Xamk tuottaa monipuolisia palveluja yritysten ja yksilöiden tarpeisiin, Venäjän kielen ja kulttuurin sekä Venäjä-yhteistyön kautta.

Asiantuntijamme ovat apunasi, kun kaipaan toimintaasi Venäjä-erityisyyttä tai Venäjää ymmärtävää toimialasi edustajaa. 

Meiltä saat tuoretta Venäjä-näkökulmaa liiketoimintasi tueksi.

Täydennyskoulutuksena tarjoamme venäjän kielen ja kulttuurin koulutuksia, kun haluat kehittää organisaation tai yksittäisten työntekijöiden osaamista.

Xamkilaiset alasi asiantuntijat ovat käytettävissäsi Venäjää tuntevina hanke- ja kehittämiskumppaneina.

Ota yhteyttä

Arja Haikara
040 6307901
arja.haikara@xamk.fi

Tutustu asiantuntijoihimme

Niko Arola, projektipäällikkö 

Pienyrityskeskuksessa projektipäällikkönä toimiva Niko Arola on työskennellyt useissa suomalais-venäläisissä yhteistyöhankkeissa suunnittelijana, vetäjänä ja asiantuntijana.

Nikon asiantuntemus Venäjä-yhteistyössä liittyy mm. viennin kehittämiseen, opiskelijayrittäjyyden edistämiseen, verkostojen vahvistamiseen, yliopistojen osaamisen kaupallistamiseen sekä koulutusvientiin.

Hän on myös järjestänyt koulutuksia ja matkoja venäläisille asiantuntijoille ja yritysten keskijohdolle sekä ollut mukana etsimässä kumppaneita ja asiakkaita suomalaisille mikro- pk-yrityksille.

Nikolla on useiden vuosien kokemus työskentelystä Pietarissa esimiestehtävissä. Pitkän Venäjä-yhteistyön myötä Nikolla on laajat yhteistyöverkostot Pietarissa sekä kokemusta liiketoimintakulttuurista ja venäjän käyttämisestä työkielenä neuvotteluissa. Harrastuksiin kuuluu vapaaehtoistyö Luoteis-Venäjällä.

Ota yhteyttä:
etunimi.sukunimi@xamk.fi, p. 040 538 0961

Grigory Budin, koulutusvientivastaava

Olen syntynyt Pietarissa Venäjällä, ja sain ensimmäisen yliopistotutkinnon v. 2006. Sen jälkeen muutin Suomeen ja opiskelin tradenomiksi sekä työskentelin Kymenlaakson ammattikorkeakoulun (Kyamk) kv-palveluissa.

Nyt olen vastuussa Xamkin koulutusviennistä. Tehtäviini kuuluu myös uusien tuotteiden ja markkina-alueiden analysointi, uusasiakashankinta ja koulutusyksiköiden tukeminen koulutusviennin tavoitteiden saavuttamiseksi.

Koulutus

 • Master of International relations, Peter the Great St. Petersburg State Polytechnic University, 2006​
 • Bachelor of Business Administration, Kymenlaakson AMK, 2010
 • Master of Business Administration, Kymenlaakson AMK, 2014

Kokemus

 • Yli 10 vuotta kokemus kansainvälisessä yhteistyössä.
 • Erinomainen Venäjän sekä Suomen korkeakoulujärjestelmän tuntemus.
 • Erinomainen Venäjän historian ja kulttuurin tuntemus.

Ota yhteyttä:

etunimi.sukunimi@xamk.fi​, p. 044 7028484​

Grigory Budin

Arja Haikara, kansainvälisten asioiden asiantuntija, FM

Arja Haikaran tehtävänä on koordinoida ja edistää Xamkin Venäjä-yhteistyötä yhdessä koulutusten kanssa, koorinoida ja hallinnoida vierailuja, sopimuksia ja opiskelijaliikkuvuutta Suomen ja Venäjän välillä. Myös Venäjä-tuntemuksen lisääminen kuuluu hänen työhönsä.

Hänen erityisalansa ja kiinnostuksen kohteita ovat arkipäivän elämän ilmiöt Venäjällä, nykykulttuuri ja kansainvälistyminen sekä näiden vaikutukset työelämän ja kulttuurin muutokseen.

Arjalla on pitkä kokemus työskentelystä Venäjällä asiantuntija- ja esimiestehtävissä yritysten ja ulkoministeriön palveluksessa, monikulttuurisista työyhteisöistä ja yhteistyön kehittämisestä. Suomessa Arja on toiminut korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien kotouttamistehtävissä ja yrityskouluttajana.

Hänen verkostonsa ovat laajat niin kotimaassa kuin Venäjälläkin, venäjän kielen taito ja venäläisten toimintatapojen tuntemus ovat erinomaisella tasolla.

Arja voi olla avuksi asiakastuntemuksen kehittämisessä ja yhteistyökumppanien ymmärtämisessä.

