Saavutettavuus Xamkissa

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa saavutettavuusasioita koordinoidaan saavutettavuustyöryhmässä, joka on perustettu kesällä 2019. Työryhmässä on laadittu Xamkin saavutettavuussuunnitelma, joka on julkaistu keväällä 2020.

Suunnitelman runkona käytetään valtakunnallisen OHO-hankkeen laatimaa saavutettavuuskriteeristöä. Suunnitelmaan on kirjattu saavutettavuuden nykyinen tila, kriteeristö, jolla saavutettavuutta arvioidaan sekä tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset.

Xamkissa saavutettavuudella tarkoitetaan miten

 • korkeakoulun tilat
 • sähköiset järjestelmät
 • oppimisympäristöt
 • opetusmenetelmät ja oppimateriaalit sekä
 • asenneilmapiiri

mahdollistavat henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan monenlaisten sekä erilaisissa elämäntilanteissa elävien henkilöiden osallisuuden ja yhdenvertaisuuden.

Saavutettavuuskriteeristö ja sen mukaan tehty Xamkin saavutettavuussuunnitelma antaa saavutettavuustyöhön hyvät raamit. Sen avulla saadaan selville kehittämiskohteet sekä onnistumiset. Tavoitteena on, että kaikkien kriteeristön osa-alueiden saavutettavuus on vähintään kriteeristön hyvällä tasolla.

Työryhmä huolehtii, että suunnitelmassa esiintulleet kehittämiskohteet otetaan työn alle – mutta saavutettavuus on koko korkeakoulun yhteinen asia.

Työryhmän puheenjohtajana toimii opetuksen palvelujohtaja Olli Ervaala. Ryhmän muut jäsenet edustavat monipuolisesti Xamkin eri yksiköitä. Ryhmän koordinaattorina toimii kaksi saavutettavuusyhteyshenkilöä, joiden tehtäviin kuuluu saavutettavuusosaamisen kehittäminen ja levittäminen Xamkissa, yhdessä työryhmän kanssa.

Tutustu suunnitelmaan

Saavutettavuussuunnitelma löytyy tämän linkin takaa pdf-muodossa. 

Saavutettavuusyhdyshenkilö

Kunnaala-Hyrkki Vappu
vastuullisuuskoordinaattori
p. 044 702 8424, vappu.hyrkki-kunnaala@xamk.fi

 

www.xamk.fi -palvelun saavutettavuusseloste

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Tämä saavutettavuusseloste koskee palvelua www.xamk.fi ja on laadittu 09.06.2020 ja päivitetty viimeksi 3.2.2023.

Olemme arvioineet palvelun saavutettavuuden itse. Sivusto täyttää kriittiset saavutettavuusvaatimukset, mutta ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen. Verkkosivusto on julkaistu 21.06.2016.

Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi ja olemme sitoutuneet digipalveluiden saavutettavuuden parantamiseen. Verkkosivun saavutettavuuden puutteita korjataan jatkuvasti, mutta suuremmat muutokset tehdään www-sivun uudistuksen yhteydessä. Uusittu xamk.fi -verkkopalvelu avataan vuonna 2024.

Ei-saavutettava sisältö

Havaittava: Kuvista puuttuu ALT-määritteet

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Sivustolla on kuvia, joille ei ole merkitty ALT-määritteitä tai niitä ei ole merkitty koristeelliseksi.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältöHavaittava: Verkkosivun rakenteen ja elementtien saavutettavuudessa on ongelmia
Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Yleisimmät ongelmat ovat: Syöttökentässä ei ole kuvausta, sisällön muotoilemiseen on käytetty HTML-koodia, otsikon teksti puuttuu tai tekstin muotoilemiseen on käytetty bold-, center-, i- tai s-tunnistetta.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 1.3.1 Informaatio ja suhteet

Havaittava: Linkin tunnistus vain värin perusteella

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Esimerkiksi sivun alaosassa (footerissa) linkin tunnistus on vain värin perusteella. Sivun ylävalikossa on ongelmia värikontrastin osalta.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 1.4.1 Värien käyttö
 • 1.4.3 Kontrasti (minimi)

Havaittava: Tekstiä esittävät kuvat

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Verkkosivuston yläkuvat ja osa bannerikuvista tulkitaan tekstiä esittäviksi kuviksi.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 1.4.5 Tekstiä esittävät kuvat

Hallittava: Sivuston selaamisen aikaraja

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Sivustolle on merkitty ajoitustoiminto, joka ei tarjoa käyttäjälle riittävästi aikaa sivun käyttämiseen.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 2.2.1 Säädettävä ajoitus

Hallittava: Toistetun sisällön ohittaminen

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Sivustolla ei ole toistetun sisällön ohittamisen mahdollisuutta

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 2.4.1 Ohita lohkot

Hallittava: Linkkitekstin puutteet

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Sivustolla on linkkitekstejä, joita käytetään viittaamaan useaan eri kohteeseen. Kaikilla kuvalinkeillä ei ole tekstivastinetta tai linkkiteksti on liian yleinen.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa)

Hallittava: Näkyvä kohdistus

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Sivustolla kaikkia elementtejä ei korosteta niihin kohdistettaessa.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 2.4.7 Näkyvä kohdistus

Ymmärrettävä: Lomakkeiden painikkeiden puutteet

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Kaikissa lomakkeissa ei ole lähetyspainiketta

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 3.2.2 Syöte

Ymmärrettävä: Syöttökentän puutteet

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Syötekentistä puuttuu selite, jolloin kentän käyttötarkoitus jää epäselväksi.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 3.3.2 Nimilaput tai ohjeet

Toimintavarma: Elementin tunnuksen puutteet

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Sivulla olevan elementin tunnus on käytössä myös sivun toisessa elementissä.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 4.1.1 Jäsentäminen

Toimintavarma: Käyttöliittymäelementteihin liittyvät puutteet

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Sivustolla kaikkia käyttöliittymäelementtejä ei ole tehty oikein. Puutteita ovat esimerkiksi: syöttökentässä ei ole kuvausta, IFramesta puuttuu selite, valintaruudusta tai tekstialueesta puuttuu selite.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 4.1.2 Nimi, rooli, arvo

Palaute ja yhteystiedot

Huomasitko saavutettavuuspuutteen sivustolla? Anna meille palautetta ja selvitämme mistä ongelma johtuu.  Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Voit jättää palautetta sivuston saavutettavuudesta sähköpostilla viestinta@xamk.fi tai verkkolomakkeella.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000