Eikö aikanne riitä toivomiinne uudistusloikkiin? Opiskelijaprojektina toteutettavat kehitystehtävät tuovat ammattikorkeakoulun tuoreimman osaamisen kumppaneiden ulottuville 

Muuttuva toimintaympäristö tuo vastaan haasteita ja mahdollisuuksia, joihin yrityksen perusliiketoiminnan ohessa ei aina itsestään selvästi riitä resursseja. Ammattikorkeakoulun opiskelijaprojektina eteenpäin vietynä asia myös rikastuu uusimmalla tutkimustiedolla sekä tuoreilla ideoilla – ja organisaatio saa arvokkaita rekrytointikontakteja.

Xamkissa tehdään vuosittain lukematon määrä opiskelijaprojekteja, joiden aihe voi olla käytännössä mikä tahansa – tuotekehitystä, palveluiden uudistusta, testausta tai teknisten ongelmien ratkomista. Korkeakoulumme monialaisuus tarjoaa tarttumapintaa varsin erilaisille yrityksille.

Projekteissa ratkaistaan haasteita ja opitaan ideoiden, kokeilujen sekä käytännön tekemisen ja kokemisen kautta. Toimeksiantaja saa töiden tulokset ja kehitysehdotukset sovitulla tavalla oman organisaationsa käyttöön.

Korkeakoulumme monialaisuus tarjoaa hyvin erilaisille yrityksille tarttumapintaa yhteistyölle.

 

Pitkäaikaiset kumppanuudet kertovat molemminpuolisista hyödyistä

KSS Energia Oy on tehnyt vuosien aikana monipuolista yhteistyötä Xamkin kanssa. Yhteistyömuotona ovat olleet työharjoittelut, opinnäytetyöt ja erilaiset projektit. Viimeisimmässä niistä suunniteltiin tulevaisuuden tuotekonseptointeja ja palveluratkaisuja energiayhtiön asiakkaille.

– Opiskelijat osaavat katsoa asioita taitavasti asiakkaidemme näkökulmasta. Rikkautta on myös se, että opiskelijoiden suunnittelutiimi tulee oman organisaatiomme ulkopuolelta ja erilaisista taustoista tulevat persoonat lyövät viisaat päänsä yhteen. Syntyvien ideoiden moninaisuus hämmästyttää aina, kertoo asiakaskokemusjohtaja Jessica Juhola KSS Energia Oy:stä.

Juholan mukaan parhaan tuloksen yhteistyöstä saa silloin, kun yritys sitoutuu aidosti tavoitteisiin ja näkee opiskelijoiden työpanoksen todellisena mahdollisuutena:

– Käytetty aika palkitsee ja yritys saa paljon takaisin. Olemme pitäneet yhteisiä Teamseja ja työpajojakin. Kun opiskelijat huomaavat heidän työtään arvostettavan saavutetaan hyviä lopputuloksia.

Yritykset saavat uutta tietoa ja osaamista suoraan organisaation omiin, todellisiin kehityshaasteisiin sovellettuna.

-Organisaatiomme on saanut mahdollisuuksia nähdä asioita uudella tavalla – ja ammattikorkeakoulun osaamisen valossa”, tiivistää Juhola.

Parhaan tuloksen yhteistyöstä saa, kun sitoutuu tavoitteisiin ja näkee opiskelijoiden työpanoksen mahdollisuutena.

Todelliset kehitysprojektit palkitsevat

Pitkäaikainen kumppani Xamkille on ollut myös Kouvolan Asunnot, joka on vuosien varrella tarjonnut lukuisia käytännön työelämätaitoja opettavia projekteja eri alojen opiskelijoille.

-Yhteistyö on ollut kaikkia osapuolia hyödyttävää. Olemme saaneet opiskelijoilta uusia ideoita ja konkreettisia tuotoksia – siinä samalla olemme tutustuneet myös rekrytointimielessä ja olemme löytäneet hyviä työntekijöitä, ynnää viestintä- ja markkinointiasiantuntija Mari Martikainen Kouvolan Asunnoista.

Opiskelijat puolestaan pitävät Kouvolan Asuntojen antamaa perusteellista ja rakentavaa palautetta suuressa arvossa. Yhteisprojekteissa yritykset saavatkin mahdollisuuden vaikuttaa tulevaisuuden ammattilaisiin ja heidän osaamiseensa: todelliset projektit ovat paras tapa oppia ja oivaltaa.

Viime syksynä sisustusarkkitehtuurin ja kalustesuunnittelun kolmannen vuoden muotoilijaopiskelijat pääsivät ideoimaan ja suunnittelemaan konseptitasoisesti Kouvolan Asuntojen peruskorjattavaksi menevää kerrostaloa. Suunnittelukohteena olivat mm. materiaalit, yhteistilat sekä piha-alueet.

Kuvassa Kouvolan Asunnot Oy:n kanssa yhteistyötä tehneet muotoiluopiskelijat Matilda Hållman, Julia Kotro ja Tia-Maria Niskanen. Kuva (myös sivun yläosan kuva): Janne Torikka

Yhteistyöyritykset saavat opiskelijoilta uusia ideoita ja konkreettisia tuotoksia.

