Anne Gustafsson-Pesonen

Johtaja

Osaamisalat: Yrittäjyyden ja yrittäjyyskasvatuksen laaja-alainen osaaminen; koulutus, tutkimus ja kehittäminen, johtaminen- ja yrityskulttuurit, kansallinen ja kansainvälinen yliopisto- ja verkostoyhteistyö sekä TKI-osaaminen ja lisäksi pitkä kokemus esimiestyöstä.

etunimi.sukunimi@xamk.fi
040 834 4217

Ota yhteyttä

Niko Arola

Projektipäällikkö

Verkostoitunut ja kehittämisorientoitunut Venäjä-osaaja. Ydinosaamistani on pk-yritysten kansainvälistymisen ja nuorten yrittäjyyden edistäminen.

etunimi.sukunimi@xamk.fi
040 538 0961

Ota yhteyttä

Eila Avelin

Projektipäällikkö

JOKO-johtajuuden uudet suunnat hanke. Valmentaa esimiehiä, johtajia ja yrittäjiä mm. ihmisten erilaisuuden hyödyntämisestä työyhteisöissä. Tärkeitä asioita elämässä ovat tasapaino sekä auttamistyö. Sivutoiminen yrittäjä ja Suomen Mielenterveysseuran Mielenterveyden ensiapu® 1 ja 2 kouluttaja. Uskoo konkreettisten tekojen ja pienten askelten voimaan sekä omien voimavarojen antamiin mahdollisuuksiin.

etunimi.sukunimi@xamk.fi
044 505 0404

Ota yhteyttä

Jari Handelberg

Projektipäällikkö

Osaamisaloina uuden yritystoiminnan luominen, kansainväliset start upit, yrittäjätiimien muodostaminen ja yrityksen strateginen johtaminen. Luovat alat ja luova talous sekä tieteen menetelmät. Tutkimuksen painopistealueet: johtoryhmätyöskentely, yritysten kasvu, uudet liiketoimintamallit, aineetonarvonluonti, institutionaalinen yrittäjyys, yrittäjyyden ekosysteemi ja luova talous.

etunimi.sukunimi@xamk.fi
050 438 5736

Ota yhteyttä

Jade Hirvonen

Projektityöntekijä

Osaamisalana tapahtumatuotannon projektit. Vahva osaaminen asiakaspalvelualalla, myös kansainvälistä kokemusta. Erinomainen tietotekninen osaaminen sekä hyvät esiintymis- ja organisointitaidot. Kielitaitoinen. Hyvä visuaalinen silmä. Tutkimushaastattelut, tapahtumien järjestelyt, kansainvälisten vieraiden houstaus, uuden ja jo olemassa olevan kehittämistyö. Useamman vuoden työskentely MiniMikkeli-tapahtumassa niin opintojen kuin töiden puitteissa.

etunimi.sukunimi@xamk.fi
040 167 6918

Ota yhteyttä
Tapu Holttinen

Tapu Holttinen

TKI-asiantuntija

Johtajuuden, oppimisen ja yrittäjyyden edistäjä. Erityisosaamisena esimiesten ja johtajien osaamisen valmentaminen, pk-yritysten liiketoiminnan ja organisaatiokulttuurien kehittäminen sekä työyhteisöjen ja alueiden oppimisen vauhdittaminen. Osa-aikainen yrittäjä, joka on kiinnostunut työelämän onnellisuudesta. Aluepäällikkönä Pieksämäellä Roihu-hankkeessa.

etunimi.sukunimi@xamk.fi
040 190 5769

Ota yhteyttä

Marja Juvakoski

Projektipäällikkö

Liikeideasta yrityksen perustamiseen: yritystoimintaa suunnittelevien ja aloittavien yrittäjien tukeminen erityisosaamisalueena rakennus- ja kiinteistöala.

etunimi.sukunimi@xamk.fi
040 621 4997

Ota yhteyttä

Maisa Kantanen

Projektipäällikkö

Osaamisalana yrittäjyys ja liiketoiminta, yrittäjämäinen pedagogiikka ja verkostoyhteistyö. Toiminut projektipäällikkönä yli 10 ESR- tai OPH-rahoitteisessa hankkeessa ja taustalla on yli 500 arvioitua liiketoimintasuunnitelmaa.

etunimi.sukunimi@xamk.fi
040 569 7899

Ota yhteyttä

Jari Karjalainen

TKI-asiantuntija

Pitkä kokemus tutkimus- ja kehittämishankkeiden suunnittelusta ja toteutuksesta, kohteena erityisesti yrittämisen, palkkatyön ja tuetun työllistymisen rajapinnoilla tapahtuvat ratkaisut sekä politiikka-, ohjelma- ja projektiarvioinnit.

etunimi.sukunimi@xamk.fi
040 621 5854

Ota yhteyttä
Johanna Koponen

Johanna Koponen

Projektipäällikkö

Roihu-hanke (uutta yrittäjyyttä, sukupolvenvaihdoksia ja kansainvälisiä yrityksiä Etelä-Savosta). Osaamisalueena projektien hallinta ja johtaminen, opiskelijayrittäjyys, pienyritysten monimuotoinen tukeminen, koulutussuunnittelu ja verkostot.