Ota yhteyttä:
etunimi.sukunimi@xamk.fi, p. 040 6307901

Jussi Hänninen, lehtori, ammatillinen erityisopettaja, kätilö

Kokemus: Yhteistyötä venäläisten sairaanhoidon oppilaitosten kanssa

 • Hänninen, J. & Bakhtina, I. 2018. Synergy in Health Care through Cooperation with Russian Partners. Teoksessa Ryttyläinen-Korhonen, K. & Haikara, A. (toim.) 2018. Yhteistyötä, ymmärrystä ja uteliaisuutta. Venäjä-osaamista kehittämässä. WWW-julkaisu. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Xamk kehittää 68, s. 19-31. Saatavissa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-146-0
 • Hänninen, J. 2017. Kestävää hyvinvointia ja voimaantunutta Venäjä-osaamista streamalaatiopedagogiikalla. Teoksessa Ryttyläinen-Korhonen, K. (toim.) 2017. Kehittäminen kirittää opetusta. Esimerkkejä hyvinvoinnin koulutusalan pedagogisesta kehittämisestä. WWW-julkaisu. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Xamk kehittää 27, s. 74-84. Saatavissa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-051-7
 • Seppälä, J. & Hänninen, J. 2017. Ensihoidon opettajat Venäjällä. Ensihoitaja 3/2017. Suomen Ensihoitoalan Liitto ry, s. 28–31.

Ota yhteyttä:
etunimi.sukunimi@xamk.fi, p 044 702 8373

Jussi Hänninen

Kirsi Itkonen, lehtori ja projektipäällikkö, MMM

Kirsillä on pitkäaikaista kokemusta opiskelija- ja opettajavaihdoista, intensiiviviikoista sekä koulutuksen ja yritystoiminnan kehittämisprojekteista venäläisten partnereiden kanssa.

Kirsi on vuosien mittaan tutustuttanut yli sata metsätalouden opiskelijaa Venäjän metsätalouteen, venäläiseen kulttuuriin ja liiketoimintaan. Lisäksi hän on johtanut kahta Kaakkois-Suomi-Venäjä CBC-ohjelmaan kuuluvaa hanketta, joista toisessa kehitettiin puunkorjuuyritysten liiketoimintaosaamista ja toisessa kehitetään metsäsektroin korkeakoulutuksen verkko-opetusta ja työelämälähtöisyyttä.

Vuosien yhteistyö pietarilaisten partnereiden kanssa on tuonut Kirsille laajan yhteistyöverkoston erityisesti Pietarissa.

Kirsin sydäntä lähellä ovat venäjän kielen ja kulttuurin opiskelu Jyväskylä yliopistossa ja Xamkin omilla opintojaksoilla. Niiden kautta hänen venäjän kielen taitonsa ja venäläisen kulttuurin tuntemuksensa ovat kohentuneet mukavasti.

Kirsi on valmis auttamaan koulutusyhteistyöhön sekä hankkeiden valmisteluun ja johtamiseen liittyvissä asioissa.

Ota yhteyttä:

etunimi.sukunimi@xamk.fi, p: 040 842 0623

Miia Karttunen, lehtori, (FT)

Miia Karttunen koordinoi kieliopintojen järjestämistä Xamkin Kouvolan kampuksella ja on ollut myös mukana korkeakoulujen kielenopetukseen liittyvässä yhteistyössä venäläisten kumppanien kanssa.

Miian oma Venäjä-harrastus käynnistyi jo noin 30 vuotta sitten. Vuosiin on mahtunut venäjän kielen opiskelua ja kulttuurimatkoja Venäjälle.

Ota yhteyttä:
etunimi.sukunimi@xamk.fi, p. 044 702 8483

Miia Karttunen

Juha Korpijärvi, yliopettaja, (Tkt)

Juha Korpijärvi on sähkötekniikan yliopettaja. Hänen kiinnostuksen kohteinaan ovat paitsi sähköenergiajärjestelmät eri tekniikoineen myös energiayhtiöiden hallinto ja johtaminen, joista Juhalla on kokemusta paitsi hallitustyöskentelyn myös konsultoinnin ja työkokemuksen kautta.

Juhan sydäntä lähellä ovat laajemminkin eri kulttuurin osa-alueet Venäjän historiaa ja kirjallisuutta unohtamatta. Juha työskenteleekin mielellään eri alojen asiantuntijoiden kanssa, positiivista innovointia yhdistellen

Kokemus

 • Osaaminen ja asiantuntemus sähkö- ja energiatekniikassa
 • Pitkäaikainen venäjän kielen opiskelija​
 • Venäjän historia, kulttuuri ja kirjallisuus harrastuksen kohteena​
 • Kymmeniä Venäjä-reissuja Pietarissa ja Itä-Karjalassa Moskovaa unohtamatta​
 • Ollut mukana kahdessa Venäjä-hankkeessa​

Aina valmiina silloin kun kyse on Venäjälle suuntautuvasta hankkeesta, konferenssista, matkasta tai muusta aktiviteetista​

Ota yhteyttä:
etunimi.sukunimi@xamk.fi, p. 050 312 5060

Yliopettaja Juha Korpijärvi Xamkista

Leena Muotio, yliopettaja

Leena Muotio on kulttuurin koulutusyksikön yliopettaja. Hän on myös kirjallisuudentutkija, jonka yhtenä osaamisalueena on venäläinen kirjallisuus.

