. Maahanmuuttotaustaiset pelaajat suomifutiksen kentillä. Teoksessa Kati Kauravaara & Jouko Kokkonen (toim.) Eriarvoisuuden kasvot suomalaisessa liikunnassa. Liikuntatieteellisen seuran julkaisuja, 68-92.

Kananen, Marko & Ronkainen, Jussi (2020) Finnish-Russian Dual Citizens and the Changing Political Climate of Supranational Citizenship. In Mabel Ann Brown (ed.) International Perspectives on Inclusion within Society and Education. Routledge.

Kantonen, H. (toim.) 2020. Myönteisiä matkaeväitä. Sosiaalisen vahvistamisen ryhmätoimintojen ohjaajan opas. Xamk kehittää 107. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu.

Helin, E. 2020. Uuden äärellä. Nuorten verkkotyöpaja yhdenvertaisen palvelun mahdollistajana – näkökulmia työpajoille. Xamk inspiroi 21. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu.

Berg, Päivi (2020) Vuorikiipeilyä tikapuilla. Kirja-arvio teoksesta Karin Filander, Maija Korhonen & tuksen moraalijärjestys. Osallisuuden ja sosiaalisen kivun kertomuksia. Nuorisotutkimus 38 (3), 80–82.

Berg, Päivi & Kokkonen, Marja (2020) ”Et olis sekaryhmät, unisex-pukuhuone ja et opettajia olis jotenkin perehdytetty asiaan” – Sateenkaarinuoret, koululiikunta ja liikuntaharrastukset. Kasvatus & Aika 14(3), 43–59.

Berg, P. & Kokkonen, M. (2020) ”Ei tehdä mitään numeroo” Heteronormatiivisuus ja sukupuolen moninaisuus liikunnanopettajien puhetavoissa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvista oppilaista. Kasvatus 51(3), 343–355.

Berg, Päivi & Kokkonen, Marja (2020) Sateenkaaren tällä puolen: yhdenvertaisuuden edistäminen ja syrjinnän torjuminen urheilussa ja koululiikunnassa. Teoksessa P. Berg, M. Salasuo & K. Lehtonen (toim.) ”Siitä on pikemminkin vaiettu”. Kirjoituksia kiusaamisesta, syrjinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta lasten ja nuorten liikunnassa ja urheilussa. Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 151, 47–51.

Berg, Päivi & Ylöstalo, Tiina (2020) Harrastuksesta työksi. Teoksessa L. Haikkola & S. Myllyniemi (toim.) Hyvää työtä! Nuorisobarometri 2019. Valtion nuorisoneuvosto, Nuorisotutkimusseura / Nuorisotutkimusverkosto ja Opetus- ja kulttuuriministeriö. Julkaisuja (Nuorisotutkimusseura) nro 225, Valtion nuorisoneuvoston julkaisuja, nro 65, 179–192.

Pesola A., Hakala P., Berg P., Ramezani S., Villanueva K., Tuuva-Hongisto S., Ronkainen J., Laatikainen T.E. (2020) Does free public transit increase physical activity and independent mobility in children? Study protocol for comparing children’s activity between two Finnish towns with and without free public transit. BMC Public Health (2020) 20:342.

Pesola, Arto, Berg, Päivi, Hakala, Pirjo, Kallio, Jouni & Laatikainen Tiina (2020) Maksuton joukkoliikenne: uhka vai mahdollisuus lasten liikkumisessa? Liikunta & Tiede 57 (4), 37–41.

Salasuo, Mikko, Lehtonen, Kati & Berg, Päivi (2020) ”Tuliko tämä oikeasti jollekin yllätyksenä?” Kiusaaminen, syrjintä ja epäasiallinen kohtelu liikunnassa ja urheilussa. Liikunta & Tiede 57 (2), 34–37.

Purhonen, Kirsi, Poikolainen, Jaana, Pylvänen, Suvi & Kallunki, Valdemar (2020). Pelit ja pelillisyys houkuttelevat nuoria osallistumaan ja tuottavat osallisuutta – esimerkkinä kaksi kehittämishanketta. Sosiaalipedagoginen aikakauskirja 21, 87–110.

