Laajuus: 5 op

Toteutustapa: verkko-opinnot (Kotka)

Ilmoittautuminen: avautuu marraskuun loppuun mennessä: www.xamk.fi/koulutuskalenteri

Sisältö:

  • Kestävä kehitys ja ilmastonmuutos – ”think globally – act locally”
  • Kestävä energiantuotanto ja energiatehokkuus
  • Resurssitehokkuus ja tulevaisuuden haasteisiin vastaaminen

 

Tavoitteet: Kestävän kehityksen vaatimus ja mm. ilmastonmuutoksen hillintään tähtäävät toimenpiteet, esimerkiksi energiatehokkuuden vaatimus, ohjaavat voimakkaasti tekniikan kehitystä ja uusien teknologioiden syntyä (cleantech).

Opintojakso antaa yleiskuvauksen siitä, mitä kestävä kehitys tarkoittaa ja miten uusiin teknologisiin vaatimuksiin eri teollisuudenaloilla on pyritty vastaamaan. Jaksolla tutustutaan sekä uusien teknologioiden hyödyntämiseen (uusiutuvat ja uudet energialähteet jne.) että perinteisten teollisuudenalojen uudistettuun tekniikkaan (cleantech). Painopiste on kestävässä teollisessa tuotannossa ja siihen liittyvissä näkökulmissa, mutta myös globaali näkökulma tulee huomioiduksi.