Organisaatio

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun toiminta organisoituu kolmeen kokonaisuuteen: koulutukseen, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan (TKI) sekä hallintoon ja tukipalveluihin.

Koulutusta annetaan kolmella koulutustalalla, joita vetävät koulutusalajohtajat. Koulutusyksikköjä johtavat koulutusjohtajat.

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa tehdään neljällä vahvuusalalla, joita johtavat tutkimusjohtajat. Osa TKI-toiminnasta on organisoitu 11 eri alan tutkimusyksikköön.

Hallinto- ja tukipalvelut tuotetaan päälliköiden vetämissä yksiköissä, jotka löytyvät alla olevasta organisaatiokaaviosta.

Koulutusalat

 • tekniikka
 • hyvinvointi
 • talous ja kulttuuri.

TKI-vahvuusalat

 • digitaalinen talous
 • kestävä hyvinvointi
 • logistiikka ja merenkulku
 • metsä, ympäristö ja energia

Hallinto- ja tukipalvelut

 • opetuksen hallinto
 • opetuksen palvelut
 • talous, henkilöstö ja hallinto
 • TKI-palvelut

Hallinto

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) ylläpitäjä. Xamk Oy:n omistavat Kotkan, Kouvolan, Mikkelin ja Savonlinnan kaupungit. Xamk Oy:n ylintä päätösvaltaa käyttää osakeyhtiölain mukainen yhtiökokous, joka nimittää osakeyhtiön hallituksen.

Xamk Oy:n hallitus

Nykyisen hallituksen toimikausi käynnistyi 15.10.2021 ja se kestää neljä vuotta eli seuraavan kuntavaalikauden ajan. Henkiöstön ja opiskelijoiden keskuudestaan valitsemien jäsenten toimikausi on kaksi vuotta, eli 1.1.2023–31.12.2024.

Hallitus kokoontuu kuukausittain lukuun ottamatta kesätaukoa ja kokousten pöytäkirjat julkaistaan allekirjoittamisen jälkeen tällä sivulla.  Ei-julkisia tai salaisia tietoja ei julkaista, esimerkiksi liikesalaisuuksia ja henkilötietoja. Kokoukset ovat pääsääntöisesti kuukauden viimeisenä tiistaina.

Pöytäkirjat

Hallituksen pöytäkirjat löytyvät tästä linkistä. (Avaa Dynasty-verkkopalveluun.)

Hallituksen jäsenet

 

 • Kimmo Mikander, puheenjohtaja, Mikkeli
 • Pekka Posti, varapuheenjohtaja, Kotka
 • Pia Paukku, Kotka
 • Marjo Lakka, Kouvola
 • Pirkko Rahikainen, Mikkeli
 • Kirsi Torikka, Savonlinna
 • Pekka Pulkkinen, henkilöstön keskuudestaan valitsema jäsen
 • Rico Martikainen, opiskelijoiden keskuudestaan valitsema jäsen

Puheenjohtaja Kimmo MIkander, Mikkeli

Varapuheenjohtaja Pekka Posti, Kotka

Pia Paukku, Kotka

Marjo Lakka, Kouvola

Pirkko Rahikainen, Mikkeli

Kirsi Torikka, Savonlinna

Pekka Pulkkinen, henkilöstön valitsema jäsen

Rico Martikainen, opiskelijoiden valitsema jäsen

Johtoryhmät

Johtoryhmän tehtävänä on toimintojen kehittäminen, suunnittelu ja yhteensovittaminen.

Kokoonpano

 • toimitusjohtaja, rehtori Heikki Saastamoinen, puheenjohtaja
 • varatoimitusjohtaja, vararehtori Mirja Toikka
 • opetuksen palvelujohtaja Olli Ervaala
 • kehitysjohtaja, vararehtori Kalevi Niemi
 • hallinto- ja talousjohtaja, vararehtori Tero Tallinen
 • koulutusalajohtaja Petteri Ikonen
 • koulutusalajohtaja Mika Ruponen
 • koulutusalajohtaja Katri Ryttyläinen-Korhonen

Xamkissa on lisäksi TKI-johtoryhmä ja opetuksen johtoryhmä.

TKI-johtoryhmä vastaa kansainvälisten projektisuunnitelmien arvioinnista ja valmisteluluvista, rahoittajille lähetettävien hankkeiden hyväksymispäätöksistä sekä muista TKI-toiminnan linjaus-, kehittämis- ja seurantatehtävistä. TKI-johtoryhmän puheenjohtajana toimii kehitysjohtaja.

Opetuksen johtoryhmän tehtävänä on opetustoiminnan yhteisten prosessien kehittäminen, suunnittelu ja ohjaus. Opetuksen johtoryhmän puheenjohtajana toimii vararehtori.

toimitusjohtaja, rehtori Heikki Saastamoinen