Kattava laitekanta ja vuosikymmenten kokemus alalta takaavat asiakkaalle ammattitaitoisen ja joustavan palvelun.

Meiltä löytyvät monipuoliset päästömittauspalvelut, joiden avulla todennat päästösi luotettavasti ja puolueettomasti niin erilaisissa laitoksissa kuin meriliikenteessä sekä lupavelvoitteiden että erilaisten kehitystarpeiden täyttämiseksi. Meiltä saat myös kattavat polttoaineentestauspalvelut lämpöarvon, tuhkapitoisuuden ja kosteuden selvittämiseksi.

Laadukkaiden palveluidemme tukena on FINAS-akkreditointipalvelun myöntämä akkreditointi, joka takaa luotettavat tulokset. Olemme FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T197 / SFS-EN ISO/IEC 17025 sekä ilmoitettu laitos NB2450.  Akkreditoituun pätevyysalueeseemme voit tutustua FINAS-akkreditointipalvelun sivuilla.

Toimimme aina asiakaslähtöisesti ja haluamme tarjota laadukkaan ja joustavan palvelun. Päästömittauspalveluissamme suoritetaan esimerkiksi noin 100 mittausta vuosittain.

Meillä on myös akkreditoidut melumittauspalvelut ja betonintestauslaboratorio, joka tarjoaa kattavat testaus- ja tutkimuspalvelut sekä CE-merkintäpalvelut jatkuvalämmitteisten saunan puukiukaiden tyyppistestaukseen. Tutustu koko palvelutarjontaamme sekä tutkimus- ja kehitystoimintaamme täältä. 

Päästömittauspalvelut

Teollisuuden päästömittauspalvelumme tarjoaa monipuoliset ja laadukkaat mittauspalvelut päästöjen todentamiseen yli 20 vuoden kokemuksella.

Palveluihimme kuuluvat esimerkiksi

 • vuosittainen ympäristölupamääräysten todentaminen
 • prosessien kehitys ja parantaminen, tuotantoon liittyvät parannukset, päästöongelmien ratkaisut, säätömittaukset 
 • pitkäkestoiset mittaukset (esim. FTIR-laitevuokra).

Tyypillisiä mittauskohteitamme ovat lämpö- ja voimalaitokset sekä erilaiset teollisuuden laitokset. Mittaamme myös esimerkiksi erilaisia puhdistusjärjestelmiä.

Päästömittauspalvelumme suorittaa esimerkiksi joka vuosi noin 100 päästömittausta voima- ja jätteenpolttolaitoksissa, prosessiteollisuudessa sekä kehitysprojekteissa.

FINAS-akkreditoitu pätevyysalueemme kattaa peruskomponentit kuten CO2, CO, O2, NOX, SO2 ja hiukkaset sekä raskasmetalli-, HF-, HCl-, TVOC-mittaukset, joiden mittaamista vaaditaan esimerkiksi jätteenpolttolaitoksissa. Lisäksi mittaamme PCCD/F-, PAH- ja PCB-pitoisuuksia. Mittaustemme avulla voit saada myös tietoa prosessiparametristä (kuten savukaasun tilavuusvirtaus, kosteus, happipitoisuus ja lämpötila).  

Ole yhteydessä asiantuntijoihimme, jotka auttavat valitsemaan parhaat menetelmät tarpeidesi mukaan.  

 

 

AST/QAL2-vertailumittauspalvelumme avulla voidaan varmistaa laitoksessa olevien kiinteiden mittalaitteiden toimivuus.

Voimme tehdä rinnakkaismittaukset, joiden avulla osoitetaan kiinteästi asennettujen mittalaitteiden kelpoisuus esim. jätteenpolttoasetuksessa esitettyjen vaatimusten suhteen.