Raatikainen, Eija & Poikolainen, Jaana (2020). Nuorten miesten luottamus- ja epäluottamuskokemukset nuoren tulevaisuuden raamittajina. Nuorisotutkimus 38 (2), 37–51.

Saari, Kari (2020). Osallistavan käänteen kriittistä arviointia. Kirja-arvio. Nuorisotutkimus 38 (2), 77-78.

Poikolainen, Jaana & Honkanen, Kati (2020). How Do Urban Neighbourhoods Impact Parents` Subjective Well-being? NJSR Nordic Journal of Social Research 11 (1), 19–38.

2019:

Poikolainen, Jaana & Honkanen, Kati (2019). Urban Residential Area as Children`s Learning Place and Space. Nordic Studies in Education 39 (2), 89–103.

Kirvesniemi, Tiina, Poikolainen, Jaana & Honkanen, Kati (2019). The Finnish day-care as an environment for learning social-emotional well-being. Journal of Early Childhood Education Research 8 (1), 26–46.

Kirvesniemi, Tiina & Poikolainen, Jaana (2019). Solutions for Youth Participation and Empowerment by Service Design. Engaging users in service design research with Service Safaris. Service Design Network SDN, Case Study. Online.

Haverinen, Veera, Ratia, Anna-Maria, Poikolainen, Jaana, Mölsä, Erja & Viisainen, Riina (2019). Polkuja maahanmuuttajille suomen kielen oppimiseen ja oman osaamisen kuvaamiseen. Kieli, koulutus ja yhteiskunta 10 (5). Jyväskylä: Jyväskylän Yliopisto, Soveltavan kielentutkimuksen keskus.

Poikolainen, Jaana (2019). Koulutuspolitiikka ja koulutustarpeiden ennakointi. Teoksessa Myllylä, Y., Peltola, S. & Poikolainen, J. (toim.) Kymenlaakso ennakoi. ”Pitkät päälle ja katse eteenpäin”. Xamk Kehittää 89. Kouvola: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 77–81.

Komulainen, Sirkka & Poikolainen, Jaana (2019). Toisinkatsomisen paikka – Nuoret kohteena vai osallisina. Next. Kouvola: XAMK.

Tuuva-Hongisto, Sari (2019). Kohti digitalisoituvaa yhteiskuntaa. Kirja-arvostelu Therborn, Göran: Kadotettu kansankoti. Kuinka pääoma kaappasi Ruotsin. Vastapaino. Agricola – Suomen humanistiverkko.

Tuuva-Hongisto, Sari (2019). Tarinoilla ja peleillä kohti yhteiskunnallista osallisuutta. Read 4/2019.

Tuuva-Hongisto, Sari (2019). Kohtaamisia verkossa. Kirja-arvostelu Suominen, Jaakko, Saarikoski, Petri, Vaahensalo, Elina: Digitaalisia kohtaamisia. Verkkokeskustelut BBS-purkeista sosiaaliseen mediaan. Gaudeamus. Agricola – Suomen humanistiverkko.

Kananen, Marko (2019). Sarjat, joiden vuoksi taistella – Suomalaisen jalkapallokannattajuuden arvoja, merkityksiä ja päämääriä Futisforum2-keskustelupalstalla. Liikunta & Tiede, 56(6), 68-76.

Kananen, Marko (2019). Edistääkö urheilu maahanmuuttajanuorten yhdenvertaisuutta? Read 4/2019.

Eriksson, Susan (2019): Digital Applications in Youth Employment Services. Xamk tutkii 12. Mikkeli: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-196-5

Eriksson, Susan & Tuuva-Hongisto, Sari (2019). Nuorisotyön digitalisaatio 2030. XAMK tutkii 11. Mikkeli: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/261063/URNISBN9789523441927.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Eriksson, Susan (2019). Digitalisaatio nuorisotyön opetuksessa. XAMK tutkii 10. Mikkeli: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/261058/URNISBN9789523441910.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Eriksson, Susan (2019): Vammaisten asema, vaikuttaminen ja digitaalisuus: liikkumisrajoitteisten nuorten mielekkäät toimintamuodot yhteiskunnassa. Invalidiliiton julkaisuja R.29. Helsinki: Invalidiliitto. https://www.invalidiliitto.fi/sites/default/files/2019-06/Vammaisten_asema_vaikuttaminen_ja_digitaalisuus.pdf

Komonen, Katja & Pitkänen, Jaakko & Tuuva-Hongisto, Sari (2019). Nuorisokasvatuksen muuttuva toimintakenttä. Nuorisotyö-lehti 1/2019.

