Vastuullisuusraportti 2019 avaa Xamkin vastuullisuustoiminnan tuloksia. Vuosi 2019 oli Xamkin toinen vastuullisuusraportointivuosi. Haluamme tuoda vastuullisuuden osaksi arkeamme – niin työntekoon kuin opiskeluun.

Vastuullisuusraportti 2019 tuloksia:
Xamkin avoin ammattikorkeakoulu teki vuonna 2019 huikean ennätyksen, kun opintosuoritusten määrä nousi yli 46 103:n opintopisteen. Avoin ammattikorkeakoulumme on ollut Suomen laajin jo useana vuonna peräkkäin.

Vastuullinen vuosi 2019 täsmensi strategista suuntaa

Vastuullisuus on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa strateginen valinta. Haluamme tuoda vastuullisuuden osaksi arkeamme – niin työntekoon kuin opiskeluun. Käytämme työkaluna vastuullisuusohjelmaa, jossa on huomioitu korkeakoulumme strategia ja arvot.

Vuosi 2019 oli Xamkin toinen vastuullisuusraportointivuosi. Sen tulokset voit nyt lukea tästä verkkosivujen muotoon kootusta raportista.

Kehitämme toiminta-alueemme elinvoimaa ja hyvinvointia

Ammattikorkeakouluna tehtävänämme on koulutuksen sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan avulla edistää etenkin toiminta-alueemme elinvoimaa ja hyvinvointia.

Koulutuksella kasvatamme osaamista niin Xamkin toimintamaakunnissa kuin koko Suomessa. Tältä osin vuosi 2019 oli monella tapaa ennätysten vuosi. Opiskelijamme suorittivat ammattikorkeakoulututkintoja ja ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja yhteensä 1 821. Se on suurin vuosikohtainen tuloksemme tähän mennessä.

Tutkintojen tuottamisen ohella jatkuva oppiminen on osaamisen kasvattamisessa äärimmäisen tärkeää. Myös Xamkin avoin ammattikorkeakoulu teki huikean ennätyksen, kun opintosuoritusten määrä nousi yli 46 103:n opintopisteen. Avoin ammattikorkeakoulumme on ollut Suomen laajin jo useana vuonna peräkkäin.

TKI-hankkeet tuovat muutosta nopeasti

On ilahduttavaa, että myös Xamkin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta jatkoi voimakasta kasvuaan ja oli jälleen kerran ammattikorkeakoulukentällä Suomen suurin. TKI-toiminnallamme on keskeinen rooli Kymenlaakson ja Etelä-Savon kehittämisessä. Hankkeiden kautta voimme olla tuomassa muutosta varsin nopeastikin.

Toimintamme vaikutukset ulottuvat myös toiminta-alueemme ulkopuolelle. Teemme hanketoiminnassa laajaa kansallista yhteistyötä ja alumnimme sijoittuvat työelämään eri puolille Suomea. Tulevaisuudessa haluamme vaikuttaa entistä enemmän myös kansainvälisesti.

Yhteistyötä korkeakoulujen ja yritysten kanssa

Vuonna 2019 olemme jatkaneet strategista yhteistyötä toiminta-alueemme toisen asteen ammatillisten oppilaitosten sekä Hämeen ammattikorkeakoulun ja Aalto-yliopiston kanssa.

Xamk on osallistunut aiempaa aktiivisemmin koko Kaakkois-Suomen elinvoiman kehittämiseen. Pyrimme siihen, että yhä useampi Xamkin opiskelija ja työntekijä perustaisi menestyvän yrityksen. Ohjaamme myös jo olemassa olevia yrityksiä kasvun tielle sekä tuemme kasvuyrityksiä. Tavoitteena on myös, että maahanmuuttajat työllistyisivät ja alueelle suuntautuisi yhä enemmän työperäistä maahanmuuttoa.

Vastuullisesti myös koronakriisin aikana

Kirjoittaessani tätä vuoden 2020 alkukeväällä maamme kärsii koronapandemian aiheuttamasta tilanteesta. Paikallisten yritysten auttamiseksi tarjoamme apuamme seutujen kehitysyhtiöiden kautta. Olemme pystyneet siirtämään parhaillaan opetettavista 1 468 opintojaksosta 1 369 jaksoa etäopetukseen, jolloin läsnäoloa kampuksilla ei tarvita. Näin toimimme omalta osaltamme vastuullisesti estäen tartuntoja edesauttavat kokoontumiset mutta mahdollistaen opiskelun.

Mielenkiintoisia tehtäviä, haasteita ja mahdollisuuksia riittää. Kiitos henkilökunnalle ja opiskelijoille erinomaisista vastuullisuusohjelman tuloksista – jatketaan hyvää työtä myös vuonna 2020.

Heikki Saastamoinen
toimitusjohtaja, rehtori

Vastuullisuusraportointi vuosittain

Haluamme tuoda vastuullisuuden osaksi kaikkea Xamkin toimintaa. Vastuullisuusohjelmamme tukee strategiaamme, jossa profiloidumme vastuullisen hyvinvoinnin, teknologian ja luovan talouden korkeakouluksi. Vastuullisuuslupaukset ovat myös arvojamme.

Xamkin vastuullisuuslupaukset

Xamkin vastuullisuusohjelma rakentuu kolmesta lupauksesta:

 • Vastuullisuus on osa arkeamme.
 • Pidämme huolta.
 • Teemme työtä huomisen hyväksi.

Jokaisella lupauksella on kolme teemaa seurantakohteineen.

Vastuullisuuden tulokset kootaan ohjelman mukaisesti sähköiseksi vastuullisuusraportiksi. Ensimmäinen raportointi tehtiin vuodelta 2018 ja ensimmäinen englanninkielinen raportti julkaistaan vuodelta 2019.

Xamkin vastuullisuusohjelma tiivistettynä kuvaksi

Vastuullisuus on osa arkeamme

Tavoitteenamme on, että vastuullisuus näkyy kampuksillamme henkilökunnan, opiskelijoiden ja asiakkaiden jokapäiväisessä elämässä. Toteutamme vastuullisuutta yhdessä. Käytössä on WWF Green Office -ympäristöjärjestelmä ja tarjolla vastuullisuuskoulutusta. Hyödynnämme toiminnassamme tehokkaasti digitalisaation tuomat kehitysmahdollisuudet.

Kehitämme kampuksiamme pitkäjänteisesti lähtökohtana käyttäjien tarpeet. Perusedellytyksenä on turvallinen, esteetön ja saavutettava työ- ja opiskeluympäristö. Kaikilla kampuksilla on joutsenmerkkikelpoiset ravintolat.

Haluamme varmistaa vakaan talouden ja hyvän hallinnon avulla hyvät toimintaedellytykset ja toiminnan kehittämismahdollisuudet. Laatukulttuurimme takaa jatkuvan kehittämisen ja sen myötä hyvät tulokset.

Teemme kestäviä valintoja

Xamkissa käytetään arjen vastuullisuustyökaluna WWF:n Green Office -järjestelmää. Vuonna 2019 kampuksilla pyrittiin vaikuttamaan mm. energiankulutukseen, veden ja paperin käytön vähentämiseen, jätteiden lajitteluun, kalusteiden kierrätykseen ja toimitilojen optimaaliseen käyttöön. Veden ja energian kulutuksen haasteena ovat iäkkäät mutta historiallisesti arvokkaat kiinteistöt. Sähkö ja lämpö tuotettiin vuonna 2019 päästöjä vähentäen.

Työmatkat Xamkissa suositellaan tehtäväksi julkisilla kulkuvälineillä. Lisäksi henkilöstöä ja opiskelijoita tuetaan kulkemaan polkupyörällä ympäri vuoden. Vuonna 2019 Xamk päätti korvata yhteiskäyttöautot leasing-sähköautoilla, joita saa käyttää vain välttämättömissä kampusten välisissä matkoissa. Etätöitä suositellaan soveltuvissa tehtävissä ja entistä enemmän myös esimiestyössä.

Digitalisaation hyödyntäminen on myös kestävää

Digitalisaation hyödyntäminen on myös kestävä valinta. Xamkin tavoitteena on olla ammattikorkeakoulujen digitalisaatio-osaamisen edelläkävijä. Tätä tukemaan laadittiin vuonna 2019 digitalisaation tiekartta. Xamk ottaa digitaaliset rakenteet, robotisaation ja tekoälyn mukaan kaikkeen toimintaan ja koulutukseen vahvistamaan alueellista kehitystä ja kilpailukykyä. Digitalisaatio huomioitiin myös vuonna 2019 tehdyssä opetussuunnitelmien uudistuksessa. Xamkilla on laajaa ja kansainvälisesti tunnustettua tutkimus- ja kehittämisosaamista useilla digitalisaation osa-alueilla, erityisesti digitaalisessa tiedonhallinnassa, kyberturvallisuudessa ja peliteknologioissa.


Lue tulosanalyysit 2019 Next-verkkolehdestä:

Green Office -järjestelmän myötä kampukset vihertävät nyt virallisesti, opetuksen palvelujohtaja Olli Ervaala

Työmatkat Xamkissa kuljetaan vastuullisesti, opetuksen palvelujohtaja Olli Ervaala

Digitalisaatio on läsnä Xamkin kaikessa toiminnassa, tutkimusjohtaja Noora Talsi, hallinto- ja talousjohtaja Tero Tallinen, koulutusjohtaja Paula Siitonen ja kirjaston johtaja Pekka Uotila

Teemme kestäviä valintoja

 

Tuloksia seurantakohteista

#XamkEnergySavingWeek 7.–13.10.2019

Xamkissa vietettiin Energiansäästöviikkoa 7.–13.10.2019. Energiaviikon avulla Motiva viestii meitä kaikkia koskettavista asioista: kuinka energiaa ja materiaaleja järkevästi käyttämällä vähennämme hiilidioksidipäästöjä ja muita toimintamme ympäristövaikutuksia.

Energiansäästöviikolla xamkilaisia kehotettiin kiinnittämään huomiota jokapäiväisiin valintoihin maapallomme hyväksi esimerkiksi

 • vertailemalla sähkösopimuksia, valitsemalla ympäristöystävällisen sähkön ja kiinnittämällä huomiota sähkön käyttöön arjessa
 • valitsemalla lähiruokaa, vähentämällä lihan käyttöä, suosimalla kasviksia ja välttämällä hävikkiä
 • kulkemaan polkupyörällä tai julkisilla kulkuvälineillä, suunnittelemalla matkat etukäteen ja välttämällä turhia ajomatkoja
 • välttämällä veden turhaa juoksutusta ja valitsemalla energiatehokkaita kodinkoneita
 • kierrättämällä jätteet oikein ja suosimalla kirpputoreja ja kiertotaloutta.

Pienillä teoilla voi olla suurikin vaikutus. Miten juuri sinä voisit vaikuttaa maapallomme hyvinvointiin heti tänään?