Palvelumme kattaa

 • kiinteästi asennetun mittalaitteen kalibrointi ja validointi referenssimenetelmän avulla (QAL2)
 • kiinteästi asennetun mittalaitteen vuosittainen valvonta (AST)
 • kiinteästi asennetun mittalaitteen lineaarisuuden ja kalibroinnin tarkastukset.

Kysy lisää asiantuntijoiltamme!

 

Takuumittauspalvelumme avulla voidaan varmistua, että uusi laitos tai kattila täyttää sille asetetut vaatimukset. Lisäksi voimme tarjota tärkeää tietoa laitoksen kunnon seurantaa varten.  

Tyypillisiä kohteitamme ovat lämpö- ja voimalaitokset. 

Takuumittauksissa tarkoituksena on selvittää täyttääkö asiakkaan hankkima kattila tai laitos sille asetetut takuuehdot niin hyötysuhteen, käytettävyyden, työturvallisuuden kuin päästöjenkin osalta.  

Teemme takuumittaukset luotettavasti ja puolueettomasti ajantasaisten standardien mukaisesti ja menetelmämme ovat akkreditoituja. 

Kysy lisää asiantuntijoiltamme!

Tarjoamme monipuoliset mittauspalvelut meriliikenteen tarpeisiin.

Palveluihimme kuuluvat esimerkiksi

 • meriliikenteen savukaasupäästöjen todentaminen (IMO NOx Code)
 • merikokeet
 • tuotekehitys kuten rikkipesurien ja NOx-vähennystekniikoiden kehittäminen.

KymiLabs on tehnyt päästömittauksia aluksilla yli 30 vuotta. Akkreditoituna päästömittauslaboratoriona yhteistoiminta Itämerellä liikennöivien varustamoiden kanssa on ollut tiivistä jo pitkään.

Teemme mittaukset ajantasaisten standardien mukaisesti ja menetelmämme ovat akkreditoituja.

Ole yhteydessä asiantuntijoihimme, jotka auttavat valitsemaan parhaat menetelmät tarpeidesi mukaan. 

 

 

 

Polttoaineen testauspalvelut

Polttoaineen testauspalvelumme avulla asiakas voi selvittää nopeasti ja luotettavasti polttoaineen ominaisuuksia.

Palvelumme kattaa akkreditoidusti

 • lämpöarvon,
 • kosteuden ja
 • tuhkapitoisuuden.

Lisäksi näytteestä voidaan määrittää alihankintana polttoaineen alkuaineet, kuten vety, typpi ja rikkipitoisuus.

Kiinteiden polttoaineiden analyyseja tehdään pääasiassa lämpölaitoksille ja voimalaitoksille.

Tuloksia käytetään polttoaineen hinnan määrittämisessä polttoaineen toimittajan ja energiayhtiön välillä sekä CO₂-päästökaupassa. Lisäksi polttoaineen ominaisuudet tarvitaan päästöjen laskennassa.

Kysy lisää asiantuntijoiltamme!

Yksikön johto ja palveluiden yhteyshenkilöt

Marko Piispa

Laboratorioteknikko
Puhelin
+358447028253
Vastuualueet
Päästömittauspalvelut | Päästömittausten tarjouspyynnöt
Sijainti
Kotkan kampus

Mikko Nykänen

Tutkimusinsinööri
Puhelin
+358447028255
Vastuualueet
CE-merkintäpalvelut | Polttoaineen testauspalvelut | Kiuastestaukset | Laivojen päästömittaukset | CSI -päästömittaus
Sijainti
Kotkan kampus

Hanna-Kaisa Koponen

TKI-yksikön johtaja
Vastuualueet
tki ja aluekehitys | yritysyhteistyö | tki-rahoitus | kiertotalous | biomassat | sivuvirrat
Sijainti
Kotkan kampus

tarjouspyynnöt, tilaukset ja laskutustiedustelut

 

 

 

osoitetiedot

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy / KymiLabs
Kotkan kampus
Pääskysentie 1
48220 Kotka