Hän opettaa Venäjän kulttuurihistoriaa ja on kokenut Pietarin tuntija myös pitkään jatkuneen vaihto-opettajuuden myötä.

Leena Muotio voi auttaa muun muassa Venäjän kulttuurihistoriaa, etenkin kirjallisuuden historiaa koskevissa kysymyksissä sekä opettajavaihdon järjestämisessä.

Ota yhteyttä:
etunimi.sukunimi@xamk.fi, p. 044 702 8917

Leena Muotio

Marja-Liisa Sirén-Huhtinen, lehtori, FL

Marja-Liisa Sirén-Huhtinen (FL) on venäjän ja ruotsin kielen lehtori. Marja-Liisa on toiminut kieli-ja tapakouluttajana pitkään sekä yrityksissä että oppilaitoksissa.

Venäjä-yhteistyöstä oppilaitosten kesken sekä Venäjä-verkostoista ja -hankkeista Marja-Liisalla on myös paljon kokemusta.

Ota yhteyttä:
etunimi.sukunimi@xamk.fi, p. 044 702 8530

Lehtori Marja-Liisa Siren-Huhtala Xamkista

Tuija Suikkanen-Malin , yliopettaja, (VTL)

Koulutus

VTL, Sosiaalipsykologi, venäjää osaan lukea, kirjoittaa ja puhua auttavasti

Kokemus

 • Emphatos–hankkeeseen opiskelijoiden panosta 2004-5: Hurtig, J., Jäppinen, M. & Törrönen, M. 2007. Arjenpolkuja ja kohtaamisia. Venäläistaustaiset maahanmuuttajat ja palvelujärjestelmä Kaakkois-Suomessa. EAKR-projekti. Kotka: SOLVER palvelut oy
 • Empowerment of Families with Children 2011-2013 Julkaisuja, opinnäytteitä ja materiaaleja syntyi paljon mm.:Empowering Social Work: research& practice 2013. Vastavuoroiset ja voimaantumista tukevat käytännöt perhetyössä 2014
 • Kulttuuritulkki-malli suomeksi ja venäjäksi
 • Masto – maahanmuuttajien työllisyyden ja osallisuuden edistäminen -hanke
 • Työelämävaihto: Svetogorskin sosiaalikeskus 2015
 • Intensiiviviikot:
  • Saint-Petersburg State Institute of Psychology and Social Work Finnish-Russian Student Exchange Programme. Cimo/First/ Network for Social Inclusion and Rehabilitation 3.-7.2.2014
  • ART-BASED METHODS IN SOCIAL, YOUTH, HEALTH, AND THERAPEUTIC WORKINTENSIVE COURSE (in English) from 11th to 17th March 2018, St. Petersburg
 • Yhteisjulkaisu Saint-Petersburg State Institute of Psychology and Social Work kanssa: Suikkanen-Malin T., Vapalahti K. (Eds.) (2018). The viewpoints on art-based work : Art-based methods in social, youth, health, and therapeutic work, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Saatavissa: https://www.theseus.fi/handle/10024/154801

Ota yhteyttä:
etunimi.sukunimi@xamk.fi, p. 044 702 8411

 

Natalia Pääjärvi, matematiikan ja fysiikan lehtori

Natalia on syntynyt Ukrainassa, asunut Valko-Venäjällä ja Venäjällä. Hänen äidinkielensä on venäjä.

Vuosina 1989-2001 hän toimi matematiikan opettajana Novgorodin valtionyliopistossa. Vuonna 2006 Natalia aloitti Mikkelin ammattikorkeakoulussa matematiikan ja fysiikan lehtorina ja jatkaa edelleen Xamkissa. Hän toimii mm. Talotekniikan ja ympäristötekniikan DD-opiskelijoiden mentorina.

Natalia on valmis auttamaan muita ja osallistumaan kaikkiin Venäjään liittyyviin projekteihin.

Ota yhteyttä:

etunimi.sukunimi@xamk.fi, p: 050 363 6628

Natalia Pääjärvi.

Ajankohtaista

Haluatko oppia uutta?

Tutustu avoimen AMK:n Venäjän kielen ja kulttuurin opintoihin. Xamk Pulse on suunniteltu täyttämään niin uteliaiden mielten kuin asiantuntijoiden tarpeet.

Elä oppiaksesi.

Katso koulutustarjonta