Lue Viveka Tiitolan kirjoitus Xamkilainen-blogista > 

 

Lue Next-verkkolehdestä myös Angelika Polakin artikkeli:
Xamkilaiset Maailma kylässä 2019 -tapahtumassa >

 

Energiansäästöviikolla xamkilaisia kehotettiin kiinnittämään huomiota jokapäiväisiin valintoihin maapallomme hyväksi

 

Ympäristöohjelmat

WWF Green Office -ympäristöohjelma

Mittaritietoa

Seurantakohteina ovat sähkö, lämpö ja vesi sekä kierrätys ja jätteet. Green Office -raportointi Xamkin kaikilta kampuksilta on tehty vuodesta 2019 alkaen.

Green Office -raportointi 2019
KULUTUSTIEDOT
2019 Tavoite 2020
Sähkö, MWh 8 124 -5 %
Lämpö, MWh 13 043 -5 %
Vesi, m³ 18 114 -5 %
Sekajäte, tn 144,85 -5 %

Yksi Xamkin Environmental Engineering -opiskelijoiden laatimista Energiansäästöviikon julisteista.

Talvipyöräilyn suosio kasvoi ilmiöksi asti

Kansainvälisen IPCC:n raportin mukaan pyöräilyä on edistettävä planeettamme säästämiseksi. Samoin Suomen hallituksen ilmastostrategia Pariisin ilmastosopimuksen täytäntöönpanoksi lähtee siitä, että pyöräilyä ja kävelyä on lisättävä reilussa 10 vuodessa 30 prosenttia. Tavoite edellyttää, että Xamkin kampusten pyörätelineiden määrä ja niiden päivittäinen ympärivuotinen käyttö kasvavat saman verran.

Xamkissa järjestettiin ensimmäinen talvipyöräilyyn kannustamisen tapahtuma 13.11.2018 Pyöräilyliiton tukemana. Luovat alat TKI-yksikön projektipäällikkö Anja Härkönen tarttui mahdollisuuteen Kouvolan kampuksella. Hän sopi Pyöräilyliiton kanssa tapahtuman toteutuksesta ja jakoi talvipyöräilytietoutta ja pyörän valaisimia Kouvolan kampuksella 50 nopeimmalle. Tapahtuma lisäsi pyöräilyaktiivisuutta myös Kotkan kampuksella.

Mitkä muut tekijät ovat vaikuttaneet siihen, että voidaan puhua talvipyöräilyilmiöstä?

Lue Yrjö Myllylän artikkeli Next-verkkolehdestä > 

Talvipyöräilystä puhuminen ja talvipyöräily lisääntyvät vuosi vuodelta.

Mittaritietoa

Seurantakohteina ovat Xamkin omistamat autot, julkinen liikenne matkustamisessa, etätyö ja etätyövälineet sekä xamkilaisten ympäristötietoisuus. Green Office -ohjelmaan määritellään näille seurantakohteille  toimenpidetavoitteita vuosittain.

¹ Xamkin CAF-itsearviointi 2017, seuraava arviointi vuonna 2021, asteikko 1–5
YMPÄRISTÖTULOKSET
2017 2018 2019
Ympäristötulokset-väittämän keskiarvo¹ 2,19

 

Talvipyöräilytapahtumassa Kouvolan kampuksella jaettiin talvipyöräilytietoutta ja pyörän valaisimia 50 nopeimmalle.

Digitaalinen saavutettavuus Xamkissa

EU:n saavutettavuusdirektiivin mukaan kaikilla tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet käyttää digitaalisia palveluja. Suomessa direktiiviä toteuttaa kansallinen laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (1.4.2019). Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että verkkopalveluissa tulee huomioida erilaisten käyttäjäryhmien tarpeet ja vaatimukset.

Xamkissa havaitsimme saavutettavuutta pohdittaessa nopeasti, että asiaa on tarkasteltava laajemmin – ei vain digitaalisten palvelujen näkökulmasta. Päädyimme seuraavaan määritelmään:

Saavutettavuudella tarkoitetaan sitä, kuinka korkeakoulun tilat, sähköiset järjestelmät, oppimisympäristöt, opetusmenetelmät ja oppimateriaalit sekä asenneilmapiiri mahdollistavat henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan monenlaisten sekä erilaisissa elämäntilanteissa olevien henkilöiden osallisuuden ja yhdenvertaisuuden.

 

 

Direktiivin ja lain mukaan digitaalisten palveluiden on oltava kunnossa syksyllä 2020. Työ jatkuu myös sen jälkeen ja laajenee saavutettavuuden muihin osa-alueisiin.

 

Teijo Javanaisen artikkeli Read-verkkolehdessä :
Mobiilisovellus viestintään Xamkin ja yrittäjien välille > 

Tarmo Ahvenaisen artikkeli Next-verkkolehdessä:
Vähän kivako? Japania, viittomakieltä tai työelämän venäjää tarjolle kaikille korkeakoululaisille >

Kampuksemme ovat käyttäjiä varten

Tarkoituksenmukainen, toimiva, viihtyisä ja turvallinen kampus on monien asioiden summa. Xamk toimii vastuullisesti niin ravintoloissaan, työturvallisuus- ja tietoturva-asioissaan kuin kiinteistöpalveluissaan.

Jo kolmella Xamkin ravintolalla on Joutsenmerkki. Vastuullisesti tuotettua lähiruokaa ja luomua on säännöllisesti kaikkien ravintoloiden ruokalistoilla. Ravintoloissa suositaan hävikkiä vähentävää erävalmistusta, hankinnoissa painotetaan kestävää kehitystä ja henkilökunnalle järjestetään koulutusta ympäristöasioista.

Tiloja, työoloja ja turvallisuutta kehitetään kaikkia käyttäjiä ajatellen

Xamk kehittää työoloja koko ajan niin, että ne edistävät kaikkien kampusten käyttäjien terveyttä, turvallisuutta ja viihtyvyyttä. Henkilöstöä ja opiskelijoita koulutetaan ottamaan tietosuoja ja tietoturva huomioon jokapäiväisessä työssään. Tietoturvaan perehtyneet asiantuntijat kartoittavat ja kehittävät tietoturvaa jatkuvasti ja laativat ohjeistuksia. Jokaisella kampuksella toimii turvallisuustyöryhmä, ja pelastussuunnitelmat sekä valmiussuunnitelma pidetään ajan tasalla.

Uudelleen toimintansa aloittaneet kampustyöryhmät antavat kiinteistöpalveluille vinkkejä käyttäjien tarpeista esimerkiksi tilojen jaon ja kaluston suhteen. Merkittävissä kulttuurimiljöissä Kouvolassa ja Mikkelissä korjaukset tehdään vanhaa kunnioittaen. Kiinteistökantaa muutetaan mahdollisuuksien mukaan nykyaikaisemmaksi, käyttäjäystävällisemmäksi ja osin energiatehokkaammaksi.

 

Lue tulosanalyysit 2019 Nextistä:

Joutsenmerkki ohjaa Xamkin ravintoloiden toimintaa, palvelupäällikkö Minna-Mari Mentula

Työsuojelu on osa kokonaisturvallisuutta, työhyvinvointikoordinaattori & työsuojelupäällikkö Virve Kiviranta ja turvallisuuspäällikkö Jussi Jokivaara

Tietosuoja ja tietoturva läsnä jokapäiväisessä työssä, turvallisuuspäällikkö Jussi Jokivaara, järjestelmäasiantuntija Pasi Ääpälä ja tietosuojavastaava Markus Häkkinen

Kiinteistöpalvelut huomioi kampusten käyttäjien tarpeet, kiinteistöpäällikkö Tuomo Kotola

Kampuksemme ovat käyttäjiä varten

 

Tuloksia seurantakohteista

Xlab Kotka toimii vahvasti opiskelijayrittäjyyden tukena

Xlab Kotka on toiminut maaliskuussa 2020 jo vuoden ajan Kotkan keskustassa kokeilu- ja tapahtumatilana Xamkin, Kotkan-Haminan kehittämisyhtiö Cursor Oy:n ja sidosryhmien koulutuksille, kokouksille, työpajoille ja etätyöskentelyyn. Xlab Kotka antaa mahdollisuuden tutkia ja testata jo etukäteen uudelle Kotkan kampukselle tulossa olevaa toimintaa.

Tiloja on hyödynnetty monipuolisesti Xamkin TKI-hankkeiden tapahtumissa, erityisesti mikro- ja pk-yrityksille suunnatuissa tilaisuuksissa. Tila on palvellut myös esports-tapahtumissa, kuten ESGE-hankkeen NHL-turnauksessa. Xlabia on hyödynnetty myös opiskelijayrittäjyysyhdistys Patterin elokuvailtojen järjestämisessä sekä Kotkassa kuvatun tv-sarja Aallonmurtajan ennakkonäytöksen kutsuvierastilaisuudessa.

Lue Anni Lipon, Anna-Mari Vuoksen ja Maarit Vahvasen artikkeli Read-verkkolehdestä >

 

Lue lisäksi Read-verkkolehdestä Nicole Kahilan artikkeli:
Ideakilpailusta vauhtia Kotkan uuden kampuksen muotoutumiseen >

 

Xlab on palvellut muun muassa esports-tapahtumissa sekä tv-sarja Aallonmurtajan ennakkonäytöksen kutsuvierastilaisuudessa.

 

Mittaritietoa

Seurantakohteina ovat kampustyöryhmät sekä korjaus- ja uudisrakentaminen.

¹ Työyhteisön kehittämiskysely työntekijöille, asteikko 1–5
² Kiinteistöpalvelujen tilastot 2017 ja 2018
TOIMIVAT JA VIIHTYISÄT KAMPUKSET
2017 2018 2019
Työskentelyolosuhteet¹ 3,86 3,94 4,00
Kiinteistöjen käyttökulut, Me² 11,18 11,24 11,56

Xamkin Kotkan kampus muuttaa Metsolan kaupunginosasta Kotkan keskustaan Kantasataman alueelle arviolta vuonna 2023.

 

Vastuullisuus ja ekologisuus ovat osa Xamkin ravintolatoimintaa

Xamkin neljällä kampuksella – Kotkassa, Kouvolassa, Mikkelissä ja Savonlinnassa – toimii yhteensä seitsemän ravintolaa, jotka kaikki tarjoavat Xamkin opiskelijoille, henkilökunnalle sekä muille asiakkaille lounas- ja kahvilapalveluita sekä tilaustarjoiluja.

Jokaisella ravintolalla on oma ainutlaatuinen profiilinsa. Yhteistä kaikille on kuitenkin lähialueen raaka-aineiden ja luomutuotteiden suosiminen. Kaikki ravintolat ovat mukana Portaat Luomuun -ohjelmassa, ja osa ravintoloista myös ympäristömerkittiin kesällä 2015.

Kampusravintoloiden rento ilmapiiri, iloisen mutkaton palvelu ja kotimaisuuteen tähtäävä laadukas ruokatarjonta luovat yhdessä Xamkin ravintolapalveluiden perustan. Erityisesti vastuullisuus ja ekologisuus ovat arvoja, jotka näkyvät ravintolapalveluiden toiminnassa.

Lue Viveka Tiitolan artikkeli Next-verkkolehdestä > 

Xamkin ravintolat suosivat lähialueiden raaka-aineita ja luomutuotteita.

 

 

Mittaritietoa

Seurantakohteina ravintoloiden vastuullisuudessa ovat joutsenmerkkikriteerit, kotimaisuus, lähiruoka ja Portaat luomuun -ohjelma. Xamkilla on seitsemän omaa ravintolaa kaikilla neljällä kampuksellaan: Junnu Kotkassa, Paja Kouvolassa, Kaari Savonlinnassa sekä DeXi, Kasarmina, Stadiumi ja Talli Mikkelissä.

