• opiskelijoita 9000
 • työntekijöitä 750
 • aloittavia opiskelijoita vuosittain 2500
 • valmistuneita vuosittain 1700

 

 • AMK-tutkintoon johtavia koulutuksia 54
 • YAMK-tutkintoon johtavia koulutuksia 23
 • laaja yhteistyökorkeakouluverkosto ulkomailla, johon kuuluu 350 korkeakoulua
 • opiskelijamäärältään Suomen 5. suurin
 • budjetiltaan Suomen toiseksi suurin
 • liikevaihto 70 miljoonaa
 • toimii Etelä-Savon ja Kymenlaakson alueella

Huomiseen katsova Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on enemmän kuin oppilaitos.

Se on siellä missä tapahtuu ja missä löydetään uutta. Se kehittää ajasta ja paikasta riippumatonta oppimista ja tutkimista. Se on tapa katsoa maailmaa.

Xamk profiloituu kestävän hyvinvoinnin ja teknologian sekä Venäjä-osaamisen korkeakouluksi. Korkeakoulun kivijalkoina ovat Kotka, Kouvola, Mikkeli ja Savonlinna, mutta kampuksena koko maailma.

Xamk toimii Etelä-Savossa ja Kymenlaaksossa

 • opetusta kahdeksalla koulutusalalla
 • tutkimus- ja kehittämistyötä
 • palveluja alueen yrityksille ja ihmisille.

Uusi ammattikorkeakoulu 1.1.2017

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu (Kyamk) ja Mikkelin ammattikorkeakoulu (Mamk) yhdistyivät 1.1.2017 Kaakkois-Suomen ammattikorkeakouluksi (Xamk).

 

Strategia

Xamk on kestävän hyvinvoinnin ja teknologian korkeakoulu.

Tutustu tästä

Organisaatio ja hallinto

Tutustu tästä

Kampukset

Kotka, Kouvola, MIkkeli, Savonlinna

Tutustu tästä
Kasarmin kampus

Koulutustarjonta

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu tarjoaa opintoja nuorille ja aikuisille, työssäkäyville ja eläkkeellä oleville. Xamkista valmistuneet työllistyvät opintojensa jälkeen hyvin. Opintojen aikana solmitut suhteet työnantajiin toimivat usein väylänä työuralle.

Xamkissa voit opiskella korkeakoulututkinnon päivä- tai monimuoto-opintoina ja opiskella ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon. Voit kartuttaa osaamistasi myös avoimen AMK:n kursseilla, täydennyskoutuksessa tai erikoistumiskoulutuksissa.

Xamk tarjoaa koulutusta myös ulkomaisten korkeakoulujen opiskelijoille kaksoistutkintojen muodossa.

Kaikki päivä- ja monimuotototeutuksen sekä ylemmän AMK:n koulutukset eivät ala joka vuosi.

AMK-tutkinto päiväopintoina

 • artenomi (AMK), restaurointi, Kouvola
 • Bachelor of Business Administration, International Business, Kouvola
 • Bachelor of Culture and Arts, Game Design, Kouvola
 • Bachelor of Engineering, Environmental engineering, Mikkeli
 • Bachelor of Engineering, Information technology, Mikkeli
 • ensihoitaja (AMK), ensihoitajakoulutus, Kotka
 • fysioterapeutti (AMK), fysioterapeuttikoulutus, Savonlinna
 • insinööri (AMK), biotuotetekniikka, Savonlinna
 • insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, Kotka
 • insinööri (AMK), logistiikka, Kotka
 • insinööri (AMK), merenkulku, Kotka
 • insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Kotka
 • insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, Mikkeli
 • insinööri (AMK), talotekniikka, Mikkeli
 • insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, Kotka
 • insinööri (AMK), ympäristöteknologia, Mikkeli
 • jalkaterapeutti (AMK), jalkaterapeuttikoulutus, Savonlinna
 • merikapteeni (AMK), merikapteenikoulutus, Kotka
 • metsätalousinsinööri (AMK), metsätalous, Mikkeli
 • muotoilija (AMK), graafinen muotoilu, Kouvola
 • muotoilija (AMK), muoti ja puvustus, Kouvola
 • muotoilija (AMK), sisustusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu, Kouvola
 • naprapaatti (AMK), naprapaattikoultus, Kotka
 • restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, Mikkeli
 • sairaanhoitaja (AMK), sairaanhoitajakoulutus, Kotka, Mikkeli ja Savonlinna
 • sosionomi (AMK), sosionomikoulutus, Kotka ja Mikkeli
 • terveydenhoitaja (AMK), terveydenhoitajakoulutus, Kouvola ja Mikkeli
 • tradenomi (AMK), liiketalous, Kouvola ja Mikkeli
 • tradenomi (AMK), liiketoiminnan logistiikka, Kotka
 • tradenomi (AMK) tietojenkäsittely, Mikkeli
 • yhteisöpedagogi (AMK), yhteisöpedagogikoulutus, Mikkeli

