Kattava laitekanta ja vuosien kokemus melumittauksista takaavat ammattitaitoisen ja joustavan palvelun.

Tarvitsetko tietoa esim. meluntorjunnan tai maankäytön suunnittelun perustaksi? Onko ympäristövaikutusten selvittäminen ajankohtaista tai oletko hakemassa ympäristölupia?

Tarjoamme melumittauspalvelua teollisuuden, kuntien ja kaupunkien tarpeisiin. Akkreditoidut mittauksemme todentavat melutason puolueettomasti ja mahdollistavat lupavelvoitteiden täyttämisen. Torjutaan yhdessä meluhaittoja ja parannetaan samalla suhteitanne sidosryhmiin!

Palvelumme hintalaatu-suhde on kohdillaan ja saatavilla nopeimmillaan viikossa. Autamme mielellämme löytämään tarpeitanne vastaavan palvelun. KymiLabs sijaitsee Kotkassa, mutta toimimme koko Suomen alueella.

Akkreditoidut mittaukset nopeimmillaan viikossa.

Kysy lisää, autamme mielellämme!

Tutustu myös päästömittaus- ja betonitestauspalveluumme >> 

Laajat melumittauspalvelut käytettävissäsi

Saat meiltä luotettavat melutason mittaukset: 

  • Melulle altistuvassa kohteessa ja/tai melua aiheuttavan kohteen läheisyydessä sisä- ja/tai ulkotiloissa.
  • Ympäristömelumittaukset (teollisuus, rakennustyömaat, kaivostoiminta, murskaus ja louhinta) 
  • Melumallinnus CadnaA ympäristömelun mallinnusohjelmistolla on saatavilla pian

Palveluvalikoimassa myös meluselvitykset:

Teemme melutasojen kartoituksia, joita tarvitaan esim. ympäristölupia hakiessa tai kaavoituksen suunnittelutyön tueksi. Melutasoja verrataan valtioneuvoston päätöksessä (VNP 993/92) annettuihin ohjearvoihin. Lisäksi selvitykseen voi sisältyä meluntorjunnan tarpeiden ja toimenpiteiden arviointia.

Tekemämme mittaukset täyttävät viranomaisten vaatimukset ja laatukriteerit. Käytössämme on moderni mittauslaitteisto ja takanamme on pitkä kokemus alalta.

Akkreditoidut mittaukset teollisuuslaitoksille

Kansallinen FINAS-akkreditointi takaa teollisuuden ympäristö- ja sisämelumittauksiemme luotettavuuden ja puolueettomuuden. Mittaustuloksemme perustuvat akkreditoituihin menetelmiin ja kansallisten mittanormien mukaisiin kalibrointeihin.

Ympäristömelun mittauksessa KymiLabs täyttää akkreditointivaatimuksena olevissa standardeissa (ISO 1996-1, ISO 1996-2) ja ohjeessa (Ympäristöministeriön ohje 1/1995) kuvatut vaatimukset. Akkreditoituun pätevyysalueeseen voi tutustua FINASin verkkosivuilla.

KymiLabs on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T197 / SFS-EN ISO/IEC 17025. 

Häiritsevä ja pitkäkestoinen ympäristömelu voi heikentää ympäristön viihtyvyyttä ja elämänlaatua. Pahimmillaan se tuottaa pysyviä kuulohaittoja sekä terveydellisiä ongelmia – kuten stressiä tai unihäiriöitä. Ympäristömelu voi myös lisätä sydän- ja verisuonisairauksien riskiä sekä vaikuttaa henkiseen hyvinvointiin.

Ympäristömelu voidaan kokea haitalliseksi kapeakaistaisten soivien ääneksien ja/tai impulssimaisten iskevien pamausten tai kolausten takia. Valtioneuvoston päätös 993/92 sisältää melutasojen ohjearvot sisä- ja ulkotiloihin sekä päivä- ja yöajoille. 

KymiLabsin melumittauksen laitekanta kattaa luokan 1 mittalaitteet (äänitasomittari ja –kalibraattori). Mittaajien osaamista ylläpidetään vuosittaisilla koulutuksilla. Melumallinnuspalveluita saatavilla loppuvuodesta 2022 alkaen. 

Yhteyshenkilöt

Antti-Ville Heikkinen

Laboratorioinsinööri
Puhelin
+358447028291
Vastuualueet
Melumittauspalvelut
Sijainti
Kotkan kampus

Hanna-Kaisa Koponen

TKI-yksikön johtaja
Vastuualueet
tki ja aluekehitys | yritysyhteistyö | tki-rahoitus | kiertotalous | biomassat | sivuvirrat
Sijainti
Kotkan kampus

tarjouspyynnöt, tilaukset ja laskutustiedustelut

 

 

osoitetiedot

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy / KymiLabs
Kotkan kampus
Pääskysentie 1
48220 Kotka