Luomutuotteet Xamkin kaikissa ravintoloissa

 • luomuporrastuotteita 13–23 kpl/ravintola riippuen ravintolan porrastasosta
 • yksittäisiä luomutuotteita käytössä noin 30 erilaista

Elintarvikkeiden kotimaisuusaste vuonna 2019 oli noin 67 prosenttia tavarantoimittajien vuosiostotilastojen mukaan.

Joutsenmerkittyjä ravintoloita ovat Talli, Kasarmina ja DeXi Mikkelissä. Alla näiden ravintoloiden lämmön, sähkön ja veden kulutustietoja.

Xamk kiinteistöpalvelujen ja ravintolapalvelujen tilastot
LÄMMÖN KULUTUS, MWh
2017 2018 2019
Ravintola Talli 350 377 381
Ravintola Kasarmina 213 241 266
Ravintola DeXi 88 100 110
 
SÄHKÖN KULUTUS, kWh
2017 2018 2019
Ravintola Talli 179 940 174 682 179 072
Ravintola Kasarmina 156 155 145 442 144 578
Ravintola DeXi 54 458 54 060 44 930
VEDEN KULUTUS, m³ 2017 2018 2019
Ravintola Talli 1 012 966 895
Ravintola Kasarmina 560 560 560
Ravintola DeXi 153 145 129
BIOHAJOAVIEN KERTAKÄYTTÖASTIOIDEN KULUTUS
Ravintolapalalvelut, euroa
27 104 32 467 24 679

 

Jatkuvaa perehdytystä turvallisuuteen 

Korkeakouluissa turvallinen oppimis- ja työympäristö on toiminnan edellytys. Turvallisuus syntyy yhdessä, ja siksi Xamkissa on panostettu niin henkilöstön kuin opiskelijoidenkin turvallisuusosaamiseen. 

Kaikki turvallisuusasiat löytyvät korkeakoulun Staff– ja Student-intraneteistä, ja niitä tuodaan esille muissakin sisäisen viestinnän kanavissa ja tapahtumissa. Vuonna 2019 Xamkissa toteutettiin ensimmäinen turvallisuuden perehdytysvideo. Lähtökohtana olivat opiskelijoiden tarpeet, mutta video toimii myös henkilökunnan turvallisuustietoisuuden herättäjänä. 

Amazing Campus Race -tapahtumassa ensikosketus turvallisuusasioihin

Uudet opiskelijat saavat ensimmäisen kosketuksen turvallisuusasioihin jo Amazing Campus Race -orientaatiotapahtumassa, joka järjestetään vuosittain kaikilla kampuksilla. Viime vuonna opiskelijat harjoittelivat tapahtumassa tulipalon alkusammutusta. Sekä henkilökunnalle että opiskelijoille järjestetään vuosittain myös muun muassa poistumisharjoituksia. Lisäksi kampuskohtaiset turvallisuusryhmät saavat säännöllisesti suunnitelmallista turvallisuuteen liittyvää koulutusta. 

Katso Turvallisuusperehdytys -video!

Tuloksia

Kampusten turvallisuuteen liittyviä seurantakohteita ovat turvallisuus,tietosuoja ja tietoturva sekä työsuojelu.

Xamkin turvallisuuteen ja työsuojeluun liittyvät tilastot
TURVALLISUUS
2017 2018 2019
Tietosuojapoikkeamat 4 2
Turvallisuushavaintoilmoitukset 24 35
TYÖSUOJELU 2017 2018 2019
Työtapaturmat yhteensä 12 21 27
Työmatkatapaturmat 9 16 18
Työssä tapahtuneet tapaturmat 3 5 9

Varmistamme vakaan talouden ja hyvän hallinnon

Vuoden 2019 taloudellinen tulos Xamkissa oli suunnitellusti negatiivinen. Yhtiön liikevaihto oli 74,2 miljoonaa euroa ja tilikauden toiminnallinen tappio 1,5 miljoonaa euroa. Tuloksessa näkyy panostus strategisten tavoitteiden kannalta tärkeisiin toimintoihin.

Valtiolta saatava perusrahoitus väheni edellisestä vuodesta ja oli vuonna 2019 noin 54 miljoonaa euroa. Vakavaraisuus ja maksuvalmius ovat erittäin hyvällä tasolla. Omavaraisuusaste oli 73,4 prosenttia ja maksuvalmius 2,7. Vuoden 2020 tuloksen ennustetaan päätyvän lähelle nollaa.

Hankinnat Xamkissa tehdään mahdollisimman vastuullisesti. Cloudia-hankintajärjestelmässä tehtiin vuonna 2019 yhteensä 72 kilpailutusta, mikä on noin 25 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Jo yli 40 prosentissa sähköisesti tehdyistä hankinnoista otettiin ympäristöasiat huomioon.

Laatujärjestelmän toimivuudella ja osallistavalla laatukulttuurilla Xamk takaa toiminnan jatkuvan kehittämisen, hyvät tulokset ja positiiviset vaikutukset ympäröivään yhteiskuntaan. Vuonna 2019 henkilöstöä kannustettiin ideoimaan Xamkin toiminnan kehittämistä ja parhaat uudet aloitteet palkittiin. Palautetta laadusta kerättiin myös opiskelijoilta ja yhteistyökumppaneilta. Koko vuoden ajan Xamkissa valmistauduttiin syksyllä 2020 tehtävään kansalliseen korkeakouluauditointiin, jonka tähtäimessä on laatuleima.

 

Lue tulosanalyysit 2019 Nextistä:

Xamkin talous 2019, talouspäällikkö Satu Rask

Hankinnat Xamkissa tehdään mahdollisimman vastuullisesti, hankintapäällikkö Satu Sirkiä

Laatujärjestelmä kehittyy jatkuvasti, laatupäällikkö Marjaana Kivelä

Varmistamme vakaan talouden

 

Tuloksia seurantakohteista

Hyvä talous mahdollistaa hallinnon kehittämisen

Xamkin taloudellinen tilanne oli edellisvuosien hyvien tulosten ansiosta erittäin vahva myös vuonna 2019. Ammattikorkeakoulullamme on näin ollen hyvät mahdollisuudet panostaa edelleen voimakkaasti strategisten tavoitteiden kannalta tärkeisiin toimintoihin ja varmistaa vahva taloudellinen asema myös tulevaisuudessa.

Huomioimme toiminnassamme vahvasti vastuullisuuden sekä ympäristöasiat. Olemme laatineet vastuullisuusohjelman, kaikilla kampuksilla on WWF:n Green Office -sertifikaatti ja olemme sitoutuneet pienentämään hiilijalanjälkeämme merkittävästi.

Henkilöstöpolitiikan uudistus ja valmistautumista auditointiin

Vuoden 2019 aikana laadimme uuden henkilöstöpolitiikan ja henkilöstösuunnitelman. Lähtökohtana on henkilöstön yhdenvertainen ja oikeudenmukainen kohtelu. Jatkoimme esimiesten Xamk Leader -koulutusta, jonka tavoitteena on edelleen parantaa esimiestyön laatua ja sitä kautta työhyvinvointia ja toiminnan laatua.

Vuonna 2019 jatkoimme myös valmistautumista vuoden 2020 ulkoiseen auditointiin. Laatujärjestelmäämme ja siihen kiinteästi kuuluvia arviointi- ja tiedonkeruuprosesseja ja -menetelmiä arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti myös sisäisesti. Lisäksi aloitimme vuonna 2019 raportointi- ja mittaristojärjestelmän kehittämisen Power BI -järjestelmään pohjautuen. Tavoitteena on tulos- ja toteumaseurannan parantaminen sekä yleisesti tiedolla johtamisen kehittäminen.

Mittaritietoa

Talouteen ja hankintoihin liittyvien seurantakohteiden tuloksia.

Tilinpäätökset ja talouden tilastot
TALOUDELLINEN KANNATTAVUUS JA MAKSUVALMIUS
2017 2018 2019
Liikevaihdon muutos, % 590,2 5,5 -2,2
Liikevoitto-% 0,9 2,2 -2,4
Oman pääoman muutos, % 116,9 7,1 -4,4
Quick ratio 2,4 2,2 2,7
Kassan riittävyys päivissä 56 62 69
TOIMINNAN JATKUVUUS 2017 2018 2019
Omaavarisuusaste, % 72,4 71,4 73,4
Nettovelkaantumisaste, % -45,3 -48,7 -58,7
Hankintapalvelujen tilastot. Tietojen kerääminen käynnistyi vuonna 2018.
VASTUULLISET HANKINNAT
2018 2019
ILO:n perussopimukset huomioivien tarjouspyyntöjen määrän kehitys, kpl 0 0
Ympäristöasiat huomioivien hankintojen osuus hankinnoista, % 32 42
Investointien toteutuminen investointisuunnitelman mukaisesti, % 80 47

Kansainvälinen benchlearning kehittämisen työkaluna

Xamk on viimeisen parin vuoden aikana rakentanut yhteistyötä kiinalaisten korkeakoulujen kanssa. Nyt yhteistyö laajenee vertaisoppimiseen, jossa päästään tutustumaan tarkemmin kiinalaisen Henanin yliopiston toimintatapoihin ja opiskelijan opintopolkuun siellä. Toteutukseen osallistuu Xamkin opiskelijoista ja eri henkilöstöryhmistä koostuva ryhmä.

Benchmarkkausta ja vertaisarviointia on myös aiemmin käytetty organisaation kehittämismenetelminä Xamkissa. Nyt käynnistynyt benchlearning on Xamkille osa toiminnan auditointia, jonka Kansallinen korkeakoulujen arviointikeskus tekee vuonna 2020.

Xamk valitsi Henanin yliopiston vertaisoppimiskumppanikseen vauhdittaakseen ja lujittaakseen yliopiston kanssa vuonna 2017 alkanutta yhteistyötä. Yhteistyöstä on sovittu ensisijaisesti sairaanhoitajakoulutusten kesken.

Lue Marjaana Kivelän artikkeli Next-verkkolehdestä > 

Yhteistyössä Henanin yliopiston kanssa oppimiskohteena tulee olemaan myös kiinalainen korkeakoulujärjestelmä ja kulttuuri.

Näin varmistamme laadukkaan toiminnan Xamkissa

 • Strategian mukainen laatupolitiikka
 • Sujuvat prosessit ja selkeät ohjeistukset
 • Avoin ja vuorovaikutteinen laatukulttuuri
 • Vaikuttava arviointi- ja palautejärjestelmä
 • Työyhteisön kehittämiskysely

 

Nyt käynnistynyt benchlearning on Xamkille osa toiminnan auditointia, jonka Kansallinen korkeakoulujen arviointikeskus tekee vuonna 2020.

Pidämme huolta

Arki korkeakoulussamme sujuu ja saavutamme tavoitteemme, kun opiskelijat ja henkilökunta voivat hyvin. Haluamme olla hyvä kumppani myös ulkoisille sidosryhmillemme niin, että yhteistyö on kaikille osapuolille hedelmällistä ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa.

