Digipalvelu tarjoaa väylän kasvuun

Maailma muuttuu nopeammin kuin koskaan ja uuden osaamisen tarve kasvaa samaa vauhtia. Xamkin Edufication vastaa tähän sekä yritysten kansainvälistymisen tarpeeseen nykyaikaisin ratkaisuin.

Tulevaisuuden työelämä ja työn murros haastaa sekä organisaatiot että työntekijät. Osaamisen kasvattaminen on yksi tärkeimmistä murroksesta selviytymisen keinoista, joka varmistaa sekä toiminta- että kilpailukyvyn.

Räätälöidyn koulutuksen mahdollistava Edufication on Xamkin kehittämä digitaalinen koulutuspalvelu, joka tarjoaa monipuolisen oppimisympäristön eri toimialojen käyttöön verkossa. Samalla se tukee organisaatioiden kansainvälistymistä ja kansainvälistyvien organisaatioiden kasvua.

”Oppilaitosten ja koulutusta tarjoavien organisaatioiden tuotteet löytyvät yhden alustan kautta paremmin ja kohtaavat kansainvälisen asiakaskunnan verkkokauppamme kautta”, kertoo Eduficationin kehityksestä ja toiminnasta vastaava projektipäällikkö Pekka Pulkkinen.

Digitaalisten koulutuspalveluiden kysyntä on vilkastunut viime vuosina ja koulutustuotteita tiedustellaan laajasti perustason kursseista erityisiin ammatillisiin koulutuksiin. Suomalainen koulutusvienti on suhteellisen nuori ala, mutta sen potentiaali on merkittävä:

“Edufication tarjoaa luotettavan ja toimivan kokonaisuuden suomalaiselle koulutusviennille ja sen toimijoille. Avaamme pääsyn laajaan kumppaniverkostoon niin Suomessa kuin kansainvälisesti”, toteaa Pulkkinen.

Koulutustuotteet löytyvät yhdeltä alustalta ja verkkokauppamme saavuttaa kansainvälisen asiakaskunnan.

>> Tutustu Edufication-palveluun

Tarjoamme luotettavan ja toimivan palvelun koulutusviennille ja avaamme toimijoille pääsyn kansainväliseen kumppaniverkostoon.

Helposti lähestyttävä ja nykyaikainen koulutusratkaisu

Nopeisiin osaamistarpeisiin vastaamaan pystyvä Edufication on luonut tehokkaan toimintamallin, jossa verkkokurssien laatu varmistetaan pedagogisten ja teknisten asiantuntijoiden yhteistyössä. Hyvin jäsennellyt ja havainnollistetut verkkokurssit tekevät oppimisesta sujuvaa ja jokapäiväistä.

Edufication tuottaa tiiviitä koulutuskokonaisuuksia, jotka voi ottaa haltuun omaan tahtiin ja tavoittaa millä tahansa verkkoyhteydessä olevalla päätelaitteella. Opiskella voi missä ja milloin vain.

Yrityksille tämä tarkoittaa arkisen työn oheen soveltuvaa henkilöstön kouluttamista, jonka takia ydintoiminta ei juurikaan hidastu tai seisahdu. Digitaalinen koulutuspalvelu tarjoaa myös kätevän perehdytystavan uudelle henkilöstölle – ja esimerkiksi kieliversioiden tuottaminen on helppoa.

Digitaalisen koulutuspalvelun toimintamalli mahdollistaa oppisisältöjen tuottamisen ilmiö- ja asialähtöisesti nopeammin kuin tutkintokoulutusten tasolla pystytään. Yhtä hyvin voidaan ottaa haltuun tiedon katvealueita tai tuottaa erityisten tarpeiden mukaisia kokonaisuuksia.

 

Oppisisältöjä voidaan tuottaa ilmiö- ja asialähtöisesti. Vahva tuotteistaminen ja laatu luovat perustan.

 Opiskella voi missä ja milloin vain.

Yrityksille tämä tarkoittaa työn oheen soveltuvaa henkilöstön kouluttamista, jonka takia ydintoiminta ei juurikaan hidastu tai seisahdu.

Palveluinnovaatiot ja kansainvälistyminen tulevaisuuden menestystekijöitä

Edufication tarjoaa eri toimialojen organisaatioille väylän kansainvälistymiseen, kasvuun ja koulutusviennin edistämiseen. Koulutusviennin edistäminen on yksi Xamkin oman strategian pääteemoista, mutta myös kansallinen tavoite:

”Suomalaisille korkeakouluille on entistäkin tärkeämpää päästä kansainvälisille koulutusmarkkinoille. Siksi kehitämme uusia palveluja ja verkkokoulutustuotteita yhdessä yritysten, yhteisöjen ja muiden oppilaitosten kanssa”, toteaa Xamkin julkaisu- ja tuotantopalveluista vastaava päällikkö Pekka Uotila.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama tavoite on kasvattaa koulutusviennin osuutta Suomen taloudessa 1 miljardiin euroon aikavälillä 2020-2023. Päämääränä on, että Suomi on yksi maailman johtavista koulutukseen ja koulutusjärjestelmän laatuun perustuvista talouksista. Innovaatiokulttuuri,  pedagoginen osaaminen ja verkostoyhteistyö tarjoavat hyvän ympäristön tuotteistaa, kehittää ja testata uudenlaisia koulutuspalveluita. Korkeakoulujen rooli on tässä merkittävä ja Xamk on yksi edelläkävijöistä.

Lähteet: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75525/okm11.pdf
https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/koulutusviennin-tiekartta-2020-2023 

 

 

Suomalaisille korkeakouluille on entistäkin tärkeämpää päästä kansainvälisille koulutusmarkkinoille.

Alueellista osaamista hyödynnetään monipuolisesti

Eduficationin tuotantomalli tarjoaa liiketoimintamahdollisuuksia laajalle kumppaniverkostolle Xamkin toiminta-alueella. Verkostoon kuuluu yrityksiä, alihankkijoita, oppilaitoksia, jälleenmyyjiä ja pilottikumppaneita. Lisäksi paikallisesti ostetaan mm. sisältötuotantoa, videokuvausta, graafista suunnittelua sekä multimediatuotantoja.

Alueellinen osaajaverkosto mahdollistaa ketterän tekemisen.

Vaikuttavuusartikkelit

Miten Xamk edistää vastuullisuutta ja alueellista elinvoimaa? Julkaisemme kuukausittain 1-3 artikkelia.