Kouvolan asuntomessut 2019

 • 12.7.-11.8. 2019
 • Kouvolan Pioneeripuistossa
 • Korian vanhalla kasarmialueella, Kymijoen jylhissä rantamaisemissa

Lisätietoa: http://asuntomessut.fi/

Xamkin opiskelijoiden kädenjälki näkyy monessa

Xamkin opiskelijoiden kädenjälki näkyy Kouvolan Asuntomessuilla monessa kohteessa.

Asuntomessukohteissa ja messuihin liittyvissä projekteissa ovat olleet mukana sisustusarkkitehtuurin ja kalustesuunnittelun, talotekniikan, energiatekniikan, vanhustyön, muodin ja puvustuksen sekä liiketalouden opiskelijat.

Lisäksi auntomessukohteiden rakentamisessa ja sisustamisessa on mukana useita Xamkin alumneja.

Villa Element

 • Sisustusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu
 • Talotekniikka
 • Energiatekniikka
 • Liiketalous

Virkkulankylä

 • Vanhustyö
 • Sisustusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu

Oheiskohteet

 • Muoti ja puvustus Taideruukissa

Hankkeet

 • Up Action
 • Luova yritysgeneraattori
 • CityDrivers
 • Contents for Cross-Cultural Events – C3E

Alumnit

 • Talo Korea – Vesa-Matti Moilanen, Laura Huusari
 • Sievitalo Unto – Linda Baki
 • Airon neito, Virkkulankylä, Paja-aukion pienrivitalot – Tiina Henttonen

 

Villa Element

Villa Element on kokonaan puusta rakennettu nuoren perheen koti. Sen toteuttavat yhteistyössä Elementit-E Oy ja Xamk.

Lue Villa Element somessa

Villa Elementti -projektissa sisustusarkkitehtuurin ja kalustesuunnittelun opiskelijat ovat suunnitelleet kohteeseen ehdotelmat talon sisustuksesta. Talotekniikan opiskelijat olivat mukana selvittämässä kohteen teknistä toteutusta. Liiketalouden opiskelijat tuottivat materiaalia kohteen blogiin.

Sisustusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu

Sisustusarkkitehtuurin ja kalustesuunnittelun toisen vuosikurssin opiskelijat Irene Jarva, Iina Peltonen, Sami Pylkkänen, Mirka Lehtinen, Eini Liuha ja Ulla Pönni kertovat omasta osuudestaan Villa Elementin suunnittelussa:

”Tavoitteenamme oli kehittää asuntomessukohteen pohjaratkaisuja käytännönläheisemmiksi sekä muokata jo olemassa olevia ratkaisuja asiakkaiden toiveiden mukaisesti. Asiakkaalla oli siis alustava suunnitelma talon pohjaratkaisusta ja toiveet mitä taloon halutaan. Suunnittelun lähtökohtana asiakkaan toiveiden lisäksi oli elementtirakenteinen talo, joka rakennetaan kokonaan valmiiksi tehtaalla ja kuljetetaan tontille kokonaisina elementteinä.”

”Asiakas sai suunnitelmistamme paljon ideoita ja yhdisti ne itselleen sopivaksi kokonaisuudeksi. Messutaloa laajennettiin alkuperäisestä suunnitelmasta, jotta pohjasta saatiin paremmin asiakkaan tarpeita vastaava.”

”Tämä työ oli meidän ensimmäinen näin laaja suunnitteluprojekti. Työtä tehdessä koettiin haasteita, onnistumisia sekä huomasimme suunnittelutaitojemme kehittyvän. Meidän oli sisäistettävä lyhyessä ajassa ohjelmiston käyttö sekä asuntosuunnitteluun vaikuttavat tekijät. Olemme kiitollisia, että olemme saaneet olla mukana tällaisessa projektissa, joka toteutetaan, ja jonka konkreettista etenemistä pääsemme seuraamaan.”

Sisustusarkkitehtuurin ja kaustesuunnittelun opiskelijat Riina Santala ja Krista Lintumäki suunnittelevat osana työharjoitteluaan Xamkin ja Kouvolan seudun ammattiopiston yhteisen esittelypisteen Villa Elementin autotallissa.

Irene Jarva

 

Ulla Pönni

Eini Liuha

Talotekniikka

Talotekniikan opiskelijat Outi Lempinen ja Elina Suomalainen selvittivät projektissaan, mitä kaikkea asuinrakennuksesta voidaan mitata ja sen perusteella etsivät tarpeellisiä mittaustapoja puurakenteiseen omakotitaloon.

Selvityksensä perusteella he valitisvat Villa Elementtiin käytettäväksi neljä eri seuranta- ja mittauslaitetta. Projektin tuloksena asukkaat saavat tietoa veden kulutuksesta, rakennuskosteudesta sekä ilmanvaihdon hiilidioksidi- ja kosteusmääristä. Lisäksi lattialämmitystä voi säätää etänä.