Tarjoamme kehittyvän, uutta tietoa luovan ja osallistavan korkeakouluyhteisön, jossa niin opiskelijat, henkilökunta kuin ulkoiset verkostommekin voivat olla mukana luomassa tulevaisuutta. Toimimme ja viestimme avoimesti ja näkyvästi.

Töihin on mukava tulla

Xamkin henkilöstöä kannustetaan osallistumaan aktiivisesti oman työn ja työyhteisön kehittämiseen. Työtyytyväisyyttä arvioidaan joka vuosi työyhteisön kehittämiskyselyllä. Vuoden 2019 kyselyn perusteella henkilöstö koki Xamkin olevan hyvä työpaikka.

Vuonna 2019 ammattikorkeakoulussa aloitti työt työhyvinvointikoordinaattori, jonka tehtäviä ovat esimerkiksi työterveysyhteistyön kehittäminen ja työsuojelu. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma päivitettiin vuoden lopulla, ja tavoitteena on entistä ennaltaehkäisevämpi työterveyshuolto. Työkyvyn tukemiseksi ja työhyvinvoinnin edistämiseksi Xamkissa on käytössä varhaisen tuen malli.

Rekrytointiprosessit Xamkissa ovat läpinäkyviä ja oikeudenmukaisia. Haettavista tehtävistä ilmoitetaan intranetissä ja ulkoisilla sivustoilla. Urakehitystä tuetaan mahdollistamalla henkilöstön työkierto ja työelämävaihto. Henkilöstölle tarjotaan ammattitaitoa kehittäviä koulutuksia, joihin on lupa käyttää työaikaa. Henkilökohtaisia koulutus- ja kehitystarpeita kartoitetaan vuosittaisessa esimiehen ja alaisen välisessä kehityskeskustelussa.

Xamkissa laadittiin myös uusi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma vuosille 2019–2021. Sen toteutumista mitataan vuosittain.

 

Lue tulosanalyysi 2019 Nextistä:

Työhyvinvointi tekee Xamkista osaltaan parhaan työpaikan, henkilöstöpäällikkö Riitta Vehmassalmi ja työhyvinvointikoordinaattori Virve Kiviranta

Töihin on mukava tulla

 

Tuloksia seurantakohteista

Työntekijät pitävät Xamkia tasa-arvoisena työpaikkana  

Vuoden 2019 tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyyn vastasi 476 Xamkin työntekijää. Vastausprosentti oli 58, joka oli noin 10 prosenttia edellisvuotta alhaisempi. Opetus-, TKIhallinto- ja tukipalveluhenkilöstöstä oli vastaajia lähes saman verran. 

Vastausten keskiarvojen perusteella Xamk koetaan tasa-arvoiseksi työpaikaksi”Naisten ja miesten tasa-arvo toteutuu työpaikallani hyvin” -väittämän keskiarvo oli 4,29 ja ”Naisten ja miesten palkkaus on oikeudenmukainen” -väittämän 4,08. ”Naisiin ja miehiin kohdistuu samanlaisia odotuksia” -väittämän keskiarvo oli 4,04.   

Naiset arvioivat tasa-arvon toteutuvan heikommin. Esimerkiksi naisten antama keskiarvo väittämälle ”Naisten ja miesten palkkaus on oikeudenmukainen” oli 3,83 ja miesten 4,73. 

Eri henkilöstöryhmistä opetushenkilöstö antoi matalimmat keskiarvot väittämiin ”Naisiin ja miehiin kohdistuu samanlaisia odotuksia ” (3,99) ja ”Naisten ja miesten tasa-arvo toteutuu työpaikallani hyvin” (3,99). TKI-henkilöstöllä oli kaikkiin väittämiin korkeimmat keskiarvot.  

Vastaajista 90 prosenttia ei ollut kokenut häirintää tai epäasiallista kohtelua ja 86 prosenttia ilmoitti, ettei heitä ole kohdeltu eriarvoisesti tai syrjitty.

 

 

 

Jotta häirintään ja eriarvoiseen kohteluun voitaisiin puuttua, henkilöstöä kannustetaan toimimaan varhaisen tuen mallin mukaan tai tekemään ilmoitus Ilmo-järjestelmään. 

Kysely pohjautuu tasa-arvovaltuutetun kyselyyn ja arviointiasteikkona on 1–5. En osaa sanoa -vastaukset eivät ole mukana keskiarvoissa.

Sitoumukset ja toimenpideohjelmat

 • Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma
 • Monimuotoisuussitoumus

Mittaritietoa

Seurantakohteina ovat työntekijän kokema tasa-arvo ja yhdenvertaisuus.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely henkilöstölle, asteikko 15
TASA-ARVO JA YHDENVERTAISUUS
2017 2018 2019
Työntekijän kokema tasa-arvo (3 väittämän keskiarvo) 4,29
Eriarvoista kohtelua tai syrjintää kokeneiden määrä, % 15 % 18 % 14 %

Xamkin esimiehet saivat valmennusta johtamiseensa

47 esimiestä Xamkin neljältä kampukselta, kaikilta koulutusaloilta, tutkimuksen ja kehittämisen parista sekä hallinnosta, osallistui sisäiseen Xamk-leader-valmennukseen, joka käynnistyi vuonna 2018 ja päättyi keväällä 2019. Valmennus sisälsi viisi valmennuspäivää ja sisäisin asiantuntijavoimin toteutetun työpajan aiheista HR, laatu ja turvallisuus. Valmennuksen sisältö räätälöitiin johdon esittämien toiveiden mukaisesti.

Valmennuksen tavoitteena oli kirkastaa Xamkin yhteistä yrityskulttuuria, esimiesten ja johdon rooleja sekä antaa esimiehille käytännön työkaluja johtamisen tueksi ja esimiestyön kehittämiseksi. Päivien teemoina olivat vaikuttava lähijohtaminen, myönteinen muutoksen johtaminen, itsensä johtaminen, työhyvinvointi, työlainsäädäntö sekä yhteinen tulevaisuus: mihin olemme menossa ja miten jatkamme tästä eteenpäin?

Valmennus oli osallistavaa, toiminnallista ja usein myös ajattelua ravistavaa.

Lue Eila Avelinin, Riitta Vehmassalmen ja Anne Gustafsson-Pesosen artikkeli Read-verkkolehdestä > 

Xamk-leader-valmennuksessa korostui myös vertaisoppimisen ja toistensa tuntemisen merkitys.

Mittaritietoa

Seurantakohteina ovat henkilöstön vaikutus- ja osallistumismahdollisuudet sekä työtyytyväisyys.

Työyhteisön kehittämiskysely henkilöstölle, asteikko 15
TYÖNTEKIJÄN TYYTYVÄISYYS TYÖHÖN
2017 2018 2019
Työyksikön toimintatavat 3,84 3,93 3,93
Työni luonne 4,05 4,10 4,07
Xamk on hyvä työpaikka 3,76 4,07 4,14

 

Xamk-leader-valmennus oli osallistavaa, toiminnallista ja usein myös ajattelua ravistavaa.

Maikka Suur-Savon Osuuspankissa – alku uudenlaiselle yhteistyölle

Suur-Savon Osuuspankki ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu aloittivat keväällä 2019 uudenlaisen yhteistyön: opettajien työelämäjaksot pankissa. Xamkin opettaja työskentelee kuukauden ajan Suur-Savon Osuuspankissa, seuraa pankin henkilöstön työtä ja kerää ideoita ja havaintoja hyödynnettäväksi omassa työssään sekä pankin ja Xamkin välisessä yhteistyössä.

”Valitsin omiksi erityisteemoikseni työelämäjaksolle asiakaskokemuksen ja toimintaympäristöanalyysin. Odotukseni finanssialan yrityksen toiminnasta osuivat ainoastaan osittain kohdilleen. Opin pankin toiminnasta paljon. Uskon saavani omaan sekä kollegoideni liiketalouden opetukseen runsaasti lisää sisältöä, erinomaisia käytännön case-tekemistä sekä asiantuntijaluentoja”, sanoo Jääskeläinen.

Lue Pia Jääskeläisen artikkeli Next-verkkolehdestä > 

Kuvassa vasemmalta Niina Ihalainen Suur-Savon Osuuspankista, Pia Jääskeläinen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta ja Elina Ikonen Suur-Savon Osuuspankista. Kuva: Antero Heikkinen

Mittaritietoa

Seurantakohteina ovat Xamkin tarjoamat mahdollisuudet osaamisen lisäämiseen sekä henkilöstön oma kouluttautuminen.

Henkilöstökertomus
HENKILÖSTÖN KOULUTUKSET
2017 2018 2019
Henkilöstön koulutuspäivät, kpl 1 855 1 841 1 958

 

Lue Nextistä myös Juho Rajalan artikkeli:
Työelämäyhteyksiä rakentamassa >

 

Odotukseni finanssialan yrityksen toiminnasta osuivat ainoastaan osittain kohdilleen. Opin pankin toiminnasta paljon. – Pia Jääskeläinen

Opinnot etenevät ja arki sujuu

Opiskelijatyytyväisyys jatkoi vuonna 2019 positiivista kehitystä. Opiskelijatyytyväisyyskyselyt tehdään Xamkissa sekä opintonsa juuri aloittaneille että päättäville opiskelijoille. Vuoden 2019 kyselyissä seurantakohteina olivat opiskelijoiden edunvalvonta, vaikuttamismahdollisuudet sekä tasa-arvo ja yhdenvertaisuus.

Opiskelu Xamkissa onnistuu joustavasti ja tarjolla on yksilöllisiä oppimisväyliä. Tavoitteena on, että opiskelija voi nopeuttaa opintojaan suhteessa aloitusryhmänsä aikatauluun tai yhdistää työssäkäynnin opintoihinsa. Vuonna 2019 Xamkin opintojaksotarjonnasta 23,4 prosenttia oli mahdollista suorittaa verkko-opintoina.

Tarvittaessa opiskelijoille on nopeasti tarjolla opintopsykologin ja muiden opiskeluhyvinvoinnin asiantuntijoiden yksilökäyntejä. Vuoden 2019 aikana ensimmäistä käyntiä tarjottiin 15 arkipäivän sisällä. Syksyllä toteutettiin ensimmäisen kerran opintopsykologien ohjaama opintojakso opiskelukyvyn ja opiskelijan hyvinvoinnin tukemiseksi. Vapaa-ajalla opiskelijoille on tarjolla monipuolista liikuntaa ja lajikokeiluja.

Aloittavien opiskelijoiden yhteistä orientaatiota kehitettiin vuonna 2019 palvelemaan paremmin opiskelijoita. Opiskelija voi tutustua opintojen aloitusohjeisiin ja Xamkin palveluihin itselleen sopivana aikana verkossa. Orientaatioviikolla kampuksilla järjestettiin Opiskelijakunta Kaakon organisoimat Amazing Campus Race -kampussuunnistukset.

