Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu tarjoaa opintoja nuorille ja aikuisille, työssäkäyville ja työuran jälkeiseen elämään. Xamkista valmistuneet työllistyvät opintojensa jälkeen hyvin, työllistymisprosentti on 78.

Opintojen aikana solmitut suhteet työnantajiin toimivat usein väylänä työuralle.

Xamkissa voit opiskella korkeakoulututkinnon päivä- tai monimuoto-opintoina ja opiskella ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon. Voit kartuttaa osaamistasi myös avoimen AMK:n kursseilla, täydennyskoutuksessa tai erikoistumiskoulutuksissa.

Xamk tarjoaa koulutusta myös ulkomaisten korkeakoulujen opiskelijoille kaksoistutkintojen muodossa.

Kaikki päivä- ja monimuotototeutuksen sekä ylemmän AMK:n koulutukset eivät ala joka vuosi.

Tutkintoon johtava koulutus

Amk-tutkinto päiväopintoina

Amk-tutkinto monimuoto-opintoina

Täydennä aikaisempi tutkinto korkeakoulututkinnoksi tai opiskele uusi tutkinto monimuoto-opintoina. Monimuoto-opinnot soveltuvat erinomaisesti niille, jotka toimivat jo työelämässä tai muutoin eivät voi osallistua perinteiseen kokopäivätoimiseen opetukseen.

Xamkissa opintojen suorittaminen on joustavaa, sillä koulutus toteutetaan iltaisin, viikonloppuisin ja etäopiskeluna.

Ylempään AMK-tutkintoon johtava koulutus

Xamkissa on tarjolla 26 ylempää amk-tutkintoa, jotka toteutetaan Master Schoolissa. Master Schoolissa kouluttaudut oman alasi vahvemmaksi osaajaksi, hankit ammatillisen yhteistyöverkoston ja saat tukea urapolkusi rakentamiseen.  Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa opiskellen.

Ylempään AMK-tutkintoon sisältyy laaja kehittämistehtävä, joka tehdään useimmiten omalle työnantajalle.

Pääsyvaatimuksista, hakukelpoisuudesta ja valintaperusteista voi lukea lisää täältä.

Tutustu tarkemmin amk-tutkintokoulutuksiin

Katso lisää

Tutustu tarkemmin YAMK-koulutuksiin

Katso lisää

Avoin AMK ja täydennyskoulutus

Avoimen AMK:n koulutuksiin voivat osallistua kaikki opiskelemisesta kiinnostuneet iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta.

Opiskelet ammattikorkeakoulututkintoihin sisältyviä AMK- tai YAMK-tasoisia opintoja. Tarjolla on yksittäisiä opintojaksoja sekä laajempia kokonaisuuksia, kuten polkuopintoja tai korkeakouludiplomeja.

Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot soveltuvat sinulle jos

  • olet vailla opiskelupaikkaa ja kaipaat hyödyllistä tekemistä välivuodeksi
  • suunnittelet tutkinto-opiskelua ammattikorkeakoulussa ja haluat tutustua alaan tai tehdä opintoja ennakkoon
  • haluat valmentua tuleviin valintakokeisiin tai opintoihin
  • etsit edullista vaihtoehtoa korkeakoulutasoiseen täydennyskoulutukseen
  • haluat kehittää itseäsi uusilla osaamisalueilla, lisätä ammattitaitoasi tai opiskella harrastusluonteisesti
  • haet vaihtoehtoista väylää tutkinto-opiskelijaksi – saat hakukelpoisuuden tutkintoon johtavaan koulutukseen suoritettuasi 60 op yhden alan opintoja (polkuopinnot).

Xamk tuottaa yrityksille, yksilöille ja yhteisöille erilaisia asiantuntija- ja täydennyskoulutuspalveluita.

Täydennyskoulutuksella yritykset ja yhteisöt voivat parantaa toimintaansa monipuolisesti – vaikkapa kehittämällä prosesseja tai henkilöstön osaamista. Xamkin täydennyskoulutus tarjoaa ratkaisuja ammatillisen osaamisen ylläpitoon ja kehittämiseen nykyajan työelämän vaatimusten mukaisesti.

Tarjoamme valmiita täydennyskoulutuksia työelämän tarpeisiin – voimme myös räätälöidä valmennuksia ja täydennyskoulutusta asiakkaiden tarpeen mukaan.

Tutustu avoimen AMK:n tarjontaan

Katso lisää

Tutustu täydennyskoulutuksen tarjontaan

Katso lisää

Erikoistumiskoulutus ja korkeakouludiplomi

Erikoistumiskoulutus on tutkintokoulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla oleva uudenlainen koulutusmuoto.

Koulutukset on suunniteltu korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi ja suunnattu jo työelämässä toimineille edistämään ammatillista kehittymistä. Erikoistumiskoulutuksia suunnittelevat ja toteuttavat yliopistot ja ammattikorkeakoulut yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän kanssa.

Erikoistumiskoulutusta koskevat säädösmuutokset tulivat voimaan vuonna 2015. Opintojen laajuus on vähintään 30 opintopistettä.

 

Korkeakouludiplomikoulutus on sinulle sopiva koulutus, kun tarvitset työtehtävissäsi syvempää tai täysin uutta osaamista tiettyyn teemaan liittyen – pohjakoulutuksestasi riippumatta.

Koulutuksen avulla kehität opintojen ohessa omaa työtäsi. Koulutuksiin ei ole pohjakoulutusvaatimuksia.

Opinnot ovat joustavia monimuoto-opintoja ja niiden kesto on noin 1,5-2 vuotta.  Korkeakouludiplomikoulutus ei johda tutkintoon.

Erikoistumiskoulutus

Tutustu koulutustarjontaan

Lue lisää

Korkeakouludiplomi

Tutustu koulutuksiin

Lue lisää
Jaa sivu