Kananen, Marko (2019). Citizens of Ambivalence. How Educated Young Somali Americans Perceive their Transnational Being and Belonging? Journal of International Migration and Integration.

Saari, Kari, & Saastamoinen, Mikko (2019). Hiljaista ja hiljennettyä vastarintaa: Siilinjärven haamupyörän tapaus. Kulttuurintutkimus, 35(3–4), 51–62. https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/83639

Tuuva-Hongisto, Sari (2019). Nuorten syrjäytyminen ja alueellisen eriytymisen vähentäminen. Tutkimuskirjallisuuteen ja -raportteihin pohjautuva kartoitus. XAMK tutkii 9, Mikkeli. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/161809

Komonen, Katja & Pitkänen, Jaakko & Tuuva-Hongisto, Sari (2019). Kohtaamisen ja ohjaamisen taitoja tarvitaan yhä. XamkRead 1/2019. http://read.xamk.fi/2019/koulutus/kohtaamisen-ja-ohjaamisen-taitoja-tarvitaan-yha/

Kantonen, Heikki & Eriksson, Susan & Tuuva-Hongisto, Sari (2019). Puheenvuoro: Nuorisotalot ovat tärkeä osa nuorten peruspalveluja. Itä-Savo 4.2.2019. https://ita-savo.fi/mielipide/puheenvuorot/c634daeb-f2a8-47f6-a24e-288232210590

Tuuva-Hongisto, Sari (2019). Koulumatkat kohtuuttoman pitkiä. Mielipide, Etelä-Saimaa 23.1.2019.

Allaste, Airi-Alina & Saari, Kari (2019). Social Media and Participation in Different Socio-political Contexts: Cases of Estonia and Finland. YOUNG. https://doi.org/10.1177/1103308819828879

Allaste, Airi-Alina & Saari, Kari (2019). Digitaalinen osallistuminen Virossa ja Suomessa. Teoksessa Heikki Lauha & Kati Nõlvak (toim.): Digitalisaatio ja nuorisotyö. Helsinki: VERKE & ENTK, 61-66.

Lappalainen, Sanna (2019). Kuinka ohjaamme nuoria tulevaisuuden pelillistäjiksi? READ 1/2019.

Lappalainen, S. (toim.) 2019. Oppimisen paikka. Kokeiluja nuorten työllisyyttä tukevien palvelujen ja menetelmien kehittämiseen Etelä-Savossa. Xamk kehittää 96. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu.

2018:

Eriksson, Susan; Armila, Päivi & Rannikko, Anni, toim. (2018): Vammaiset nuoret ja liikunta. Liikunnan tutkimuskeskus LIKES: Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 346. Jyväskylä: LIKES.

Eriksson, Susan & Armila, Päivi (2018): Kentillä ja niiden reunoilla. Teoksessa Eriksson, Susan; Armila, Päivi & Rannikko, Anni, toim. (2018): Vammaiset nuoret ja liikunta. Liikunnan tutkimuskeskus LIKES: Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 346. Jyväskylä: LIKES. 1-10.

Eriksson, Susan (2018): “Jos saisin valita vapaasti, ensimmäisenä aloittaisin tanssin” – liikuntaan liittyvät tavoitteet, toiveet ja esteet. Teoksessa Eriksson, Susan; Armila, Päivi & Rannikko, Anni, toim. (2018): Vammaiset nuoret ja liikunta. Liikunnan tutkimuskeskus LIKES: Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja. Jyväskylä: LIKES. 26-36.