 

Lue tulosanalyysit 2019 Nextistä:

Opiskelijatyytyväisyys on Xamkissa on hyvällä tasolla, Opiskelijakunta Kaakon pääsihteeri Jenni Aikio ja opetuksen palvelujohtaja Olli Ervaala

Opiskelu Xamkissa onnistuu joustavasti, opetuksen hallintojohtaja Eeva Kuoppala ja opetuksen kehityspäällikkö Sini Taimela

Opiskeluhyvinvointi kuuluu Xamkissa kaikille, opintopsykologi Karoliina Saure

Opinnot etenevät ja arki sujuu

 

Tuloksia seurantakohteista

”Suunnitelmallisuuden avulla kaikki on mahdollista”

Monimuoto-opintoja ammattikorkeakoulussa, työskentelyä finanssialalla ja perhe-elämää pienen lapsen äitinä. Positiivista energiaa huokuva Sonja Peltola, 28, saa arkipäivänsä aikana olla niin äiti, työntekijä kuin opiskelijakin.

Järjestelmällisellä aikatauluttamisella ja positiivisella asenteella elämän kolme eri osa-aluetta sulautuvat yhteen yllättävänkin mutkattomasti. Ammattikorkeakouluopintojen tarjoamat verkkokurssit ovat mahdollistaneet opintojen suorittamisen jopa Espanjan auringon alla, ja työnantajan joustavuus on antanut mahdollisuuden osallistua myös lähiopetusluennoille. Voimavarat arkeen kumpuavat onnellisesta perhe-elämästä ja omista harrastuksista.

”Parasta monimuoto-opinnoissa on se, että ne eivät sido sinua tiettyyn paikkaan, vaan matkustelua rakastavana perheenä tämä on todella mahdollista opinnoista huolimatta”, Sonja kertoo.

Lue Viveka Tiitolan kirjoittama Sonjan haastattelu Xamkilainen-blogista >

Sonja Peltola asui opintojen aikana perheensä kanssa Espanjassa ja suoritti opintoja verkossa.

 

 

Parasta monimuoto-opinnoissa on se, että ne eivät sido sinua tiettyyn paikkaan – Sonja Peltola

 

Lue Next-verkkolehdestä myös Seija Aallon artikkeli:
Innovaatio- ja yrittäjyysopintoja lähes kaikilla mukana opinnoissa >

Lue Next-verkkolehdestä myös Marja Turkin artikkeli:
Naprapaattiopiskelijat KTP-Basketin matkassa >

 

Mittaritietoa

Seurantakohteina ovat yksilölliset oppimisväylät ja opiskelijan ohjaus ja tuki, jotka muodostavat hyvän lähtökohdan opiskelijan ammattilliselle kasvulle ja oppimishaasteiden tunnistamiselle. Opiskelijoiden ohjauksen laadukkuutta seurataan laatukyselyiden ja opintopistekertymän kautta.

Koulutuksen kehittämiskysely opiskelijoille, asteikko 15
OPISKELIJOIDEN TYYTYVÄISYYS
2017–18 2018–19 2019–20
Tavoite
Opintojen ohjaus, AMK-tutkinto 3,5 3,5 3,8 3,0
Opintojen ohjaus, ylempi AMK-tutkinto 3,6 3,7 4,1 3,0
AVOP-palautekysely valmistuville,
asteikko 1–7
VALMISTUVIEN TYYTYVÄISYYS
2017 2018 2019
Tavoite
Opintojen suunnittelu ja ohjaus, AMK-tutkinto 5,1 5,2 5,3 4,5
Opintojen suunnittelu ja ohjaus, ylempi AMK-tutkinto 5,3 5,4 5,6 4,5

 

Kampustapahtumien juontajina 

Tiina, Iina ja Paulina olivat mukana Promoottori-opintojaksolla ja päätyivät työtehtävänään muun muassa juontamaan Kampustapahtumia. Mitä kokemus heille opetti? Lue täältä > 

Tiina, Iina ja Pauliina harjoittelivat puhumista esiintyen tyhjälle luokalle. Se tuntui hieman hassulta mutta oli tärkeää. 

Muotinäytösorganisointia ja digitalisoituvaa muotia 

Muodin ja puvustuksen opiskelija Inca Paatela järjesti muotinäytöksen Kouvolassa. Suunnittelutyö opetti tulevaisuuden stailaaja-suunnittelijalle paljon. Lue lisää > 

Paikkaan tai aikaan sitoutumaton koulutus yllätti 

Paikkaan tai aikaan sitoutumaton koulutus yllätti teollista puurakentamista Savonlinnassa opiskelevan Kare Kososen positiivisesti. Lue lisää >  

Raksainssin opintoja ja vapaa-ajan aktiviteetteja 

Viivi Kolu opiskelee Kotkassa rakennusinsinööriksi ja on tyytyväinen Xamkin tarjoamiin vapaa-ajan aktiviteetteihin. Lue lisää > 

 

Mittaritietoa

Opiskelijoiden viihtymistä kampuksilla seurataan opiskelijakyselyiden avulla. Seurantakohteina ovat hyvinvointi- ja liikuntapalvelut ja hyvinvointia edistävät tilaratkaisut kampuksilla.

¹Asiakaspalvelukysely, asteikko 15
²Myyntirekisteri
³Opiskelijahyvoinnin tilastot
HYVINVOINTI- JA LIIKUNTAPALVELUJEN TÄRKEYS¹
2018
2019 Tavoite 2021
Opiskeluhyvinvoinnin asiantuntijat 4,2 4,3
Opintopsykologit 4,2 4,3
Liikunta 3,8 4,0
HYVINVOINTI- JA LIIKUNTAPALVELUJEN TOIMIVUUS¹
Opiskeluhyvinvoinnin asiantuntijat 4,0 4,3
Opintopsykologit 4,0 4,3
Liikunta 3,8 4,0
MYYDYT LIIKUNTATARRAT² 607
ENSIMMÄINEN OHJAUSKÄYNTI YHTEYDENOTOSTA³
Opiskelyhyvinvoinnin asiantuntijat ja opintopsykologit, arkipäivää
40 15 14
AVOP-palautekysely valmistuville, asteikko 1–7
HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT TILARATKAISUT 2017 2018 2019
Monipuoliset oppimisympäristöt edistivät oppimistani 4,8 4,8 5,0

 

Koulutus. Toimeentulo. Ilmasto. Nyt on ratkaisujen aika!

Opiskelijakunta Kaakko järjesti eduskuntavaaliehdokkaille vaalipaneelin 19.3.2019. Xamkin kampuskaupungit Kouvola, Mikkeli, Savonlinna ja Kotka kuuluvat samaan vaalipiiriin, joten tapahtumasta järjestettiin livelähetys kaikille kampuksille. Vaalipaneeliin oli valittu kysymyksiä opiskelijajärjestölle tärkeistä vaaliteemoista: toimeentulosta, rahoituksesta ja ilmastosta.

Vaalipaneelin järjestäminen oli osa Opiskelijakunta Kaakon edunvalvontaa. Paneeliin osallistuivat Laura Hämäläinen (Kesk.), Ma Ding (Kok.), Jere Liikanen (PS), Jouni Koskela (KD), Anna-Kristiina Mikkonen (SDP), Ville Puromäki (Seitsemän tähden liike), Mari Parkkinen (Vihr.) ja Joona Mielonen (Vas.).

Alussa panelistit esittelivät itsensä ja samalla heitä pyydettiin mainitsemaan, mitä he opiskelisivat, jos olisivat opiskelijoina Xamkissa. Yksi tärkeimmistä viesteistä keskustelussa oli, että jokaisella opiskelemaan haluavalla tulee olla tasa-arvoinen mahdollisuus kouluttautua asuinpaikasta ja sosioekonomisesta taustasta riippumatta.

Lue Anna-Maija Jukkaran ja Heidi Salmisen artikkeli Next-verkkolehdestä >

Tallenne vaalipaneelista on nähtävissä myös YouTubessa.

Vaalipanelistit Xamkin opiskelijoiden tentattavana.

Mittaritietoa

Opiskelijoiden tyytyväisyyttä seurataan opiskelijakyselyiden avulla. Seurantakohteina ovat opiskelijoiden edunvalvonta, vaikuttamismahdollisuudet sekä tasa-arvoisuus ja yhdenvertaisuus.

Opiskelijakunta Kaakon tilastot
OPISKELIJOIDEN EDUNVALVONTA
2017 2018 2019
Tutoreiden määrä Xamkissa 159 195 219
∗) Syksyn 2018 luku, keväällä 2019 ei aloittanut yamk-ryhmiä.
OPISKELIJOIDEN VAIKUTTAMISMAHDOLLISUUDET
2017–18 2018–19 2019
Tulokysely uusille AMK-opiskelijoille, vastausprosentti 74 % 70,5 % 59 %
Tulokysely uusille YAMK-opiskelijoille, vastausprosentti 50 % 43 %∗ 57 %
AVOP-palautekysely valmistuville, vastausprosentti 95 % 94 % 99 %
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely opiskelijoille. Kysely tehtiin ensimmäisen kerran vuonna 2018.
OPISKELIJOIDEN TASA-ARVO JA YHDENVERTAISUUS
2017 2018 2019
Opiskelijoiden kokema tasa-arvo (3 väittämän keskiarvo, asteikko 1–5) 4,05 4,43
Eriarvoista kohtelua tai syrjintää kokeneiden prosenttiosuus 7,1 % 8 %

Toimimme yhdessä

Yritysyhteistyö, alumnitoiminta ja viestintä ovat tärkeä osa Xamkin toimintaa. Vuonna 2019 yritysyhteistyöprojektien määrä kasvoi. Yhteistyön kannalta merkittävimmät tapahtumat olivat Emma Gaala Helsingissä ja Asuntomessut Kouvolassa. Marraskuussa kampuksilla järjestettiin markkinointi- ja rekrytointitapahtuma yrityksille. Yritykset saavat näkyvyyttä myös kampusten infonäytöillä ja nimikkoluokilla. Xamk Duuni -palvelu puolestaan on edistänyt opiskelijoiden harjoittelupaikkojen välitystä ja työllistymistä yrityksiin.

Vuoden 2019 lopussa Xamkin alumnirekisterissä oli jo 6 224 alumnia. Ensimmäinen alumnitapaaminen pidettiin Emma Gaalan yhteydessä. Xamkin verkkosivuilla julkaistaan alumnitarinoita, ja alumnit saavat vuorollaan ottaa haltuunsa Xamkin Instagram Storyn.

Viestintä on muutakin kuin operatiivisia suoritteita

Viestinnän merkitys ymmärretään Xamkissa muunakin kuin operatiivisina suoritteina. Painotus on kokonaisvaltaisessa yhteisöviestinnässä, joka on mm. vaikuttamista, mediaviestintää, työyhteisöviestinnän linjaamista, markkinointia, viestintäfoorumien tarjoamista ja sponsorointia. Viestinnän ja markkinoinnin ammattilaiset tekevät yhteistyötä tiiviisti.

Viestinnän kehittäminen ja viestintäkulttuurin muutos edellyttävät henkilöstön osaamisen kehittämistä, innostusta sekä aikaa ja tukea viestinnälle. Asiantuntijoille järjestettiin vuoden 2019 aikana koulutuksia, joissa perehdyttiin muun muassa Twitteriin, videokuvaukseen ja kirjoittamiseen.

