Tavoitteenamme on edistää työelämän uudistumista ja resilienssiä osaamisen avulla. Toimintamme on käynnistynyt syksyllä 2022.

 

Määrittelemme toiminnan tavoitteet ja ratkaisut tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa huomioiden tulevaisuuden osaamistarpeet ja ennakointitieto.

 

Jatkuva oppiminen on keskeinen väline työelämässä tarvittavan osaamisen ja muutoskyvykkyyden kehittämisessä. Tarvitsemme uusia työelämälähtöisiä osaamisen kehittämisen tapoja.

Tiekartta kohti uudistuvaa työelämää

1 Työelämä jatkuvan oppimisen ekosysteemissä

Uudistamme korkeakoulun ja työpaikkojen yhteistyömalleja ja tuotamme TKI-ratkaisuja oppivien työyhteisöjen uudistumiseen. Tarpeet nousevat työelämästä ja niitä ratkaistaan yhteisesti ratkaisuja kehittäen, hyödyntäen saatavilla olevaa alueellista, kansallista ja kansainvälistä hankerahoitusta.

Teemoja:

  • Vastuullinen osaamisvisio
  • Osaamis- ja kehittämistarpeiden tunnistaminen  ja ennakointi
  • Joustavat jatkuvan oppimisen ratkaisut

2 Työyhteisöjen monimuotoisuus ja hyvä työelämä​

Edistämme hyvän työelämän kehittämistä hyödyntäen erilaisia hankerahoituksia ja konsortioita.

Keskeisiä teemoja:

  • Monimuotoisuus työyhteisön voimavarana
  • Työkykyisyys, työyhteisöt ja työn tekemisen tavat 
  • Työn ja työntekemisen tulevaisuus

3 Tulevaisuuden korkeakoulutus, ohjaus ja opiskelijahyvinvointi​

Olemme mukana vaikuttamassa tulevaisuuden korkeakoulutukseen osana kansainvälisiä, kansallisia ja alueellisia verkostoja niin tutkimus- kuin kehittämistoiminnassakin.

Keskeisiä teemoja:

  • Osaamisen tunnistamisen ja arvioinnin kehittäminen
  • Pienet osaamiskokonaisuudet (micro-credentials)​
  • Jatkuvan oppimisen ohjaus

 

 

Hyvinvoiva opiskelija tarkoittaa tulevaisuuden hyvinvoivaa ammattilaista. Edistämme opiskelijahyvinvoinnin kehittämistä yhteistyössä muun muassa opiskelijakunta Kaakon kanssa.

Keskeisiä teemoja:

  • Opiskelijahyvinvointi

 

 

 

UUDISTUTAAN YHDESSÄ - KUINKA VOIMME AUTTAA?

Tutustu hankkeisiimme

Käynnissä olevat hankkeet

Tutustu tästä

Laura Kuismala

Tutkimuspäällikkö
Puhelin
+358503403629
Sijainti
Mikkelin kampus
LinkedIn