Eriksson, Susan (2018): “Se on mulle tosi fiilisjuttu” – liikuntaharrastuksen kulttuuriset ulottuvuudet. Teoksessa Eriksson, Susan; Armila, Päivi & Rannikko, Anni, toim. (2018): Vammaiset nuoret ja liikunta. Liikunnan tutkimuskeskus LIKES: Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja. Jyväskylä: LIKES. 26-36. 85-97.

Eriksson, Susan (2018): Lopuksi: Vammaisten nuorten asema sosiaalisten jakojen ja valtasuhteiden kenttänä. Teoksessa Eriksson, Susan; Armila, Päivi & Rannikko, Anni, toim. (2018): Vammaiset nuoret ja liikunta. Liikunnan tutkimuskeskus LIKES: Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja. Jyväskylä: LIKES. 26-36. 98-103.

Eriksson, Susan (2018): Nuorisotyön ammatillistumisen reflektioita Etelä-Savosta. In Komonen, Katja & Ronkainen, Jussi (toim.): Punaisen langan virkkausta – näkökulmia nuorisotyön koulutukseen, tutkimukseen ja kehittämistyöhön. Xamk kehittää 46, Mikkeli: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Kananen, Marko & Ronkainen, Jussi (2018) Kertooko kansalaisuus lojaliteetista? Ilmiö – sosiologian verkkolehti.

Ronkainen, Jussi & Kananen, Marko (2018) Uhka turvallisuudelle vai kotouttamisen keino. Kaksoiskansalaisuuden lyhyt historia. Ilmiö. – sosiologian verkkolehti.

Ronkainen, Jussi & Kananen, Marko (2018) Viides kolonna? Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaiset politiikan pelinappuloina. Ilmiö. – sosiologian verkkolehti.

Kananen, Marko & Ronkainen, Jussi & Saari, Kari (2018). Kansallisuusorientaatiot – nuorten Suomi-Venäjä -kaksoiskansalaisten yhteiskunnalliset ja ylirajaiset siteet. Yhteiskuntapolitiikka 83 (5-6): 518-531.

Saari, Kari (2018) Nuorten yhteiskunnallisen osallistumisen tutkimisen menetelmällisiä haasteita.Teoksessa Komonen, Katja & Ronkainen, Jussi (toim.): Punaisen langan virkkausta –näkemyksiä nuorisotyön koulutukseen, tutkimukseen ja kehittämistyöhön. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun julkaisuja, Xamk kehittää 46, 181-191.

Kananen, Marko (2018) Mainstream or Margins? How Somalis Perceive Their Status and Possibilities in Finnish and American Societies? Teoksessa Armila, Päivi, Kananen, Marko & Kontkanen, Yasemin (toim.) The Contexts of Diaspora Citizenship: Somali Communities in Finland and in the United States. Springer Publications: International Perspectives on Migration.

Kananen, Marko (2018) The Call of the Homeland “My Relationship to Somalia Is Difficult to Explain”. Teoksessa Armila, Päivi, Kananen, Marko & Kontkanen, Yasemin (toim.) The Contexts of Diaspora Citizenship: Somali Communities in Finland and in the United States. Springer Publications: International Perspectives on Migration.

Kananen, Marko & Haverinen, Ville-Samuli (2018) Facts and Figures: Somalis in Finland and in the United States. Teoksessa Armila, Päivi, Kananen, Marko & Kontkanen, Yasemin (toim.) The Contexts of Diaspora Citizenship: Somali Communities in Finland and in the United States. Springer Publications: International Perspectives on Migration.

Kananen, Marko (2018) Inklusiivista, moniäänistä ja vaikuttavaa – nuorisotutkimuksen arvopohjaa etsimässä. Teoksessa Punaisen langan virkkausta –näkemyksiä nuorisotyön koulutukseen, tutkimukseen ja kehittämistyöhön. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun julkaisuja, Xamk kehittää 46.

Kananen, Marko & Laakso, Jan (2018) E-urheilu sopii nuorisotyöhön. Read 2/2018.

Komonen, Katja & Ronkainen, Jussi (2018) Malja nuorisotyölle! Nuorisotyö-lehti 2/2018, 6-7.