 

AMK-tutkinto monimuoto-opintoina

Täydennä aikaisempi tutkinto korkeakoulututkinnoksi tai opiskele uusi tutkinto monimuoto-opintoina. Monimuoto-opinnot soveltuvat erinomaisesti niille, jotka toimivat jo työelämässä tai muutoin eivät voi osallistua perinteiseen kokopäivätoimiseen opetukseen. Xamkissa opintojen suorittaminen on joustavaa, sillä koulutus toteutetaan iltaisin, viikonloppuisin ja etäopiskeluna.

 • ensihoitaja (AMK), ensihoitajakoulutus Kotka
 • fysioterapeutti (AMK), fysioterapeuttikoulutus, Savonlinna
 • geronomi (AMK), geronomikoulutus, Kouvola
 • insinööri (AMK), biotuotetekniikka, Savonlinna
 • insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, Kotka
 • insinööri (AMK), logistiikka, Kotka
 • insinööri (AMK) merenkulku, Kotka
 • insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Kotka
 • insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, Mikkeli
 • insinööri (AMK), talotekniikka, Mikkeli
 • insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, Kotka
 • insinööri (AMK), tietotekniikka, Mikkeli
 • insinööri (AMK), ympäristöteknologia, Mikkeli
 • jalkaterapeutti (AMK), jalkaterapeuttikoulutus, Savonlinna
 • merikapteeni (AMK), merikapteenikoulutus, Kotka
 • metsätalousinsinööri (AMK), metsätalouden koulutus, Mikkeli
 • muotoilija (AMK), palvelumuotoilu, Kouvola
 • muotoilija (AMK), puumuotoilu, Kouvola
 • restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, Kotka ja Mikkeli
 • sairaanhoitaja (AMK), sairaanhoitajakoulutus, Kotka, Mikkeli ja Savonlinna
 • sosionomi (AMK), sosionomikoulutus, Kotka ja Mikkeli
 • terveydenhoitaja (AMK), terveydenhoitajakoulutus, Kouvola
 • tradenomi (AMK), liiketalous, Kouvola ja Mikkeli
 • tradenomi (AMK), myynti ja markkinointi, Kouvola
 • tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, Mikkeli
 • yhteisöpedagogi (AMK), yhteisöpedagogikoulutus, Kouvola ja Mikkeli

 

Opiskele ylempi AMK Master Schoolissa

Xamkissa on tarjolla 23 ylempää amk-tutkintoa, jotka toteutetaan Master Schoolissa. Master Schoolissa kouluttaudut oman alasi vahvemmaksi osaajaksi, hankit ammatillisen yhteistyöverkoston ja saat tukea urapolkusi rakentamiseen.  Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa opiskellen. Ylempään AMK-tutkintoon sisältyy laaja kehittämistehtävä, joka tehdään useimmiten omalle työnantajalle.

