Vastuullisuutta tavoiteltaessa yksittäiset teot eivät riitä. Monialaisen osaamisen yhdistäminen ja prosessinhallinta ovat kestävän kehityksen mukaisten arvoketjujen edellytyksiä.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk on luonut vahvan puu- ja biotuoteosaamisen asiantuntijaverkoston, johon kuuluu paitsi koulutus-, tutkimus- ja kehitys- myös yritysyhteistyö. Alue-elinvoimaa monella sektorilla vahvistava kokonaisuus on myös kansainvälisesti ainutlaatuinen.

Kaikki Xamkin kampuspaikkakunnat kattava verkosto on näyttänyt potentiaalinsa kestävän kehityksen keksintöjen tuottamiseen. Hyvänä esimerkkinä tästä Mikkelin materiaalitekniikan laboratorion innovaatiot ympäristötehokkaassa puunkäsittelyssä sekä Savonlinnan Kuitulaboratoriossa viimeisen 10 vuoden aikana syntyneet viisi patenttia ja yhteistyössä toimivien asiakasyritysten useat kymmenet patentit. Yksin Savonlinnaan onkin Xamkin Kuitulaboratorion vaikutuksesta syntynyt vahva yritys- ja tutkimuskeskittymä, johon mm. Luonnonvarakeskus on metsäalan laboratorioinvestoinneillaan ja osaamisellaan liittynyt.  

“Puun arvoketju on iso kokonaisuus, jota Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu haluaa tuoda esille, sillä tulevaisuus on uusiutuvissa ja uusissa materiaaleissa”, sanoo talouden ja kulttuurin koulutusalajohtaja Petteri Ikonen.

Xamk on nostanut puun ja metsän arvoketjun yhdeksi erityisosaamisensa alaksi.

>> Lue lisää Read-verkkolehdestä

Kymenlaakson metsäteollisuus 150 vuotta.

>> Lue tiedote

Vastuullisuutta siemenestä alkaen

Vastuullisessa arvoketjussa tuotteen tai palvelun lopullinen arvo muodostuu tuotannon eri vaiheiden ja ratkaisujen myötä. Juuri kyvyssä kokonaisuuden kehittämiseen korostuu Xamkin erityinen rooli.

Metsätaloudessa kaikki alkaa hyvinvoivasta metsästä, taimista ja päättyy puunkorjuuseen. Seuraavassa vaiheessa arvoa luovat vastuulliset puunjalostus- ja käsittelyprosessit, biotuotetekniikat sekä logistiikka. Vastuullisuuden tuoma lisäarvo siirtyy elinympäristöihin ja hyvinvointiin rakentamisen, muotoilun, hyvinvointi- ja elämyspalveluiden sekä muun tuotteistamisen myötä.

Ehjän arvoketjun syntymistä tukevat tulevaisuuden analyysi, soveltava tutkimus- ja kehitystyö, testi- ja tuotantoalustat sekä tuote- ja palvelukonseptit, joissa yhdistyvät uudet digitaaliset menetelmät sekä Xamkin monialainen korkea osaaminen. Puuraaka-aine hyödynnetään mahdollisimman tarkasti ja prosessissa syntyvät sivuvirrat otetaan talteen materiaaleina tai energiantuotannossa. Kaikella tällä Xamk tähtää taloudellisesti ja eettisesti kestävien ratkaisujen tuottamiseen.

Xamkin erityinen rooli korostuu kyvyssä kokonaisuuden kehittämiseen.

Puuraaka-aine hyödynnetään tarkasti ja prosessin sivuvirrat otetaan talteen materiaaleina tai energiantuotannossa.

>> Lue lisää pioneerityöstä sekä yhdessä kehittämisestä

Alueellista ja kansainvälistä yhteistyötä kestävyysloikassa

Kaakkois-Suomen ja Etelä-Savon metsäteollisuuden kestävyysloikassa Xamk on tärkeä kumppani alueen yrityksille. Puun arvoketjuun liittyen Xamk tekee TKI- ja opiskelijayhteistyötä noin 60 yrityksen kanssa, suurin osa on pk-yrityksiä.

“Oppilaitokset valmentavat ja valmistavat tulevaisuuden tekijöitä, joita tulemme tarvitsemaan”, toteaa rakennusneuvos Veli Hyyryläinen (Elementit-E Oy).

Xamkilla on hyvät valmiudet ympäristöosaamisen jakamiseen myös kansainvälisenä vientituotteena. Merkittävää on ollut koulutukseen liittyvä yhteistyö ja suomalaisen metsätalousosaamisen vienti Venäjälle. Metsätalouden osaamista on viety kansainvälisissä projekteissa myös Vietnamin metsä-/biotalousosaajille.

Kun tarve vastuullisuuden huomioimiselle kaikilla tuotannon tasoilla kasvaa, kasvaa samalla tarve uudenlaiselle osaamiselle sekä liiketoiminnalle. On mahdollista, että samalla syntyy myös uusia työpaikkoja. Tässä kehityksessä Xamk haluaa olla mukana.

Tekniikan koulutusalajohtaja Mika Ruposen sanoin: “Tässä tehdään tulevaisuutta koko valtakunnalle ja omille lapsille.”

 

Vastuullisuuden huomioimisen myötä kasvaa tarve uudelle osaamiselle sekä liiketoiminnalle. Tässä kehityksessä Xamk haluaa olla mukana.

 

Taimesta tulevaisuuteen! Katso video

Saat hyvän kokonaiskuvan Xamkin tavasta rakentaa puun arvoketjua katsomalla oheisen videon! Halutessasi voit katsoa myös pidemmän videoversion You Tubesta.

Puun arvoketjuun osallistuvat kaikki kampuksemme

Monialaiseen puun arvoketjun tuottamiseen, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan osallistuvat kaikki neljä kampustamme. Erityistä on TKI-toiminnan, koulutuksen sekä yrityskumppaneiden yhteistyö.

Savonlinna
Biotuotetekniikka
Teollinen puurakentaminen
Kuitulaboratorio

Mikkeli
Ympäristötekniikka
Talotekniikka ja sähkö
Matkailuala
Digitaalinen talous
Yrittäjyys 

Kouvola
Muotoilu
Biotuotemuotoilu
Liiketalous 

Kotka
Rakennus- ja energiatekniikka
Metsätalous ja ympäristöteknologia
Kestävän kehityksen teknologiat
Logistiikka 

Jos Xamkia ei olisi, se pitäisi keksiä

Tuoreet tunnusluvut kertovat Xamkin aluevaikutuksesta. Aluekehittämisen johtava asiantuntija Timo Aro (MDI) pitää Xamkin merkitystä ratkaisevana.

Lue lisää

Vaikuttavuusartikkelit

Miten Xamk edistää vastuullisuutta ja alueellista elinvoimaa? Julkaisemme kuukausittain 1-3 artikkelia.