 

Lue tulosanalyysit 2019 Nextistä:

Yritysyhteistyö ja alumnitoiminta kehittävät osaamista, koulutusjohtaja Seija Aalto, viestintäsuunnittelija Heli Kauppinen ja yritysyhteistyökoordinaattori Heta Vilén

Viestintä on osa jokaisen xamkilaisen työtä ja arkea, viestintä- ja markkinointipäällikkö Tiivi Pukkila-Nupponen

Toimimme yhdessä

 

Tuloksia seurantakohteista

Yritysyhteistyössä tapahtuu

Vuonna 2019 kaikilla Xamkin kampuksilla – Kouvolassa, Kotkassa, Mikkelissä ja Savonlinnassa – järjestettiin yrityksille suunnattu markkinointi- ja rekrytointitapahtuma. Tapahtuma järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2018 ja siitä saadun palautteen perusteella se toteutettiin nyt yksipäiväisenä. Tapahtumaan osallistui 55 yritystä, joista osa osallistui kaikilla neljällä kampuksella.

Tapahtuman tavoitteena oli tuoda yhteen yritykset sekä Xamkin opiskelijat ja henkilökunta. Yrityksille tapahtuma tarjosi mahdollisuuden tulla tunnetuksi opiskelijoiden keskuudessa sekä luoda kontakteja tulevaisuuden työntekijöihin ja mukana oleviin muihin yrityksiin.

Yhä enemmän Xamkin opiskelijoita on mukana myös opetuksen yritysyhteistyöprojekteissa. Vuoden 2019 aikana projekteja tehtiin 282 ja niissä oli mukana yhteensä 272 organisaatiota.

Lue Seija Aallon ja Heta Vilénin artikkeli Next-verkkolehdestä >

 

Markkinointi- ja rekrytointitapahtuma 2019 kokosi yhteen yritykset sekä Xamkin opiskelijat ja henkilökunnan.

MITTARITIETOA

Seuraamme yhteistyömme vastuullisuutta sidosryhmä- ja kumppanuusverkoston, alumniverkoston sekä työelämäyhteyksien kehittymisen kautta.

¹ Xamkin alumnirekisteri (2019 alkaen valmistuneet
automaattisesti alumnirekisteriin)
² Opetuksen tilastot Peppi-järjestelmässä
³ TKI-toiminnan tilastot Hansa-järjestelmässä
VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ
2017 2018 2019
Alumnien määrä¹ 1 013 1 117 6 224
Opiskelijoiden suorittamat opintopisteet TKI-toiminnassa, kpl² 53 014 53 749 52 874
Yhteistyötoimeksiannot opetuksessa³ 250 266 358

 

Lue Nextistä myös Sari Rannan artikkeli:
Lite bättre i Sverige. I utbyte vid Linnéuniversitetet >

Taloustutkimus: Xamkin tunnettuus ja kiinnostavuus opiskelupaikkana on parantunut

Taloustutkimuksen tekemän valtakunnallisen korkeakoulujen bränditutkimuksen mukaan Xamk on 17–29-vuotiaiden joukossa Suomen ammattikorkeakouluista viidenneksi tunnetuin ja kahdeksanneksi kiinnostavin. Koulutusalojen kiinnostavuudessa Xamk sijoittui sijalle 11, opetuksen tasossa sijalle 10 ja sijaintipaikkakunnan houkuttelevuudessa sijalle 18.

Xamk mittaa myös itse opiskelijoiden suositteluhalukkuutta ja seuraa medianäkyvyyttä. Tulokyselyssä 2019–2020 AMK-opiskelijoiden suositteluhalukkuusindeksi oli 27, YAMK-opiskelijoiden 34 ja verkko-opiskelijoiden lähellä erinomaista eli 46.

Xamkin medianäkyvyys on kasvanut vuodesta 2018. Mediaosumia oli vuonna 2019 kaiken kaikkiaan 1 773, eli kasvua oli edellisvuoteen verrattuna 14 prosenttia. Sosiaalisessa mediassa Xamkilla oli vuoden 2019 lopussa 25 900 seuraajaa, mikä on kaikista ammattikorkeakouluista kolmanneksi eniten.

Lue Tiivi Pukkila-Nupposen artikkeli Next-verkkolehdestä >

Mittaritietoa

Seurantakohteina on viestintä ja sidosryhmien osallistuminen toiminnan kehittämiseen.

¹ Viestintä- ja markkinointipalveluiden tilastot
² Koulutuksen kehittämiskysely opiskelijoille, asteikko 15
* Arviointiasteikko on muuttunut, ei vertailukelpoinen
vuosiin 2017–2018.
VIESTINTÄ
2017 2018 2019
Viestinnän koulutukset henkilökunnalle¹ 73 ?
Tiedonkulun toimivuus opiskeijoille (AMK ja ylempi AMK, keskiarvo.)² 2,9 3,0 3,4*

 

Vuoden 2019 lopussa Xamkilla oli sosiaalisessa mediassa 25 900 seuraajaa, mikä on kaikista ammattikorkeakouluista kolmanneksi eniten.

Teemme työtä huomisen hyväksi

Koulutuksemme ja tutkimus- ja kehitystoimintamme tekevät työtä entistä vahvemmin kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa, jotka muodostuvat työelämän, eri koulutusalojen ja TKI-toiminnan välille.

Olemme merkittävä aluekehittäjä. Kansainvälinen toimintamme hyödyttää myös oman toiminta-alueemme kehittymistä. Osallistumme aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Tavoitteenamme on kouluttaa hyvin työllistyviä ja yrittäjähenkisiä osaajia, joiden taidot vastaavat työelämän vaatimuksia ja joilla on kyky uudistaa osaamistaan sekä vastata tulevaisuuden haasteisiin. Työelämätaitojen kehittäminen tapahtuu pedagogisten valintojen kautta sekä kiinnittämällä huomiota oppimisprosessiin tuotoksen rinnalla.

Työelämä saa parhaita osaajia

Vuonna 2019 Xamk uudisti kaikkien koulutusten opetussuunnitelmat. Uudistuksessa huomioitiin strategian mukainen tulevaisuussuuntautunut koulutus, työelämän tulevaisuuden tarpeet, opintojen ja työn yhdistäminen, joustavat opintopolut sekä koulutusten välinen synergia. Uudistustyöhön otettiin mukaan yrityksiä, alumneja ja muita sidosryhmiä.

MasterSchoolin eli ylempien ammattikorkeakouluopintojen tarjontaa päivitettiin myös vuonna 2019 vastaamaan paremmin Xamkin strategiaa. Lisäksi opetuksen ja työelämän välistä yhteistyötä kehitettiin muun muassa uudistamalla opettajien työelämäjaksoja.

Xamkista valmistuneet työllistyvät hyvin

Xamk tukee jokaista opiskelijaa löytämään hänelle parhaiten sopivan työuran. Valmistuneet työllistyvät useimmiten johto- ja esimiestehtäviin tai asiakas- tai potilastyöhön. Valtaosalla on vakituinen kokopäivätyö viisi vuotta valmistumisen jälkeen, ja pieni osa työllistää itsensä yrittäjänä.

Koulutuksen tavoitteet määräytyvät ensisijaisesti työelämän vaatimusten mukaan. Yhteistyötä ja verkostoja kehitetään tavoitteellisesti yhdessä yritysten, opiskelijoiden, henkilökunnan, alueellisten kauppakamarien ja yrittäjyysjärjestöjen kanssa. Vuonna 2019 Xamkin rekisterissä oli 1 441 yhteistyökumppania.

 

Lue tulosanalyysit 2019 Nextistä:

Tulevaisuus lähtökohtana opetussuunnitelmien uudistuksessa, opetuksen kehityspäällikkö Sini Taimela ja opetuksen hallintojohtaja Eeva Kuoppala

Ura Xamkista valmistuneelle avautuu nopeasti, koulutusjohtaja Seija Aalto ja yritysyhteistyökoordinaattori Heta Vilén

 

Työelämä saa parhaita osaajia

 

Tuloksia seurantakohteista

Työharjoittelussa Nepalin Kathmandussa

Xamkin restonomiopiskelija Lauri Hämäläinen lähti työharjoitteluun niinkin ihmeelliseen kohteeseen kuin Nepalin Kathmanduun.
Lue Laurin haastattelu >

Vastuullisuus – opiskelemalla ympäristölle parempi huominen?

Ympäristömuutos, kestävä kehitys ja vastuullisuus ovat nykyään osa kaikkia elämänalueita. Miten yksittäinen ihminen voi vaikuttaa? Podcastin vieraina ympäristöteknologian lehtori Liisa Routaharju ja opiskelija Ilkka Lohilahti.
Kuuntele tästä >

Työelämä on tarinoita ihmeellisempää

Työelämätarinat-sivulle on koottu opiskelijoidemme haastatteluja ja yhteistyöyritystemme kokemuksia tarinoiden ja videoiden muodossa. Yhteistyössä mukana ovat mm. Andritz, Eilakaisla ja Rovio.
Tutustu tarinoihin > 

Tekoäly tutuksi Xamkissa

Microsoftin Suomen Tulevaisuus Nyt -tekoälyohjelmassa on yhtenä painopisteenä vahvistaa suomalaisten tekoälyosaamista. Ensimmäiseksi ohjelmaa lähdettiin pilotoimaan yhdessä Xamikin kanssa keväällä 2019 toteuttamalla viiden opintopisteen laajuinen Tekoälytaitaja-opintojakso.
Lue lisää! > 

Mittaritietoa

Seurantakohteina ovat opetussuunnitelmien ja -menetelmien sekä oppimisympäristöjen kehittääminen. Opiskelijoiden ja valmistuvien tyytyväisyyttä opetukseen, opiskeluympäristöön ja työelämäyhteyksiin ja neuvontaan mitataan palautekyselyiden avulla.

Koulutuksen kehittämiskysely opiskelijoille, asteikko 15
OPISKELIJOIDEN TYYTYVÄISYYS
2017 2018 2019
Tavoite
Koulutus-osion keskiarvo, AMK-tutkinto 3,2 3,3 3,7 3,0
Koulutus-osion keskiarvo, YAMK-tutkinto 3,7 3,6 3,9 3,0
Opiskeluympäristö ja työskentelyilmapiiri -osion keskiarvo, AMK-tutkinto 3,1 3,4 3,6 3,0
Opiskeluympäristö ja työskentelyilmapiiri -osion keskiarvo, YAMK-tutkinto 3,4 3,7 4,0 3,0
AVOP-palautekysely valmistuville,
asteikko 1–7
VALMISTUVIEN TYYTYVÄISYYS
2017 2018 2019
Tavoite
Työelämäyhteydet-osion keskiarvo, AMK-tutkinto 4,5 4,5 4,6 4,5
Työelämäyhteydet-osion keskiarvo, YAMK-tutkinto 4,5 5,3 5,3 4,5
Työelämäneuvonta-osion keskiarvo, AMK-tutkinto 5,2 4,5 4,6
Työelämäneuvonta-osion keskiarvo, YAMK-tutkinto 4,0 4,8 4,1
Oppimisympäristöt-osion keskiarvo, AMK-tutkinto 5,2 5,2 5,3 4,5
Oppimisympäristöt-osion keskiarvo, YAMK-tutkinto 5,4 5,5 5,5 4,5

 

Xamkista valmistuneet työllistyvät hyvin omiin maakuntiin

Viimeisimpien tilastojen mukaan Xamkin Etelä-Savon kampuksilla Mikkelissä ja Savonlinnassa tutkinnon suorittaneista omaan maakuntaan on työllistynyt 42 prosenttia. Kymenlaakson kampuksilla Kotkassa ja Kouvolassa tutkinnon suorittaneiden vastaava luku on 54 prosenttia.

