Xamkin laatujärjestelmän tavoitteena on

  • tuottaa systemaattisesti tietoa johtamisen ja toiminnan kehittämisen tueksi ja näin tukea toiminnan laadun varmistamista
  • varmistaa tiedon hyödyntäminen kehittämisen tukena organisaation eri tasoilla
  • selkiyttää ja yhdenmukaistaa eri toimijoiden vastuut laadunhallinnassa
  • yhdenmukaistaa käytäntöjä ja levittää hyviä toimintamalleja
  • tukea korkeakouluyhteisön jäsenten eli opiskelijoiden, henkilöstön ja sidosryhmien osallistumista
    toiminnan kehittämiseen
  • vahvistaa laatukulttuuria eli jatkuvan kehittämisen ilmapiiriä
  • ylläpitää ja vahvistaa laatujärjestelmän avoimuutta, luotettavuutta ja luottamuksellisuutta.

Laatujärjestelmässä ja laatutyössä sovelletaan laatuympyrää eli jatkuvan kehittämisen kehää:

SUUNNITTELE – TOTEUTA – ARVIOI – KEHITÄ. Laatujärjestelmän kokonaisuuteen kuuluvat laadunhallinnan kuvaus, suunnitteluvaihetta ohjaavat asiakirjat, toteuttamisvaiheen ydinprosessit ja tukipalvelut sekä ohjeistukset, arviointi- ja palautejärjestelmä, kehittämistoimenpiteet ja kaikkia vaiheita koskeva dokumentointi ja viestintä.

Laatujärjestelmän keskeiset osat on esitetty seuraavassa kuvassa.

 

 

Xamkin laadunhallinnan kuvaus löytyy tästä: Xamk_Laadunhallinnan_kuvaus_2019

Xamkin laadunhallinan esittelykalvosarja löytyy tästä: Laadunhallinta_ppt_staff_su2018

 

 

Jaa sivu