Xamk Oy:n hallituksen vahvistama Xamkin organisaatio on astunut voimaan 1.6.2016. TKI ja palvelut -kokonaisuus organisoidaan 1.1.2017 mennessä.

Toiminta on organisoitu kolmeen koulutuksen ja neljään hallinnon ja tukipalvelujen kokonaisuuteen.

Talous ja kulttuuri, tekniikka ja hyvinvointi ovat koulutusaloja. Niitä johtaa koulutusalajohtaja.

Koulutusalat koostuvat koulutusyksiköistä, joita johtaa koulutusjohtaja.

Tukipalvelut, TKI- ja palvelut sekä hallinto on organisoitu yksiköihin, joita johtaa yksikön päällikkö.

Koulutuksen rakenne

Hallinto

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) ylläpitäjä. Xamk Oy:n omistavat Kotkan, Kouvolan, Mikkelin ja Savonlinnan kaupungit. Xamk Oy:n ylintä päätösvaltaa käyttää osakeyhtiölain mukainen yhtiökokous, joka nimittää osakeyhtiön hallituksen.

Xamk Oy:n hallitus 2.6.2017 alkaen

Jyrki Koivikko_008

Puheenjohtaja Jyrki Koivikko, Mikkeli

Varapuheenjohtaja Jussi Lehtinen, Kotka

Anja Eerola, Kotka

 

 

Kirsi Torikka, Savonlinna

Pirkko Rahikainen, Mikkeli

Juha Huhtala, Kouvola

Jarmo Tuunanen, henkilöstön valitsema jäsen

Santeri Roivas, opiskelijoiden valitsema jäsen

Sisäiset toimielimet

Johtoryhmän tehtävänä on toimintojen kehittäminen, suunnittelu ja yhteensovittaminen.

Kokoonpano

  • toimitusjohtaja, rehtori Heikki Saastamoinen, puheenjohtaja
  • varatoimitusjohtaja, vararehtori Mirja Toikka
  • opetuksen palvelujohtaja Olli Ervaala
  • kehitysjohtaja, vararehtori Kalevi Niemi
  • hallinto- ja talousjohtaja, vararehtori Tero Tallinen
  • koulutusalajohtaja Petteri Ikonen
  • koulutusalajohtaja Mika Ruponen
  • koulutusalajohtaja Katri Ryttyläinen-Korhonen

TKI-johtoryhmä vastaa kansainvälisten projektisuunnitelmien arvioinnista ja valmisteluluvista, rahoittajille lähetettävien hankkeiden hyväksymispäätöksistä sekä muista TKI-toiminnan linjaus-, kehittämis- ja seurantatehtävistä. TKI-johtoryhmän puheenjohtajana toimii kehitysjohtaja.

Opetuksen johtoryhmän tehtävänä on opetustoiminnan yhteisten prosessien kehittäminen, suunnittelu ja ohjaus. Opetuksen johtoryhmän puheenjohtajana toimii vararehtori.

Heikki Saastamoinen_007

toimitusjohtaja, rehtori Heikki Saastamoinen

Jaa sivu