Yrittäjyyden tutkimus on ollut alusta saakka yksi Pienyrityskeskuksen vahvuuksista. Tälle sivustolle olemme keränneet osan kiinnostavista tutkimuksista ja selvityksistä.

Xamk Kehittää

Rajahonka M., Karjalainen J., Gustafsson-Pesonen A. (Eds.)., (2019). Pienyrityskeskus yrittäjyyden ja pienten yritysten kehittäjänä ja tutkimuksen tekijänä. Parhaat käytänteet, kokemukset ja uudet mallit 2016–2019.
In: Xamk Kehittää 99, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu.

Avelin E., Karjalainen J. (Eds.)., (2019). CEO-JOKO. Johtaminen muutoksessa.
In: Xamk Kehittää 95, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu.

Karjalainen J., (2019). ”En aio lopettaa, laajentaa enkä erikoistua” Näkymiä Etelä-Savon pienten sosiaali- ja terveysalan yritysten tilanteeseen.
In: Xamk Kehittää 75, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu.

Torniainen A. (Ed)., (2018).  Opiskelijayrittäjyyden polkuja kehittämässä.
In: Xamk Kehittää 62, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu.

Kantanen M., Hytinkoski P., Wickström M. (Eds.)., (2018). Yrittäjyyskasvatus osana oppilaitosten innovaatiotoimintaa. SHAKE – innovaatiokokeilujen uusi malli.
In: Xamk Kehittää 43, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy.

Arola N. (Ed)., (2018). Pelillisiä kokeiluja ja malleja nuorten työllistymiseen ja osallisuuden edistämiseen Etelä-Savossa.
In: Xamk Kehittää 41, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu.

Rajahonka M. (Ed)., (2017). Pienyrityskeskus yrittäjyyden ja pienyritysten soveltavan ja tieteellisen tutkimuksen tekijänä. 
In: Xamk Kehittää 25, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Kantanen M., Torniainen A. (Eds.)., (2017). Kokeiluilla yrittäjyyttä ja yhteistyötä. SHAKE – innovaatiokokeilujen uusi malli.
In: Xamk Kehittää 21, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu.

Karjalainen J., (2017). Katsaus Etelä-Savon TKI-toiminnan kaupallistamiseen.
In: Xamk Kehittää 18, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Eskelinen T., Rajahonka M., Villman K. (Eds.)., (2017). Palvelukehittämisen caseja: PaKe Savo.
In: Xamk Kehittää 17, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu.

Rajahonka M. (Ed)., (2017). Palvelukehittämisen teemajulkaisu : PaKe Savo.
In: Xamk Kehittää 16, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu.

Rajahonka M., Juvakoski M., (2017). Uusia palveluratkaisuja Etelä-Savosta : New Service Solutions – NSS.
In: Xamk Kehittää 15, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu.

XAMK inspiroi

Rajahonka M., Villman K., (2019). 10 teesiä naisten työurista ja digitalisaatiosta.
In: Xamk Inspiroi 14, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu.

Hänninen J., Karjalainen J., (2018). Kehittyvä maaseutuyrittäjyys : Selvitys yritysryhmähankkeiden toiminnasta.
In: Xamk Inspiroi 7, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Karjalainen J., (2018). Asenne ratkaisee : Tuottavuutta osaamisesta -ohjelman osallistujayritysten kokemuksia työstä ja tekijöistä.
In: Xamk Inspiroi 4, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu.

Aaltodoc-julkaisuarkistossa

3/2015 Karjalainen, Jari; Karjanlahti, Matti; Stenholm, Juha:
Esiselvitys suomalaisten ja venäläistaustaisten mobiilialan yritysten metropolialueelle sijoittumiseen vaikuttavista tekijöistä

2/2015 Virtanen, Markku; Heimonen, Tomi; Hägg, Outi; Kiuru, Pertti; Rajahonka, Mervi:
Gasellitarinoita Aalto Start-Up Centeristä

1/2015 Mynttinen, Sinikka; Virtanen, Markku; Kuukkanen, Tommi:
Luomun arvoketju Etelä-Savossa

7/2014 Laine, Jari A.T.; Kallio, Anne; Jokiranta, Leena:
Menestyksen avaimet PK-yrityksille -näkökulmia käytännön työhön

6/2014 Niko Arola, Marja Närhi:
Nuoren yrityksen tuki (NYT) –täydennettynä senioriyrittäjyyden tuella – hankkeen vaikuttavuusarvio

6/2013 I. Kozlinska … [et al.]:
Central Balticum Entrepreneurship Interaction – Entrepreneurship Education Best Practices from theNetherlands and the United Kingdom Insights from the CB Entreint project study trips

4/2013 I. Kozlinska … [et al.]:
CentraL Balticum Entrepreneurship Interaction – Analysis of Entrepreneurship Educator’s Training needs and Practices

4/2012 Gustafsson-Peonen, Anne & Kiuru, Pertti:
Ideoita ja oivalluksia yrittäjyyskasvatukseen YKOONTI

3/2012 Järvikuona … [et al.]:
Managerial competencies and training needs in the Finnish and Estonian social and health care industries : the The Health and Welfare Institutions Cooperation Network HEWENET -project

1/2012 Paula Kyrö, Aarni Moisala, Sari Nyrhinen, Niko Levikari:
Kohti joustavia Senioriyrittäjyyden polkuja

10/2011 Karhunen, Päivi & Venesaar, Urve:
Creative entrepreneurs’ perceptions about entrepreneurial education.

9/2011 Päivi Karhunen, Urve Venesaar:
Perceptions of entrepreneurship among future creative professionals

5/2011 Petri Järvikuona ja Heli Aaltonen:
Asiakkuudet ja myyntityö yritysten kilpailukykytekijäksi -hanke 2008-2010

4/2011 Tomi Heimonen:
Hyvä johtaja – Hankekoulutusten vaikuttavuusselvitys 2008-2010

2/2011 Anne Gustafsson-Pesonen, Tomi Heimonen, Laura Rautio ja Maisa Kantanen:
Firma -hankkeen Yrittäjyyskehittäjävalmennuksen arviointiselvitys