Tärkeitä etappeja opiskelijoille

Opiskelijat pystyvät hyödyntämään ammattikorkeakoulussa oppimaansa suoraan työelämän toimeksiantoihin, mutta yritysten tarjoamat kehitystehtävät innostavat tarttumaan myös aivan uusin oppimishaasteisiin, soveltamaan ja kokeilemaan erilaisia lähestymistapoja.

Tämä tarkoittaa opiskelijoille usein myös inspiroivaa oivallusta siitä, mihin suuntaan he haluaisivat osaamistaan yhä kehittää tai erikoistumistaan painottaa. Yrityskumppanit siis tarjoavat merkityksellisen etapin oman tien löytämisessä.

Opiskelijat soveltavat oppimaansa työelämän toimeksiantoihin, mutta kehitystehtävät innostavat tarttumaan myös aivan uusin oppimishaasteisiin.

Mukava tapa tulla tunnetuksi työnantajana

Projektitöiden kautta työnantaja tekee toimintaansa tutuksi opiskelijoiden keskuudessa, mutta samalla tarjoutuu myös paljon käytetty rekrytointiväylä. Tätä kautta saadaan mahdollisuus rekrytoida valmiiksi hyvin sitoutuneita työntekijöitä, joiden tapa työskennellä on tullut jo organisaatiolle tutuksi. Usein piste iin päälle on juuri taidossa ja motivaatiossa soveltaa tuoretta tietoa suoraan kyseisen yrityksen kehityskohteisiin.

-Keskusteluissa yritysten kanssa tulee usein esiin, että yhteisprojekteilla on suuri merkitys osaajien löytymisessä. Yhteistyöprojektit, harjoittelut ja opinnäytetyöt tarjoavat kohtaamisia, joissa opiskelijat sekä työnantajat pääsevät tutustumaan ja löytämään yhteensopivaa osaamista sekä henkilöitä, kertoo yhteistyökoordinaattori Heta Vilén ja jatkaa: – Rekrytointeja tapahtuu paljon juuri tätä kautta.

Projektitöiden kautta syntyy paljon käytetty rekrytointiväylä.

Yritykset löytävät sitoutuneita työntekijöitä, joiden tapa työskennellä on tullut jo tutuksi.

Merkityksellistä vuoropuhelua ja tuloksellisuutta

Xamkin kokoisessa ammattikorkeakoulussa vuosittaisten opetukseen liittyvien yritysyhteistyöprojektien määrä on suuri. Opiskelijaprojekteissa kyse on noin 1840 henkilötyövuoden vuosittaisesta panostuksesta ja projekteihin osallistuu jopa yli 3600 opiskelijaa eri kampuksiltamme. Aluekehityksen kannalta asia ei ole aivan mitätön.

Meille Xamkissa yhteistyö alueen organisaatioiden ja koulutustoiminnan välillä on osa merkityksellistä vuoropuhelua. Työnantajat pääsevät kertomaan työelämän tarpeista korkeakoulullemme ja korkeakoulumme tarjoaa työnantajalle mahdollisuuden peilata toimintaansa uusimman tiedon valossa.

Tämä on meille yksi tapa olla yhteydessä toimintaympäristömme kanssa ja pysyä ajan tasalla alueemme kehityshaasteista ja -mahdollisuuksista.

Kiinnostuitko? Ota yhteys:

Heta Vilén
koordinaattori
Yrittäjyyden ja innovaatioiden tutkimus- ja koulutusyksikkö Xentre
044 702 8973
heta.vilen@xamk.fi

Katso lisää: www.xamk.fi/yrityksille
Haluatko ilmoittaa opiskelijalle sopivasta harjoittelu- tai työpaikasta? Ilmoita Tiitus-työpaikkatorilla >>

Kumppaneidemme kokemuksia videolla >>

Koordinaattori Heta Vilén, Yrittäjyyden ja innovaatioiden tutkimus- ja koulutusyksiköstä Xentre.

Opiskelijaprojektit tuottavat alueellemme 1840 henkilötyövuoden panoksen vuosittain.

Lisätietoa

Käytännön harjoittelut kuuluvat kaikkiin amk-koulutuksiin. Harjoittelun pituus vaihtelee eri koulutusaloilla 5-20 kuukauteen. Harjoittelu voidaan suorittaa julkisyhteisössä tai muussa soveltuvassa organisaatiossa kuten erilaisissa yhdistyksissä tai järjestöissä.

Opiskelijaprojektit tehdään yleensä jonkin kurssin tai opintojakson osana. Yrityksen asettamaan ongelmaan tai tarpeeseen haetaan ratkaisua esimerkiksi pienessä ryhmässä, jota korkeakoulun ja työnantajan asiantuntijat ohjaavat.

Opinnäytetyö on tutkimus- tai kehittämistehtävä, jonka kautta organisaatio saa mahdollisuuden tutkia ja kehittää omaa toimintaansa. Opinnäytetyö vastaa noin 400 tunnin työmäärää. Ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyö vastaa 800 työtuntia.

Vaikuttavuusartikkelit

Miten Xamk edistää vastuullisuutta ja alueellista elinvoimaa? Julkaisemme kuukausittain 1-3 artikkelia.