Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun toiminta on organisoitu kolmeen koulutuksen kokonaisuuteen. Niitä johtaa koulutusalajohtaja. Koulutusalat koostuvat koulutusyksiköistä, joiden esihenkilöt ovat koulutusjohtajia.

Koulutusalat

 • tekniikka
 • hyvinvointi
 • talous ja kulttuuri

Muu toiminta on jaettu neljään hallinnon ja tukipalvelujen kokonaisuuteen. Toiminta on organisoitu yksiköihin, joilla on päällikkö tai muu esimies (nimikkeet vaihtelevat). Yksi kokonaisuuksista on keskittynyt tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan (TKI).

TKI-toiminta jaettu neljään vahvuusalaan, joita johtaa tutkimusjohtaja. Osa TKI-toiminnasta osa on organisoitu 11 eri alan tutkimusyksikköön.

TKI-vahvuusalat

 • digitaalinen talous
 • kestävä hyvinvointi
 • logistiikka ja merenkulku
 • metsä, ympäristö ja energia

Koulutuksen rakenne

Hallinto

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) ylläpitäjä. Xamk Oy:n omistavat Kotkan, Kouvolan, Mikkelin ja Savonlinnan kaupungit. Xamk Oy:n ylintä päätösvaltaa käyttää osakeyhtiölain mukainen yhtiökokous, joka nimittää osakeyhtiön hallituksen.

Xamk Oy:n hallitus

Nykyisen hallituksen toimikausi käynnistyi 15.10.2021 ja se kestää neljä vuotta eli seuraavan kuntavaalikauden ajan. Henkiöstön ja opiskelijoiden keskuudestaan valitsemien jäsenten toimikausi on kaksi vuotta, eli 1.1.2021–31.12.2022.

Hallituksen jäsenet

 • Pekka Posti, puheenjohtaja, Kotka
 • Kimmo Mikander, varapuheenjohtaja, Mikkeli
 • Pia Paukku, Kotka
 • Marjo Lakka, Kouvola
 • Pirkko Rahikainen, Mikkeli
 • Kirsi Torikka, Savonlinna
 • Pekka Pulkkinen, henkilöstön keskuudestaan valitsema jäsen
 • Antti Huuki, opiskelijoiden keskuudestaan valitsema jäsen

Puheenjohtaja Pekka Posti, Kotka

Varapuheenjohtaja Kimmo Mikander, Mikkeli

Pia Paukku, Kotka

Marjo Lakka, Kouvola

Pirkko Rahikainen, Mikkeli

Kirsi Torikka, Savonlinna

Pekka Pulkkinen, henkilöstön valitsema jäsen

Antti Huuki, opiskelijoiden valitsema jäsen

Sisäiset toimielimet

Johtoryhmän tehtävänä on toimintojen kehittäminen, suunnittelu ja yhteensovittaminen.

Kokoonpano

 • toimitusjohtaja, rehtori Heikki Saastamoinen, puheenjohtaja
 • varatoimitusjohtaja, vararehtori Mirja Toikka
 • opetuksen palvelujohtaja Olli Ervaala
 • kehitysjohtaja, vararehtori Kalevi Niemi
 • hallinto- ja talousjohtaja, vararehtori Tero Tallinen
 • koulutusalajohtaja Petteri Ikonen
 • koulutusalajohtaja Mika Ruponen
 • koulutusalajohtaja Katri Ryttyläinen-Korhonen

TKI-johtoryhmä vastaa kansainvälisten projektisuunnitelmien arvioinnista ja valmisteluluvista, rahoittajille lähetettävien hankkeiden hyväksymispäätöksistä sekä muista TKI-toiminnan linjaus-, kehittämis- ja seurantatehtävistä. TKI-johtoryhmän puheenjohtajana toimii kehitysjohtaja.

Opetuksen johtoryhmän tehtävänä on opetustoiminnan yhteisten prosessien kehittäminen, suunnittelu ja ohjaus. Opetuksen johtoryhmän puheenjohtajana toimii vararehtori.

toimitusjohtaja, rehtori Heikki Saastamoinen