Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun toiminta on organisoitu kolmeen koulutuksen ja neljään hallinnon ja tukipalvelujen kokonaisuuteen.

Xamkin koulutusalat ovat tekniikka, hyvinvointi sekä talous ja kulttuuri. Niitä johtaa koulutusalajohtaja.

Koulutusalat koostuvat koulutusyksiköistä, joita johtaa koulutusjohtaja.

Tukipalvelut, TKI- ja palvelut sekä hallinto on organisoitu yksiköihin, joita johtaa yksikön päällikkö.

Xamk organisaatiokaavio

Koulutuksen rakenne

Hallinto

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) ylläpitäjä. Xamk Oy:n omistavat Kotkan, Kouvolan, Mikkelin ja Savonlinnan kaupungit. Xamk Oy:n ylintä päätösvaltaa käyttää osakeyhtiölain mukainen yhtiökokous, joka nimittää osakeyhtiön hallituksen.

Xamk Oy:n hallitus

 

 • Puheenjohtaja Pekka Posti, Kotka
 • Varapuheenjohtaja Kimmo Mikander, Mikkeli
 • Marjo Lakka, Kouvola
 • Kirsi Torikka, Savonlinna
 • Pia Paukku, Kotka
 • Pirkko Rahikainen, Mikkeli
 • Pekka Pulkkinen, henkilöstön keskuudestaan valitsema jäsen
 • Antti Huuki, opiskelijoiden keskuudestaan valitsema jäsen

 

Hallituksen toimikausi käynnistyi 15.10.2021 ja se kestää neljä vuotta eli seuraavan kuntavaalikauden ajan. Henkiöstön ja opiskelijoiden keskuudestaan valitsemien jäsenten toimikausi on kaksi vuotta, eli 1.1.2021–31.12.2022.

Sisäiset toimielimet

Johtoryhmän tehtävänä on toimintojen kehittäminen, suunnittelu ja yhteensovittaminen.

Kokoonpano

 • toimitusjohtaja, rehtori Heikki Saastamoinen, puheenjohtaja
 • varatoimitusjohtaja, vararehtori Mirja Toikka
 • opetuksen palvelujohtaja Olli Ervaala
 • kehitysjohtaja, vararehtori Kalevi Niemi
 • hallinto- ja talousjohtaja, vararehtori Tero Tallinen
 • koulutusalajohtaja Petteri Ikonen
 • koulutusalajohtaja Mika Ruponen
 • koulutusalajohtaja Katri Ryttyläinen-Korhonen

TKI-johtoryhmä vastaa kansainvälisten projektisuunnitelmien arvioinnista ja valmisteluluvista, rahoittajille lähetettävien hankkeiden hyväksymispäätöksistä sekä muista TKI-toiminnan linjaus-, kehittämis- ja seurantatehtävistä. TKI-johtoryhmän puheenjohtajana toimii kehitysjohtaja.

Opetuksen johtoryhmän tehtävänä on opetustoiminnan yhteisten prosessien kehittäminen, suunnittelu ja ohjaus. Opetuksen johtoryhmän puheenjohtajana toimii vararehtori.

Heikki Saastamoinen_007

toimitusjohtaja, rehtori Heikki Saastamoinen