 • akuutti hoitotyö (ylempi AMK), Kotka
 • Cybersecurity, Master of Engineering, Kotka
 • Design, Master of Culture and Arts, Kouvola
 • digitaaliset hyvinvointisovellukset (ylempi AMK), Mikkeli
 • ensihoidon kehittäminen ja johtaminen, ensihoitaja (ylempi AMK) ja sairaanhoitaja (ylempi AMK), Kotka
 • Health Promotion, Master of Health Care/Social Services, Kotka
 • International Business Management, Master of Business Administration, Kouvola
 • järjestö- ja nuorisotyö, yhteisöpedagogi (ylempi AMK), Mikkeli
 • kliininen asiantuntija, sairaanhoitaja (ylempi AMK) ja terveydenhoitaja (ylempi AMK), Mikkeli
 • logistiikka, insinööri (ylempi AMK), Kouvola
 • matkailu- ja palveluliiketoiminta, restonomi (ylempi AMK), Mikkeli
 • merenkulun hallinto, insinööri (ylempi AMK) ja merikapteeni (ylempi AMK), Kotka
 • metsätalouden liiketoiminta, metsätalousinsinööri (ylempi AMK), Mikkeli
 • monialainen toimintakyvyn edistäminen, ensihoitaja (ylempi AMK), fysioterapeutti (ylempi AMK), geronomi (ylempi AMK), jalkaterapeutti (ylempi AMK), naprapaatti (ylempi AMK), sairaanhoitaja (ylempi AMK), sosionomi (ylempi AMK), terveydenhoitaja (ylempi AMK), Savonlinna
 • monikulttuurinen asiantuntijuus, sosionomi (ylempi AMK), Mikkeli
 • palvelumuotoilu, muotoilija (ylempi AMK), Kouvola
 • sosiaaliala, geronomi (ylempi AMK) ja sosionomi (ylempi AMK), Kouvola
 • sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, ensihoitaja (ylempi AMK), fysioterapeutti (ylempi AMK), geronomi (ylempi AMK), jalkaterapeutti (ylempi AMK), naprapaatti (ylempi AMK), sairaanhoitaja (ylempi AMK), sosionomi (ylempi AMK), terveydenhoitaja (ylempi AMK), Mikkeli, Savonlinna
 • sähköinen asiointi ja arkistointi, tradenomi (ylempi AMK), Mikkeli
 • sähkövoimatekniikka, insinööri (ylempi AMK), Mikkeli
 • talotekniikka, insinööri (ylempia AMK), Mikkeli
 • teknologiaosaamisen johtaminen, insinööri (ylempi AMK), Kotka
 • terveyden edistäminen, ensihoitaja (ylempi AMK), geronomi (ylempi AMK), naprapaatti (ylempi AMK), sairaanhoitaja (ylempi AMK), sosionomi (ylempi AMK) ja terveydenhoitaja (ylempi AMK), Kotka
 • tietojenkäsittely, tradenomi (ylempi AMK), Mikkeli
 • tulevaisuuden liiketoiminnan johtaminen, tradenomi (ylempi AMK), Mikkeli
 • ympäristöteknologia, insinööri (ylempi AMK), Mikkeli

Xamk vahvistaa osaamista, kilpailukykyä ja yritystoimintaa

Tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminta, lyhyemmin TKI-toiminta, on osa ammattikorkeakoulujen perustehtävää: ammattikorkeakoulu tuottaa uutta tutkimusta ja menetelmiä sekä kehittää tuotteita ja palveluita alueidensa tarpeita vastaavasti. Suuntaviivoja työlle antavat mm. maakuntien ja Euroopan unionin strategiset tavoitteet.

Xamk on vahva TKI-toimija. Erilaisia tutkimus- ja kehityshankkeita on vuositasolla käynnissä lähes 100. Kaikissa niissä asiantuntijamme etsivät, kokeilevat ja kehittävät uusia tuotteita ja palveluja tai tekevät tutkimusta tulevaisuuden tarpeisiin.

Tutkimus- ja kehittämisorganisaationa Xamk tähtää etenkin Kouvolan, Kotkan, Mikkelin ja Savonlinnan seutujen kehittämiseen. Tavoitteena on yritystoiminnan, osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen sekä uudet kansalliset ja kansainväliset avaukset.

TKI-toiminnassa neljä vahvuusalaa

 • digitaalinen talous
 • metsä, ympäristö ja energia
 • kestävä hyvinvointi
 • logistiikka ja merenkulku

Monipuolisia palveluja yrityksille ja yhteisöille ja yksilöille

Ammattikorkeakoulu tuottaa yrityksille, yksilöille ja yhteisöille monipuolisia palveluja.

Palvelujamme ovat esimerkiksi:

 • täydennyskoulutus- ja asiantuntijapalvelut
 • digitointi- ja arkistopalvelut
 • monipuoliset laboratoriopalvelut
 • hyvinvointipalvelut
 • kokouspalvelut
 • ravintolapalvelut

Ravintola Dexi

Share This