KymiLabs toimii puolueettomana testauslaitoksena ja varmistaa, että markkinoille tuotavat jatkuvalämmitteiset saunan puukiukaat täyttävät CE-merkinnän vaatimukset.

 

KymiLabsilla on vuodesta 2013 lähtien ollut ympäristöministeriön myöntämä hyväksyntä toimia ilmoitettuna laitoksena ja suorittaa CE-merkintään oikeuttavia jatkuvalämmitteisten saunan puukiukaiden tyyppitestauksia. Olemme Suomessa yksi harvoista ilmoitetuista laitoksista, jolla on oikeus tehdä kyseisiä tyyppitestauksia.

CE‐merkinnän edellyttämiä testauksia suorittavat EU‐lainsäädännön mukaisesti ilmoitetut laitokset.  Ilmoitettujen laitosten rekisteriä ylläpidetään EU-laajuisesti ja toiminta on tarkasti säänneltyä ja valvottua. Laitoksen on oltava arvioinneissaan riippumaton ja puolueeton.

KymiLabsin testaustoiminnan taustalla on vuosikymmenten kokemus ja laaja-alainen tutkimus- ja kehitystyö. Poikkeuksellisen kattava laitekanta ja vahva osaaminen päästömittausten toteuttamisesta erittäin vaativissa käyttökohteissa ja -olosuhteissa tukevat myös CE-merkintäpalveluita.

Laadukkaiden palveluidemme tukena on FINAS -akkreditointipalvelun myöntämä akkreditointi, joka takaa luotettavat tulokset. Olemme FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T197 / SFS-EN ISO/IEC 17025 sekä ilmoitettu laitos NB2450.  Akkreditoituun pätevyysalueeseemme voit tutustua FINAS-akkreditointipalvelun sivuilla.

KymiLabs tarjoaa myös monipuolisia päästömittaus-, melumittaus- ja betonintestauspalveluita. Tutustu muihin palveluihimme sekä tutkimus- ja kehitystoimintaamme täältä.

Puolueettomana testauslaitoksena varmistamme, että markkinoille tuotavat tuotteet täyttävät CE-merkinnän vaatimukset.

EU:n rakennustuoteasetus 305 edellyttää myös puulämmitteisiltä kiukailta CE‐merkintää. CE‐merkintä mahdollistaa kiukaan myynnin koko Euroopan talousalueella.

Merkintä on valmistajan vakuutus siitä, että tuote täyttää turvallisuutta, terveyttä, ympäristöä ja kuluttajansuojaa koskevat vaatimukset.

Tehtävänämme on tutkia, että kiukaan ominaisuudet täyttävät siihen sovellettavan tuotestandardin vaatimukset. Tyyppitestauksessa mitataan ja raportoidaan esimerkiksi hyötysuhteeseen, tehoon ja päästöihin liittyviä asioita. Lisäksi tarkastellaan mm. käyttöturvallisuutta.

Yksikön johto ja palveluiden yhteyshenkilöt

Mikko Nykänen

Tutkimusinsinööri
Puhelin
+358447028255
Vastuualueet
CE-merkintäpalvelut | Polttoaineen testauspalvelut | Kiuastestaukset | Laivojen päästömittaukset | CSI -päästömittaus
Sijainti
Kotkan kampus

Hanna-Kaisa Koponen

TKI-yksikön johtaja
Vastuualueet
tki ja aluekehitys | yritysyhteistyö | tki-rahoitus | kiertotalous | biomassat | sivuvirrat
Sijainti
Kotkan kampus

Petteri Jernström

Tutkimusjohtaja
Puhelin
+358503459540
Vastuualueet
Yksikön johtaja
Sijainti
Kotkan kampus
LinkedIn

tarjouspyynnöt, tilaukset ja laskutustiedustelut

 

 osoitetiedot

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy / KymiLabs
Kotkan kampus
Pääskysentie 1
48220 Kotka