etunimi.sukunimi@xamk.fi
040 487 5111

Ota yhteyttä

Sinikka Mynttinen

Projektipäällikkö

Työskennellyt useissa kansainvälisissä, kansallisissa ja alueellisissa hankkeissa tutkijan ja kehittäjän roolissa. Erikoistunut elintarvike- ja metsäalan yritystoiminnan monipuoliseen kehittämiseen erityisesti arvoketjujen, pk-yritysten liiketoimintamallien, markkinoinnin sekä kansainvälistymisen osalta.

etunimi.sukunimi@xamk.fi
050 496 5227

Ota yhteyttä
Natalia Narits

Natalia Narits

Projektipäällikkö

Kansainvälinen yhteistyö, mm. EU ja Kiina: kansallinen ja kansainvälinen TKI-rahoitus, yrittäjyyden kehittäminen ja yrittäjyyskoulutus, pk-yritysten kansainvälistyminen sekä älykäs erikoistumisstrategia.

etunimi.sukunimi@xamk.fi
040 563 8453

Ota yhteyttä

Olavi Nieminen

TKI-asiantuntija

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön asiantuntija, kouluttaja, suunnittelija ja tukihenkilö.

etunimi.sukunimi@xamk.fi
040 508 7658

Ota yhteyttä

Kaija Villman

Projektipäällikkö

Osaamisalana monilainen kehittäminen, verkostoyhteistyö ja palvelukehitys. Toiminut projektipäällikkönä monissa EU-rahoitteisissa hankkeissa luovan talouden, palvelukehittämisen ja digitalisaation teemoissa, tällä hetkellä DigiJoko – digitaalisuus, naiset ja johtaminen -hankkeessa.

etunimi.sukunimi@xamk.fi
040 176 4667

Ota yhteyttä
Mervi Rajahonka

Mervi Rajahonka

TKI-asiantuntija

Toteuttaa Pienyrityskeskuksen toimintaa tukevaa monipuolista tutkimus- ja selvitystyötä. Työskentelee XAMK:n Espoon konttorilla Aallon kampuksen kasvuyrityskeskus A Gridissä. Kiinnostuksen kohteita ovat muun muassa palveluliiketoiminta, digitalisaatio, yrittäjyys, uudet innovatiiviset liiketoimintamallit, arviointitutkimus ja vihreä logistiikka. Kirjoittanut lukuisia projektijulkaisuja, konferenssipapereja sekä artikkeleja kv-lehtiin.

etunimi.sukunimi@xamk.fi
040 755 1299

Ota yhteyttä
Merja Ryökäs

Merja Ryökäs

Projektipäällikkö

Osaamisalat: Pitkä kokemus kansainvälistymiseen, erityisesti Venäjään liittyvien hankkeiden ja koulutusohjelmien suunnittelusta, rahoitusten hakemisesta, toteuttamisesta ja kehittämisestä. Tällä hetkellä toimii projektipäällikkönä Elintarvikeviennin Osaaja -hankkeessa ja Etelä-Savon Vientiosaajat -hankkeessa.

etunimi.sukunimi@xamk.fi
040 737 5407

Ota yhteyttä
Petteri Tiljander

Petteri Tiljander

TKI-asiantuntija

Sarjayrittäjä, valmentaja sekä tarinankertoja, joka kytkee osaamisensa yrittäjyydestä, liiketoiminnasta ja johtamisesta käytännön esimerkkeihin sekä tarinoihin. Erikoisosaamisena opiskelijayrittäjyys, yrittäjyyden aloittaminen, SOTE-ala sekä osuustoiminta.

etunimi.sukunimi@xamk.fi
040 120 9548

Ota yhteyttä
Anna-Maija Torniainen

Anna-Maija Torniainen

Projektipäällikkö

Yrittäjäksi – nuorille tukea yrittämisen alkuun -hankkeen koordinointi ja toteutus. Mukana mm. kansainvälisen yrittäjyysviikon GEW:in toteuttamisessa (yrittajyysviikko.fi). Kiinnostuksen kohteina yrittäjyys, yrittäjämäinen toimintakulttuuri, kansainvälisyys, digitalisaatio sekä verkostoyhteistyö.

etunimi.sukunimi@xamk.fi
040 628 0901

Ota yhteyttä
Marja Wickström

Marja Wickström

Projektipäällikkö

Kansainvälistyvät kouluttajat -hanke. Osaamisaloina erityisesti liiketoiminnan kehittäminen ja yrittäjyys. Erityisosaamista asiakassuhde- ja brändimarkkinoinnin, myynnin sekä markkinointiviestinnän tehtävistä. Työskennellyt kansainvälisissä tiimeissä. Vuosien kokemus hanketyöstä. Toiminut pitkään yksityisellä sektorilla vaativissa esimies- ja johtoryhmätehtävissä sekä yrittäjänä. Toimittajatausta. Kansainvälisyys. Vahva kielitaito.

etunimi.sukunimi@xamk.fi
040 647 1721

Ota yhteyttä

Takaisin pienyrityskeskuksen sivuille

Palaa takaisin
Jaa sivu