Penttinen, Pekka & Ronkainen, Jussi (2018) Itä-Suomen maakuntien nuoret – palveluiden paitsiossa vai paalupaikalla? Teoksessa Mika Gissler, Marjatta Kekkonen, Päivi Känkänen (toim.) Nuoret palveluiden pauloissa – nuorten elinolot 2018 vuosikirja. THL.

Armila, Päivi & Ronkainen, Jussi (2018) Notions about cross-national comparative social sciences and the societal role of researchers. Teoksessa Armila, Päivi, Kananen, Marko & Kontkanen, Yasemin (toim.) The Contexts of Diaspora Citizenship: Somali Communities in Finland and in the United States. Springer Publications: International Perspectives on Migration, 221-228.

Komonen, Katja & Ronkainen, Jussi (toim.) (2018) Punaisen langan virkkausta –näkemyksiä nuorisotyön koulutukseen, tutkimukseen ja kehittämistyöhön. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun julkaisuja, Xamk kehittää 46.

Moisala, Marja & Ronkainen, Jussi (2018) Nuorisotyön tulevaisuus – löytyykö lankakerästä punainen lanka? Teoksessa Komonen, Katja & Ronkainen, Jussi (toim.) (2018) Punaisen langan virkkausta –näkemyksiä nuorisotyön koulutukseen, tutkimukseen ja kehittämistyöhön. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun julkaisuja, Xamk kehittää 46, 235-244.

Komonen, Katja & Ronkainen, Jussi (2018) Johdantoartikkeli – Malja nuorisotyölle! Teoksessa Komonen, Katja & Ronkainen, Jussi (toim.) (2018) Punaisen langan virkkausta –näkemyksiä nuorisotyön koulutukseen, tutkimukseen ja kehittämistyöhön. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun julkaisuja, Xamk kehittää 46, 5-10.

Kananen Marko & Ronkainen Jussi (2018) Maailmankuvilla voi olla myös pakottava luonne Versus 3/2018.

Ronkainen, Jussi, Lehtonen, Olli & Kallunki, Valdemar (2018) Digi juu, digi ei? Paikkariippumattomuus ja nuorten palvelut maaseudulla, Read 2/2018.

Tuuva-Hongisto, Sari (2018): Kotona, maalla, syrjässä. Syrjäkylänuorten haaveita kotiseudulle jäämisestä. -Nuorisotutkimus 3/2018, 23-37.

Tuuva-Hongisto, Sari (2018): Kaupungistumisen tutkiminen edellyttää katseen kääntämistä maaseutuun. David Farrugian haastattelu. -Nuorisotutkimus 3/2018, 76-80.

Tuuva-Hongisto, Sari (2018): Kulttuuria yhteiskunnallistamassa. Kirja-arvostelu: Outi Fingerroos, Niina Koskihaara, Sanna Lillbroändä ja Maija Lundgren (toim.) 2017. Yhteiskuntaetnologia. Helsinki. SKS. -Elore vol. 25, nro 2, 2018. https://journal.fi/elore

Tuuva-Hongisto, Sari (2018): Kaukana kaikesta: syrjäkylien nuoret. Teoksessa Komonen, Katja & Ronkainen, Jussi (toim.) (2018) Punaisen langan virkkausta –näkemyksiä nuorisotyön koulutukseen, tutkimukseen ja kehittämistyöhön. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun julkaisuja, Xamk kehittää 46, 159-168.

Tuuva-Hongisto, Sari (2018): Puheenvuoro: Syrjäkylänuorten koulutusvalintojen mahdollisuuksien maantiede. -Nuorisotyö-lehti 12/2018. http://nuorisotyo.nuorisoseurat.fi/puheenvuoro-syrjakylanuorten-koulutusvalintojen-mahdollisuuksien-maantiede/

Tuuva-Hongisto, Sari (2018): Luontoa lähellä – syrjäkylien nuoret ja metsäsuhde. Vuosilusto 12. Suomalainen metsäsuhde. Lusto – Suomen metsämuseo ja Metsähistorian Seura 2018, 24–37.