Kahden maakunnan yhteinen korkeakoulumme tarjoaa monipuoliset koulutus- ja työllistymismahdollisuudet. Hakukelpoisia ovat pääsääntöisesti ylioppilastutkinnon tai ammatillisen toisen asteen tutkinnon suorittaneet. Xamk edesauttaa myös motivoituneiden ammatillisen toisen AMK-tutkinnon suorittaneille Xamk tarjoaa hyvät mahdollisuudet kohottaa tutkintotaso maisteritasoiseksi ylemmäksi AMK-tutkinnoksi.

Lue Mirja Toikan artikkeli Next-verkkolehdestä > 

Xamkissa opiskelu on mahdollista myös työn ohessa.

 

Lue myös seuraavat artikkelit:

Mikko Lampi, toimitusjohtaja, Metatavu Oy:
Opiskelijoilta uutta ajattelua yrityksemme toimintaan >

Pia Leppäkumpu, opetusylihoitaja, Essote:
Yhteistyötä ja yhteistyötaitoja terveysalalla >

Pia Jääskeläinen, lehtori, Xamk:
Hyvinvointipalvelujen tradenomi osaa yhdistää sujuvasti liiketoiminnan, datan ja hyvinvoinnin >

Mittaritietoa

Seurantakohteina ovat taidot jatkuvaan uuden oppimiseen, valmiudet toimia yrittäjänä sekä verkostoituminen työelämään jo opintojen aikana.

Koulutuksen kehittämiskysely opiskelijoille, asteikko 15
OPISKELIJIODEN TYYTYVÄISYYS 2017 2018 2019
Koulutukseni sisältää työelämän toimeksiantoina tehtäviä projektitöitä ja -tehtäviä -väittämän keskiarvo, AMK-tutkinto 3,1 3,1 3,5
Koulutukseni sisältää työelämän toimeksiantoina tehtäviä projektitöitä ja -tehtäviä -väittämän keskiarvo, YAMK-tutkinto 3,1 3,2 3,5
Koulutuksessani tuodaan esille yrittäjämäistä asennetta ja yrittäjyyttä -väittämän keskiarvo, AMK-tutkinto 2,9 2,9 3,1
Koulutuksessani tuodaan esille yrittäjämäistä asennetta ja yrittäjyyttä -väittämän keskiarvo, YAMK-tutkinto 2,6 2,3 3,1
AVOP-palautekysely valmistuville, asteikko 1–7
VALMISTUVIEN TYYTYVÄISYYS
2017 2018 2019
Työelämäyhteydet-osion keskiarvo, AMK-tutkinto 4,5 4,5 4,6
Työelämäyhteydet-osion keskiarvo, YAMK-tutkinto 5,3 5,3 5,3
¹ Tilastokeskus
² Uraseurantakysely
VALMISTUNEIDEN TYÖLLISTYMINEN
2017 2018 2019
Työllistyneet valmistumisvuoden jälkeen, % (sisältää yrittäjät)¹ 85 % 84,4 %
Työllisten osuus valmistuneista 5 vuotta valmistumisen jälkeen, %² 87 % 86 %
Työni vastaa tällä hetkellä vaativuustasoltaan hyvin ammattikorkeakoulutustani, asteikko 1–6, keskiarvo² 4,1 4,2
Valmistumisen jälkeen yrittäjänä toimineiden määrä 5 vuoden aikana valmistumisesta, %² 17 %

 

Tuotamme uutta tietoa ja osaamista

Xamk tuottaa uutta tietoa ja osaamista tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) sekä avoimen tieteen ja tutkimuksen (ATT) avulla.

TKI-toiminnan avulla Xamk toimii aloitteellisesti Kaakkois-Suomen alueen kehitysnäkymien kääntämiseksi ja elinvoiman vahvistamiseksi yhteistyössä yritysten, kuntien ja kolmannen sektorin kanssa. TKI-toiminta kasvoi jo viidettä vuotta peräkkäin. Kehittämishankkeita oli vuonna 2019 käynnissä 259. TKI-investoinneista merkittävin oli Savonlinnaan valmistunut 2,5 miljoonan euron laboratorio. Lisäksi vuoden 2019 aikana ammattikorkeakoulun henkilökunta jätti viisi keksintöilmoitusta.

Xamk pyrkii kertomaan TKI-toiminnasta ja sen tuloksista aktiivisesti. Vuonna 2019 Xamkissa tuotettiin ennätysmäärä julkaisupisteitä.

Avoin tiede ja tutkimus (ATT) Xamkissa perustuu strategiassa asetettuihin tavoitteisiin: avoimuuden periaatteisiin, avoimen toimintakulttuurin tukemiseen ja henkilöstön osaamisen vahvistamiseen.

Vuonna 2019 Xamk tuki avointa toimintakulttuuria olemalla aktiivinen hankkeissa ja avoimen tieteen ja tutkimuksen verkostoissa. Xamkissa työstettiin ATT:n vaatimusten mukaisia sopimusmalleja, aineistonhallintaa, eettisiä ohjeita ja muita käytäntöjä sekä vahvistettiin henkilöstön ATT-osaamista.

 

Lue tulosanalyysit 2019 Nextistä:

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa vaikuttavasti, kehitysjohtaja, vararehtori Kalevi Niemi

Avoin tiede ja tutkimus tuo tiedon kaikkien ulottuville, tutkimusjohtaja Noora Talsi, tietoasiantuntija Eeva-Maria Suojärvi ja projektipäällikkö Markus Häkkinen

 

Tuotamme uutta tietoa ja osaamista

 

Tuloksia seurantakohteista

Tavoitteena turvallinen öljyntorjuntatyö 

Öljyntorjuntatyö on fyysisesti ja psyykkisesti kuormittavaa ja työolosuhteet asettavat vaatimuksia työntekijän terveydelle. Lisäksi työympäristön kemialliset vaaratekijät nousevat öljyntorjuntatyössä merkittäviksi terveydellisiksi riskeiksi. 

Xamkin SÖKÖSuomenlahti-hankkeessa laaditaan päivitetty SÖKÖ-suunnitelma ja käsikirja Suomenlahden rannikon pelastustoimialueille. Työterveys ja -turvallisuus on ykkösprioriteetti öljyvahingon torjuntatyössä, ja se on huomioitu öljyntorjuntaan valmistautumisessa, kaikissa tilanneharjoituksissa ja itse torjuntatyössä. 

Tavoitteena on laatia öljyntorjuntatyössä mukana oleville tietopaketti rantapuhdistustyön työterveys- ja turvallisuusriskeistä ja terveysvaikutuksista sekä ohjeistus riskien ja vaaratekijöiden minimoimiseen. Hankkeesta saadaan tärkeää tietoa öljyvahingon varalle.  

Lue Tytti Seppäsen artikkeli Read-verkkolehdestä > 

Vapaaehtoisten öljyntorjuntajoukkojen harjoitus Lappeenrannassa vuonna 2018. Kuva: Justiina Halonen. 

 

Mittaritietoa

Seurantakohteina työ- ja elinkeinoelämän kehittämisessä ovat hanketyön vaikuttavuus ja pitkäjänteinen yhteistyö kumppaneiden kanssa.

TKI-toiminnan tuloskortti. Hankevolyymit vuodesta 2019, jolloin vahvuusalat muuttuivat.
HANKETYÖ
2017 2018 2019
Hankevolyymi vahvuusaloittain, Me
 • Digitaalinen talous
19,9
 • Kestävä hyvinvointi
16,2
 • Logistiikka ja merenkulku
6,7
 • Metsä, ympäristö ja energia
20,4
TKI-menot, Me
 • Ulkopuolinen TKI-rahoitus
12,0 14,3 15,4
 • Omarahoitus
9,6
TKI-opintopisteet, kpl 4 669 7 143 4 566
Julkaisut, kpl 424 442 510

Lue Read-verkkolehdestä myös Heidi Miettisen artikkeli:
Petri Kähärä kertoo, miten TKI-kärjet-kisa voitettiin > 

Lue Readista myös Tapu Holttisen artikkeli:
Yrittäjyydellä elinvoimaa maakuntaan > 

Kuinka luoda vaikuttavampia hyvinvointipalveluita?

Toiminnan todennettu vaikuttavuus keskusteluttaa lähes alalla kuin alalla. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen parissa toimijat ovat erittäin kiinnostuneita palveluiden vaikuttavuudesta. Tietoa aiheesta janotaan, mutta sitäkin enemmän on tarvetta käytännönläheisille ratkaisuille vaikuttavuuden todentamiseen ja kehittämiseen.

Tehtävä ei ole yksinkertainen, sillä se vaatii tasapainoilua raskaiden tutkimusasetelmien ja ketterien, nopeasti tietoa tuottavien menetelmien välillä. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun tutkimusyksikkö Active Life Lab on kohta kahden vuoden ajan tehnyt tutkimus- ja kehitystyötä hyvinvointipalveluiden vaikuttavuuden kanssa.

Lue Viljo Kuuluvaisen, Arto Pesolan ja Jyrki Koskisen artikkeli Read-verkkolehdestä >

Active Life Labin tavoitteena on tuoda tutkimukseen perustuva osaaminen ja tieto käytännön hyvinvointipalveluiden tuottajien saataville.

Mittaritietoa

Seurantakohteina ovat uudet yritykset toiminta-alueella sekä uudet liiketoimintamallit.

TKI-toiminnan tuloskortti
UUSI OSAAMINEN JA KILPAILUKYKY
2017 2018 2019
Start-upien määrä ja muu yritystoiminnan käynnistäminen, kpl 27 76 58
Keksintöilmoitukset, kpl 3 5 8
Patentit ja patenttihakemukset, kpl 1 2 1

 

Lue Readistä myös Marko Tanskasen, Heli Peltolan ja Suvi Lambergin artikkeli:
Hyvinvointihuone rakennettiin yhteisvoimin Emma Gaalaan >

Lue Readistä lisäksi Janne Holménin artikkeli:
Kuka kuljettaa tarvikkeita sairaalan käytävillä? >

Ei ihan perinteinen hankejulkaisu 

 Xamkin julkaisuryhmä valitsi vuoden 2019 julkaisuksi artikkelikokoelman Onko hyvinvointipalveluilla vaikutusta? Kun kokoelman toimittaja Viljo Kuuluvainen suunnitteli julkaisua, ajatus oli selvillä. Siitä tulisi helppolukuinen ja napakoita artikkeleita sisältävä julkaisu, joka kestää aikaa. 

 ”Halusimme välttää niin sanottua perinteistä hankejulkaisua, joka pölyttyy jossain mapeissa tai verkossa”, Kuuluvainen kertoo. 

