Tutkimus ja kehitys > Digitaalinen Talous > Luovat alat > Yleistä tietoa luovista aloista

Mitä luovat alat ovat?

Aineettoman lisäarvon rooli on vahva kilpailutekijä alasta riippumatta. Luovilla aloilla on kyky ilmentää ja ilmaista arvoja, käsitteitä ja merkityksiä. Kestävä kehitys, sosiaalinen hyvinvointi ja eettisyys korostuvat ihmisten arvojen ja asenteiden muuttumisen myötä.

Suomalainen luovien alojen perhe käsittää kaiken tangofestivaaleista graafiseen suunnitteluun ja digitaaliseen pelaamiseen. Monilla näistä aloista on jo merkittävä vientiarvo ja vieläkin suurempi vientipotentiaali. Luovien alojen määritelmissä on otettava huomioon, että kenttä on jatkuvassa muutoksessa uusien palvelujen ja tuotteiden ilmestyessä.

Useimpiin näistä aloista liittyy myös tuotteiden ja palveluiden jakelu. Se on digitalisoitumisen vuoksi monien alojen kohdalla murroksessa, kun siirrytään perinteisistä jakelumuodoista digitaalisiin jakelukanaviin.

Luovat alat Suomessa

 • Animaatiotuotanto
 • Arkkitehtuuripalvelut
 • Elokuva- ja tv-tuotanto
 • Kuvataide ja taidegalleriat
 • Käsityö
 • Liikunta- ja elämyspalvelut
 • Mainonta ja markkinointiviestintä
 • Suunnittelu ja muotoilupalvelut
 • Musiikki ja ohjelmapalvelut
 • Peliala
 • Radio- ja äänituotanto
 • Taide- ja antiikkikauppa
 • Tanssi ja teatteri
 • Viestintäala

Luova talous

Luovassa taloudessa aineeton pääoma on merkittävä tuotannon tekijä. Luovaan talouteen luetaan kulttuuri- ja luovien alojen liiketoiminta sekä luovien alojen tuotteiden, palveluiden ja osaamisen hyödyntäminen muilla aloilla lisäarvon tuottamiseksi. Esimerkiksi kun rautakauppa pyrkii lisäämään liiketoimintansa arvoa investoimalla palvelumuotoiluun, se hyödyntää luovaa taloutta.

Luova yhteiskunta

Loogista ajattelua on täydennettävä luovilla taidoilla, vuorovaikutuksella ja kulttuurisella ymmärryksellä. Luovien alojen arvot ylittävät taloudellisen näkökulman. Meidän tulisikin kyseenalaistaa ja käyttää mielikuvitustamme ja luovuuttamme sellaisen yhteiskunnan visualisointiin ja suunnitteluun, jossa haluamme elää. Tämä tarkoittaa perusarvojemme ja identiteettimme, mutta myös taiteen ja kulttuurin keskeisten elementtien tarkastelua. Kun ihmisten asenteet muuttuvat, arvoista ja niihin liittyvistä valinnoista tulee yhä tärkeämpi osa jokapäiväistä elämäämme ja sen laatua.