http://www.lusto.fi/kokoelma-tietopalvelut-ja-tutkimus/vuosilusto/

Tuuva-Hongisto, Sari (2018): Syrjäyttävä, ulossulkeva maailma. Kirja-arvostelu: Saskia Sassen: Karkottamisen logiikka. Brutaali ja monimutkainen maailmantalous. Tampere, Vastapaino. Agricola, Suomen humanistiverkko. https://agricolaverkko.fi/review/syrjayttava-ulossulkeva-maailma/

Tuuva-Hongisto, Sari (2018):  Ekologisuuden kulttuuriset käsikirjoitukset ja puurakentaminen. Teoksessa Hämeenaho, Pilvi & Suopajärvi, Tiina (eds.), Soveltava kulttuurintutkimus. Helsinki: SKS, Tietolipas

Tuuva-Hongisto, Sari (2018): Kohti digitalista elämäntapaa –moraalipaniikkeja ja huolipuhetta. READ 2/2018, Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun verkkolehti

http://read.xamk.fi/2018/kestava-hyvinvointi/kohti-digitaalista-elamantapaa-moraalipaniikkeja-ja-huolipuhetta/

Kananen, Marko (2018): Paikallisesti vaikuttava tutkimus on myös kansainvälistä. READ 3/2017, Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun verkkolehti

http://read.xamk.fi/2018/muu-kehittaminen/paikallisesti-vaikuttava-tutkimus-on-myos-kansainvalista/

Kantonen, Heikki, Lappalainen, Sanna & Miettinen, Sari (2018): Nuorten kotipaikkaan kiinnittyminen ja työllistymisen ensiaskeleet. Teoksessa Katja Komonen & Jussi Ronkainen (toim.) Punaisen langan virkkausta – näkökulmia nuorisotyön koulutukseen, tutkimukseen ja kehittämistyöhön. Xamk kehittää 46., 169-180.http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-094-4

Lappalainen, Sanna (2018): Yrittäjyyteen saa oppia muuallakin kuin koulussa. READ 3/2018, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun verkkolehti. http://read.xamk.fi/2018/kestava-hyvinvointi/yrittajyyteen-saa-oppia-muuallakin-kuin-koulussa/

Lappalainen, Sanna (2018): Fläppitaulusta Trelloon – kokeilukulttuuri nuorten työpajatoiminnan kehittämisessä. Teoksessa Katja Komonen & Jussi Ronkainen (toim.) Punaisen langan virkkausta – näkökulmia nuorisotyön koulutukseen, tutkimukseen ja kehittämistyöhön. Xamk kehittää 46., 133-140. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-094-4

Lappalainen, Sanna (2018): Läpsystä vai saattaen vaihtaen? Kokeileva kehittäminen nuorten työllisyyden edistämisessä. Teoksessa Niko Arola (toim.) Pelillisiä kokeiluja ja malleja nuorten työllistymiseen ja osallisuuden edistämiseen Etelä-Savossa. Xamk kehittää 41., 38-43. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-083-8

Ronkainen Jussi (2018): Juvenia on merkittävä Etelä-Savon aluekehittäjä. Teoksessa Pauli Potinkara (toim.) Lisää työtä ja hyvinvointia. Katsaus Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Xamk kehittää 37., 67-71.  

2017:

Armila, Päivi & Kananen, Marko & Sotkasiira, Tiina (2017) Diaspora as a Multilevel Political Space for Young Somalis. Teoksessa Oinas, Leena & Onodera, Henri & Suurpää, Leena (toim.) What Politics? Youth and Political Engagement in Africa. Brill.
http://booksandjournals.brillonline.com/content/books/9789004356368

Eriksson, Susan (2017): Palvelujärjestelmän ammattilaisten käsitykset oppimisvaikeuksista ja erityisen tuen tarpeesta nuorten siirtymävaiheissa koulutuksesta työelämään. Teoksessa Aaltonen, Sanna & Kivijärvi, Antti (toim.): Nuoret aikuiset hyvinvointipalvelujen käyttäjinä ja kohteina. Nuorisotutkimusverkosto, Julkaisuja 198. Helsinki: Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto. 79-101.

Eriksson Susan (2017): Nuorten työllistymisen tukeminen yksilölähtöisillä palveluilla. Teoksessa Haapala. Anu (toim.): Kestävää hyvinvointia kehittämässä 2017. In Xamk kehittää 30, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu- URN: ISBN: 978-952-044-059-3.