Ideana oli, että esille pääsee Xamkin uusi tutkimusyksikkö Active Life Lab mahdollisuuksineen. Kuuluvainen on työskennellyt viimeiset vuodet Active Life labin parissa. Myös yhteistyökumppaneita haluttiin julkaisuun mukaan. Kirjoittajiksi lupautui asiantuntijoita muun muassa yritysmaailmasta ja yliopistosta. 

Lue lisää hankejulkaisusta! > 

Tutustu myös Xamkin avoimeen toimintakulttuuriin > 

Mittaritietoa

Seurantakohteina ovat avoimet julkaisut, avoimet tutkimusinfrastruktuurit ja -ympäristöt sekä avatut TKI-aineistot.

ATT-tilastointi
AVOIN TIEDE JA TUTKIMUS
2017 2018 2019
Julkaisujen avoin saatavuus, % kaikista julkisuista 82 86 87
Avoimet tutkimusinfrastruktuurit ja -ympäristöt, kpl 25 28 24
Avatut TKI-aineistot, kpl 27 35

Avoimilla eli open access -julkaisuilla tarkoitetaan julkaisuja, jotka ovat avoimesti saatavilla ja löydettävissä internetistä. Niiden tulee olla kokonaisuudessaan ilmaiseksi ja esteettömästi luettavissa, tulostettavissa ja kopioitavissa vähintään ei-kaupalliseen käyttöön. Lähde: avointiede.fi

Xamk on sitoutunut avoimuuden periaatteisiin omassa julkaisutoiminnassaan. Henkilöstöä kannustetaan julkaisemaan open access -julkaisukanavissa. Xamkin omat julkaisusarjat ovat kaikkien luettavissa Theseus-julkaisuarkistossa ja Xamkin verkkolehdet Next ja Read ovat verkossa avoimesti saatavilla. Xamkissa rinnakkaistallentaminen Theseukseen on systemaattista.

Vaikutamme paikallisesti ja kansainvälisesti

Vastuullinen aluevaikuttaminen Xamkissa perustuu YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelmaan ja Xamkin strategiaan. Tehtävä toteutuu tarjottavan koulutuksen sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) kautta.

Xamk on sitoutunut aluekehittämiseen Kymenlaakson ja Etelä-Savon maakunnissa. TKI-hankkeita oli vuonna 2019 meneillään 259, joista 55 oli kansainvälisiä. Lisäksi Xamkilla on lähes 30 tutkimuslaboratoriota tai -ympäristöä, jotka tukevat alueiden yritystoimintaa.

Tutkintotavoitteisella koulutuksella on merkittävä aluevaikutus sekä Etelä-Savossa että Kymenlaaksossa. Xamkista valmistui vuonna 2019 lähes 1600 AMK-tutkinnon suorittanutta ja reilusti yli 200 YAMK-tutkinnon suorittanutta. Heistä noin puolet työllistyy alueille.

Xamkin kansainvälisessä yhteistyöverkostossa on yli 300 korkeakoulupartneria. Ulkomaalaisia tutkinto-opiskelijoita oli 70:stä eri maasta vuonna 2019. Opiskelijaliikkuvuuden laskeva trendi jatkui, mutta henkilöstöliikkuvuus kasvoi. Xamk käynnisti myös koulutusviennin tuotekehitysprosessit ja panosti Kiina-yhteistyöhön.

Avoin AMK-opiskelu oli vuonna 2019 menestys opiskelijamäärillä ja opintopisteillä mitattuna. Opintopisteissä kasvua oli 65 prosenttia. Avoimen AMK:n opetus aloitettiin myös englannin- ja venäjänkielisinä.

Laaja koulutustarjonta ja joustavat tavat opiskella antavat kaikille mahdollisuuden uudistaa ja laajentaa osaamistaan Xamkissa. Verkko-opiskelu tavoittaa myös uusia ryhmiä ja kansainvälisiä opiskelijoita. Lisäksi Xamkin tarjoama täydennyskoulutus on kysyttyä.

 

Lue tulosanalyysit 2019 Nextistä:

Vastuullinen aluevaikuttaminen, yliopettaja Marja-Liisa Neuvonen-Rauhala

Aluekehittäminen on tärkeä osa toimintaa – Kaakossa ja kansainvälisesti, kehityspäällikkö Hanna Kuninkaanniemi

Kansainvälinen yhteistyö näkyy vaihtotoiminnassa ja koulutuksessa, kansainvälisten asioiden päällikkö Marja-Liisa Kakkonen

Avoin AMK mahdollistaa ammattikorkeakouluopinnot kaikille, johtaja, jatkuva oppiminen Pia-Mariana Toukkari

Vaikutamme paikallisesti ja kansainvälisesti

 

 

Tuloksia seurantakohteista

Matkailun kehittämisessä pyritään pois mutusta ja puuhastelusta 

Kaikki ovat joskus matkustaneet. Kaikilla on siksi mielipide siitä, miten matkailua pitäisi kehittää. Vaikka asiakasnäkökulma onkin erittäin tärkeä, on matkailusektorilla samankaltaisia lainalaisuuksia kuin muillakin liiketoiminnan aloilla, ja ne on otettava kehittämisessä huomioon. 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xamkin matkailukärki on merkittävä eri aloilta ja tahoilta tulevien ideoiden kokoaja, analysoija, toteuttaja sekä koordinoija. 

Lue Johanna Heinosen artikkeli Read-verkkolehdestä >

 

 

Lue Readistä myös Lasse Pulkkisen artikkeli:
Osaamiskeskittymä lietsoo uutta työtä metsäteollisuuteen >

Lue Readistä myös Vesa Tuomalan artikkeli:
Kestävää kehitystä Kaakkois-Suomen ja Venäjän satamiin >

Mittaritietoa

Seurantakohteina ovat aluevaikuttavuus, palvelutoiminta sekä avoin AMK ja täydennyskoulutus.

¹ Tilastokeskus
² Uraseurantakysely, Vipunen.fi
³ Xamkin TKI-tuloskortti, taloushallinnon tilastot sekä avoimen amk:n ja täydennyskoulutuksen tilastot
ALUEVAIKUTTAVUUS
2017 2018 2019
Tavoite
Valmistuneiden työllistyminen Etelä-Savoon ja Kymenlaaksoon vuoden kuluttua valmistumisesta¹ 48 % 49,4 %
Missä työpaikkasi ja yrityksesi sijaitsee -kysymys, % vastaajista, jotka työssä Etelä-Savossa tai Kymenlaaksossa 5 vuotta valmistumisesta² 43 % 45 %
Xamkin investoinnit Etelä-Savoon ja Kymenlaaksoon, Me³ 2,9 2,3 1,4
Tki-hankkeiden volyymi, Me³ 45,35 63,27 63,2
Tki-hankekumppaneiden määrä 622 700 1 346
Tki-hankkeiden määrä, kpl³ 163 222 259
Liiketoiminnan tuotot, Me³ 5,4 5,8 5,7
Täydennyskoulutuksen myynnin liikevaihto³ 682 569 536 118 375 819 54 230
Avoimessa amk:ssa suoritetut opintopisteet³ 21 650 27 286 46 044 32 500

 

Korkeakoulut jatkuvassa keskinäisessä kilpailussa rahoituksesta  

Korkeakouluissa suoritettavien tutkintojen määriä halutaan nostaa, mutta rahaa tähän ei ole osoittaa. Korkeakoulut ovat ymmärrettävästi pettyneitä. Tavoitteiden ja resurssien ristiriita on selkeä ilman tämän suurempaa asian tutkimista, mutta koska raha niin usein liittyy sekä opetuksesta että tieteestä käytävään keskusteluun, on aika avata julkiseenkin keskusteluun korkeakoulujen rahoitusmalleja. 

Lue Xamkin rehtori Heikki Saastamoisen blogikirjoitus Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen blogista > 

 

 

Mittaritietoa

Seurantakohteina ovat näkyvyys keskusteluteemoissa sekä johdon ja asiantuntijoiden aktiivisuus yhteiskunnallisessa keskustelussa.

Viestintä- ja markkinointipalvelujen tilastot
YHTEISKUNNALLINEN KESKUSTELU
2017 2018 2019
Mediatiedotteet, kpl 119 130 120
Mediaosumat, kpl 1 063 1 566 1 773
Johdon ja näkemysjohtajien valmennukset, pv 15 63

 


Kehittämishankkeiden vaikutukset lasketaan usein koulutusten tai hankkeessa mukana olevien yritysten määränä. Entäpä jos siirrymme vaikutuksista vaikuttavuuteen?

Lue Anne Hytösen artikkeli Read-verkkolehdestä >

Xamkin opiskelijat kiinalaiseen yliopistoon tutustumassa

Annina ja Mette olivat marraskuussa 2019 tutustumismatkalla Henanin yliopistossa Kiiinassa. Matka liittyi Xamkin laatuauditointiin, mutta loi paljon muistoja hot pot -aterioista Kiinan muurilla käyskentelyyn. Paikallisten opiskelijoiden opiskelutahti on tiukka: ”Aamulla tunnit alkavat 8.30 ja päättyvät illalla 22.30.”

Lue Anninan ja Meten blogikirjotus Xamkilainen-blogista >

Onnelliset metsäläiset

Metsäalan opiskelija Pirkko Väkimies lähti intensiivikurssille Espanjan Palenciaan, Valladolidin yliopistoon. Muuallakin kuin suomessa puutalous on tärkeää: BioEcoN-ohjelman tukemalle kurssille saapui muitakin ”metsäläisiä” Vietnamista, Saksasta, Puolasta ja Italiasta.

Lue Pirkon tunnelmia Xamkilainen-blogista >

Pirkko Väkimiehen ensimmänen opiskeluviikko Palenciassa huipentui huipentui Gala-illalliseen, jossa opiskelijat esittivät Pirkon sanoittaman musiikkikappaleen.

Mittaritietoa

Seurantakohteina ovat opiskelija- ja henkilöstövaihdot, kansainvälinen tki-toiminta ja opetusyhteistyö sekä koulutusvienti.

¹ Tuloskortti
Kansainvälisten palveluiden tilastot
KANSAINVÄLISYYS
2017 2018 2019
Henkilöstön kv-liikkuvuus Suomesta ja Suomeen, päivää¹ 1 702 2 324 2 922
Suoritetut opintopisteet kansainvälisessä opetusyhteistyössä
 • Lähtevät vaihto-opiskelijat, opintopistettä
11 642 9 007 6 690
 • Saapuvat vaihto-opiskelijat, opintopistettä
5 245 6 177 5 771
Koulutusviennin liikevaihto, euroa 112 250 302 250 377 500
Kansainväliset, läsnäolevat tutkinto-opiskelijat, henkilömäärä 610 547 516
Kansainväliset hankkeet, kpl¹ 12 37 55

Toimitus ja lisätiedot

Xamkin vastuullisuus

Olli Ervaala, opetuksen palvelujohtaja, vastuullisuusjohtaja
044 702 8507, etunimi.sukunimi@xamk.fi

Vastuullisuusraportti

viestinta@xamk.fi

 

Toimitus

Xamk / Viestintä- ja markkinointipalvelut
Helmiteksti / Anita Heikkinen
Kielentarkistus: Xamk / Lehtori Anna-Liisa Luova

Julkaistu 11.6.2020

In English

Social Responsibility and Sustainability Report 2019
Translation: Marjut Loponen and Mike Bangle