Kehitämme merenkulun turvallisuutta yhteistyössä varustamojen, viranomaisten ja turvallisuusasiantuntijoiden kanssa.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun merenkulun tutkimus- ja kehitystyön painopisteinä ovat turvallisuusjohtamiseen, merenkulun hätä- ja häiriötilannehallintaan sekä kyberturvallisuuteen liittyvät asiakokonaisuudet.

Merenkulun turvallisuuteen kuuluu oleellisena osana myös meriympäristön turvallisuus. Merenkulun ympäristövaikutusten minimoiseksi etsimme ratkaisukeinoja muun muassa vieraslajien leviämisen estämiseen ja päästövähennystekniikoihin.  Öljyntorjunnan tutkimus- ja kehitystyömme on kuvattu omana kokonaisuutenaan sivuilla xamk.fi/oljyntorjunta.

Poikkeamatilanteiden hallinnan lisäksi kehitämme ennakoivaa ja ennaltaehkäisevää turvallisuustyötä yhdessä merenkulun opetuksen kanssa. Tutkimus- ja kehitystyössä hyödynnämme mm. komentosilta- ja konehuonesimulaattoreita, merenkulun sähkölaboratoriota ja koululaivaa.

Merenkulun turvallisuus ja häiriötilannehallinta on yksi Logistiikan ja merenkulun TKI-painoalan osaamiskärjistä. Tustustu muihin osaamiskärkiimme painoalan sivuilta.

COMPLETE & COMPLETE PLUS

Enhancing management options to reduce the risk of invasive species introduced by shipping in the Baltic Sea Region

Lue lisää

RESCOP

Development of rescue operations in the Gulf of Finland

Lue lisää

MIMIC

Minimizing risks of maritime oil transport by holistic safety strategies

Lue lisää

Julkaisut ja artikkelit

Autonominen merenkulku muuttaa tulevaisuudessa tarvittavaa osaamista

Xamk READ 3b/2023

Xamkissa tutkitaan vaihtoehtoisten polttoaineiden tarjoamia mahdollisuuksia

Xamk READ 3b/2023

Mittauksilla kiinni merenkulun päästövähennyksiin

Xamk READ 1/2023

Merenkulun turvallisuusanalyysi pureutuu onnettomuuksien taustatekijöihin

Xamk READ 4/2022

A multi-criteria decision analysis model for ship biofouling management in the Baltic Sea

Methods and Pedagogy of Maritime Simulator Training

CoMET Project Report on Guidelines for Simulation Education used in Joint Training

Establishing Learning objectives for Maritime simulator training

CoMET Project Report on Maritime Educational Needs and Learning Objectives

Developing a conceptual influence diagram for socio-eco-technical systems analysis of biofouling management in shipping - A Baltic Sea case study

Analysis of ship voyage data based on Chow-Liu tree augmented Naïve Bayes-method to support biofouling management

Onboard measurements to verify biofouling effect on ship performance

SIMULATIONS OF FAIRWAYS IN LAKE SAIMAA - Presentation and proposals

Transshipment Hub Concept: Report on the study

Prosperous future of inland waterways - “INFUTURE” Project

Laivojen pohjien likaantumisen vaikutus kulkuvastukseen Itämerellä: Chow-Liu-puulla täydennetyn Naiivi Bayes -mallin soveltaminen aluksen kulun analysointiin

Rakenteiden Mekaniikka vol. 53 nro 4

Laivojen pohjien likaantumisen vaikutus kulkuvastukseen Itämerellä: teoreettinen viitekehys ja empiiriset mittaukset

Rakenteiden Mekaniikka vol. 53 nro 3

Merenkulkijoiden pätevyydet ja osaaminen tarkastelussa

Xamk READ 4/2021

Human Factors -koulutusta merenkulun turvallisuuden johtamiseen

Xamk READ 3/2021

Sähkölaboratoriosta otetaan etäyhteyksiä merelle

Xamk READ 4/2020

Merenkulun ilmapäästöjä tutkitaan

Xamk READ 1/2022

Fit for 55 määrittää päästövähennyksen suuntaviivoja meriliikenteessäkin

Xamk READ 3/2021

Merenkulun päästövähennykset etenevät

Xamk READ 2/2021

Tutustu myös

Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskus Merikotka

Kotka Maritime Centre

PÄÄSTÖMITTAUS- JA POLTTOAINEEN- TESTAUSPALVELUT

KYMILABS

öljyntorjunnan harjoitus- ja testauspalvelu

Öljyntorjunta-allas

Kysy meiltä lisää

Justiina Halonen

Tutkimuspäällikkö
Puhelin
+358447028514
Vastuualueet
merenkulku | öljyntorjunta | öljyntorjunta-allas | merenkulun turvallisuus | merenkulun ympäristövaikutukset | merenkulun hätätilannehallinta
Sijainti
Kotkan kampus
LinkedIn

Veli-Joel Paananen

Lehtori
Puhelin
+358447028589
Sijainti
Kotkan kampus

Antti Lanki

Lehtori
Puhelin
+358447028516
Sijainti
Kotkan kampus

Kalle Suoniemi

Lehtori
Puhelin
+358447028883
Sijainti
Kotkan kampus

Perttu Juvonen

Järjestelmäasiantuntija
Puhelin
+358447028426
Sijainti
Kotkan kampus

Vesa Tuomala

Projektipäällikkö
Puhelin
+358447028320
Sijainti
Kotkan kampus
LinkedIn

Elias Altarriba

Projektipäällikkö
Puhelin
+358447028450
Vastuualueet
tki | tki-hankkeet | rdi | logistiikka ja merenkulku | merenkulku | öljyntorjunta | sökö | tutkimus- ja kehittämistoiminta | merenkulun tki
Sijainti
Kouvolan kampus
LinkedIn

Toomas Lybeck

Projektipäällikkö
Puhelin
+358404875443
Sijainti
Kotkan kampus

Anna Kiviniitty

TKI-asiantuntija
Puhelin
+358405933106
Sijainti
Kouvolan kampus

Tavoitat meidät Kotkan kampukselta osoitteesta Pääskysentie 1, 48220 Kotka. Lataa kampuksen kartta tästä.

Tälle sivulle pääset kätevimmin lyhytosoitteella xamk.fi/meriturvallisuus