Eriksson, Susan & Klem, Simo & Teittinen, Antti (2017): Oikeisiin töihin oppimisvaikeuksista huolimatta – yksilökeskeisen työnhakuvalmennuksen kokeilu Etelä-Savossa. Xamk kehittää 33, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, URN:ISBN:978-952-344-064-7

Eriksson, Susan (2017): Vammaisten nuorten liikunta – yhdenvertaisuuden mahdollisuudet ja esteet. Suomen liikuntatieteellinen seura, Liikunta & Tiede 54, 4/2017. 42-45.

Eskelinen, Niko & Neuvonen, Samuli & Saari, Kari (2017). Nuorten suhde etnisiin vähemmistöihin. Teoksessa Vesa Puuronen & Kari Saari (toim.): Nuorten yhteiskunnallinen osallistuminen ja oikeistopopulismi. Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 192, tiede, s.135–168.

Kananen, Marko & Komulainen, Sirkka (2017) Kansainvälisyys edellyttää kulttuurienvälisiä kompetensseja. READ 3/2017, Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun verkkolehti.
http://read.xamk.fi/2017/kestava-hyvinvointi/kansainvalisyys-edellyttaa-kulttuurienvalisia-kompetensseja/

Kananen, Marko (2017) Osallistuva nuoruus aikuisten maailmassa.  Nuoret ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Teoksessa Haapala. Anu (toim.): Kestävää hyvinvointia kehittämässä 2017. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, XAMK kehittää 30: 162-168
http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/140311/URNISBN9789523440593.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Kananen, Marko & Ronkainen, Jussi & Saari, Kari (2017) Juvenia hakee uutta tietoa nuorista kaksoiskansalaisista. READ 3/2017, Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun verkkolehti. Luettavissa: http://read.xamk.fi/2017/kestava-hyvinvointi/juvenia-hakee-uutta-tietoa-nuorista-kaksoiskansalaisista/

Peltonen, Kati & Elomaa-Krapu, Minna & Määttä, Anne & Kahala, Minna & Kananen, Marko (2017) Nuorten hyvinvoinnin ja sosiaalisen osallisuuden vahvistaminen. AMK-lehti/UAS journal 2/2017
https://uasjournal.fi/2-2017/ammattikorkeakoulut-nuorten/

Lappalainen, Sanna; Korpinen, Virva; Pokkinen, Joonas (2017). Aika digittää! Näkökulmia ja menetelmiä erityisryhmien nuorten mediavaikuttamiseen http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-016-6

Lappalainen, Sanna. (2017) Digitaalisesta kuilusta kohti digiajan osallisuutta. Teoksessa Haapala, A. (toim.) (2017) Kestävää hyvinvointia kehittämässä 2017. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-059-3

 

 

Liikanen, Veli (2017). Liikunnan polttopisteessä on nyt yhdenvertaisuus. Teoksessa Haapala, Anu (toim.): Kestävää hyvinvointia kehittämässä 2017. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, XAMK kehittää 30: 179–183

Liikanen, Veli & Talsi, Noora (2017). Hakkerikulttuuri astuu ammattikorkeakouluun. AMK-lehti/UAS journal 3/2017. https://uasjournal.fi/3-2017/hakkerikulttuuri/

Puuronen, Vesa & Saari, Kari (toim.) (2017): Nuorten yhteiskunnallinen osallistuminen ja oikeistopopulismi. Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 192, tiede. Lisätietoja kirjasta: http://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisut/verkkokauppa/kirjat/1610-nuorten-yhteiskunnallinen-osallistuminen-ja-oikeistopopulismi

Puuronen, Vesa & Saari, Kari (2017). Nuorten yhteiskunnallinen osallistuminen, oikeistopopulismi ja nativismi. Teoksessa Vesa Puuronen & Kari Saari (toim.): Nuorten yhteiskunnallinen osallistuminen ja oikeistopopulismi. Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 192, tiede, s. 7–22.

Puuronen, Vesa & Saari, Kari (2017). Nuoret, osallistuminen ja oikeistopopulismi. Teoksessa Vesa Puuronen & Kari Saari (toim.): Nuorten yhteiskunnallinen osallistuminen ja oikeistopopulismi. Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 192, tiede, s. 251–262.

Ronkainen, Jussi, Vapalahti, Kati & Tessieri, Enrique (2017) Exploring migration and multicultural education in Finland. In Mabel Ann Brown (ed.)The Shifting Global World of Youth and Education. Lontoo: Routledge. https://www.routledge.com/The-Shifting-Global-World-of-Youth-and-Education/Brown/p/book/9781138210745

Ronkainen, Jussi & Kananen, Marko. Kaksoiskansalaisten oikeuksia ei pidä rajoittaa, Helsingin Sanomat, Vieraskynä.

Ronkainen, Jussi (2017) Varhainen tuki ja tutkimus nuorten hyvinvoinnin takeena. Teoksessa Anu Haapala (toim.) Kestävää hyvinvointia kehittämässä 2017, Xamk kehittää 30, 124-129.

Ronkainen, Jussi (2017) Juvenia edistää yhdenvertaista ja osallistuvaa nuoruutta. Read 2/2017.

Saari, Kari (2017). Nuorten käsityksiä politiikasta ja puolueista. Teoksessa Vesa Puuronen & Kari Saari (toim.): Nuorten yhteiskunnallinen osallistuminen ja oikeistopopulismi. Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 192, tiede, s. 51–78.

Saari, Kari & Puuronen, Vesa (2017). Nuorten käsityksiä demokratiasta, tasa-arvosta ja hyvinvointivaltiosta. Teoksessa Vesa Puuronen & Kari Saari (toim.): Nuorten yhteiskunnallinen osallistuminen ja oikeistopopulismi. Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 192, tiede, s. 23–50.

Saari, Kari & Puuronen, Vesa (2017) Jälkikirjoitus: politiikkasuosituksia. Teoksessa Vesa Puuronen & Kari Saari (toim.): Nuorten yhteiskunnallinen osallistuminen ja oikeistopopulismi. Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 192, tiede, s. 263-267.

Saari, Kari (2017). Pureeko populismi nuoriin? Teoksessa Anu Haapala (toim.): Kestävää hyvinvointia kehittämässä. Xamk Kehittää, nro 30. Mikkeli: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, s. 170-174. Luettavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-059-3

Ville Pöysä & Sari Tuuva-Hongisto (2017): ’Onks käyntii ja onks kyytii? Nuorille merkitykselliset palvelut syrjäseudulla. – Aaltonen, Sanna & Kivijärvi, Antti (toim.), Nuoret aikuiset hyvinvointipalvelujen käyttäjinä ja kohteina. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura.

Sari Tuuva-Hongisto (2017): Tulevaisuudentutkimusta menneestä. Kirja-arvostelu: Lehtonen, Jussi 2016: Skenaarioita maaseudun palveluista. Kaupat, kirjastot, pankit ja postit historiasta tulevaisuuksiin. Turku: Turun yliopiston julkaisuja. Sarja C, osa 429. Elore. www.elore.fi 1/2017. http://www.elore.fi/tulevaisuudentutkimusta-menneesta/

Sari Tuuva-Hongisto (2017): Kaupanteon perinteitä Lappeenrannan kauppatorilla. Etnografinen muistitietotutkimus. ELORE 2/2017. http://www.elore.fi/arkisto/2_17/tuuva-hongisto.pdf

Tuuva-Hongisto, Sari (2017): Torikaupan tarinat. Lappeenrannan kauppatorin muistitietohistoria. Helsinki: Partuuna.

Tuuva-Hongisto, Sari (2017): ”Ja kauppa käi” –Lappeenrannan torimuistoja kansiin. –Karjala 4.5.2017

Sari Tuuva-Hongisto (2017): Pappiloiden viehätystä. Kirja-arvostelu: Knapas, Marja Terttu & Heikkilä & Markku; Åvist, Timo: Suomalaiset pappilat. Kulttuuri-, talous- ja rakennushistoriaa. SKS, 2016. Agricola, Suomen historiaverkko. http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/index.php?id=4101