Virkkulankylä

Kouvolan Virkkulankylässä Xamkin opiskelijat yhdistävät voimansa lisätäkseen senioreiden yhteisöllisyyttä. Xamkin vanhustyön geronomiopiskelijat sekä sisustusarkkitehtuurin opiskelijat ovat mukana toteuttamassa kohdetta. Yhdeksän rakennuksen kokonaisuuden on valmistuttuaan tarkoitus olla senioreille suunnattu täysin uudenlainen kylämiljöö, joka toteutetaan yhdessä Kouvolan kapungin kotihoidon kanssa.

Virkkulankylä somessa:

 

 

 

Geronomiopiskelijat Noora Romppainen, Tuulikki Juppi-Meriläinen, Tarja Lantta, Hanna Uosukainen tekevät yhteisöllisyydestä opinnäytetyönsä. Noora ja Tuulikki aikovat tutkia yhteisöllisyyden kehittymistä asukkaiden keskuudessa. Tarja ja Hanna puolestaan selvittävät, millainen virikkeellisyys houkuttelisi asuntomessujen kävijöitä muuttamaan Virkkulankylään. Kaikki neljä ovat asuntomessuilla esittelemässä Virkkulankylää vierailijoille.

Sisustusarkkitehtuurin ja kalustesuunnittelun opiskelijat Irene Jarva, Ia Harinen, Irene Rätte ja Marja Nikkinen ovat suorittaneet opintohin liittyvää harjoitteluaan Virkkulankylän sisustuksen suunnittelusta vastaavassa Suunnittelutoimisto Pilkkeessä. He ovat päässeet suunnittelemaan ja toteuttamaan kukin kahden messuasunnon sisustukset. Työn pohjaksi heille luotiin mielikuvitusasukkaat, joille asunnot sisustettiin.

Kuva: Virkkulankylä

Kuva: Virkkulankylä

Hankkeet

Up Action – Silta tulevaisuuden yrittäjyyteen

Showroom asuntomessuilla

Up Action -hanke on ollut tukemassa yrittäjyyden, muotoilun ja luovien menetelmien kautta muotoilualan opiskelijoiden osallistumista asuntomessuille. Opiskelijat ovat suunnitelleet puuelementtikontin paikalliselle yritykselle (Elementit E), joka toimii myös muotoilualan opiskelijoiden tuotemyyntipaikkana messujen aikana. Messuilla on myynnissä kodin piensisustustuotteita, koruja sekä tilaustuotteita.

Luova yritysgeneraattori

Luova yritysgeneraattori -hankkessa Asuntomessujen oheiskohteena toimivan Taideruukki ry:n jäsenyritykset loivat kauppakonseptin messujen ajaksi. Konsepti luotiin hankkeen työpajoissa tammi-toukokuussa 2019.

Hankkeen kautta on myös selvitetty Taideruukin yrittäjien tarvetta lisäkäsille kiireisen tapahtumakesän aikana. Tähän tarpeeseen vastaa Xamkin muodin ja puvustuksen opiskelijoiden TIKKI-yhteisö, jonka jäsenet  harjoittelevat yrittäjyyttä pitämällä kauppaa kesän ajan. Tämä harjoittelu on osa opiskelijoiden tutkintoon kuuluvaa harjoittelua.

Kaupassa on Taideruukki ry:n jäsenyritysten tuotteiden lisäksi myynnissä myös TIKKI-opiskelijoiden sekä muiden Xamkin opiskelijoiden tuotteita.

CityDrivers

CityDrivers-hankkeen järjestämissä Luova Kouvola -tilaisuuksissa idoitiin yhteisöllisen ja hyvän tekemisen pistettä Asuntomessujen Kouvola-shopiin. Pisteen tarkoituksena on tarjota messukävijöille luovaa ja osallistavaa tekemistä. Kävijät pääsevät tekemään Novitan langoista tupsuja, joista valmistetaan messujen jälkeen esimerkiksi istuinalusia ja pieniä ryijyjä, jotka lahjoitetaan Kouvolan alueen vanhainkoteihin.

Piste järjestetään yhteistyössä Kouvolan seudun elinkeinoyhtiö Kinnon ja Novitan kanssa.

Virta Showroom

Kouvolan kampuksen muotoilijoiden yhteisö Virta on pystyttänyt messuille showroomin, josta messukävijät voivat hankkia muotoilun opiskelijoiden suunnittelemia ja valmistamia tuotteita.

Showroomissa on myynnissä muun muassa kodin piensisustustuotteita, koruja, tekstiilituotteita, huonekaluja sekä printtejä

Virta Showroom löytyy messuilta ulkonäyttelyalue 10:stä, kohteen 22 vierestä.

 

Virta on Xamkin muotoilijoiden yhteisö, jonka tavoitteena on tuottaa muotoilun opiskelijoille kontakteja, toimintoja ja palveluita. Yhteisö tarjoaa myös alustan laajempaan kommunikaatioon opiskelijoiden välillä. Virta edustaa jokaista Xamkin Kouvolan kampuksen muotoilijaa ja sitä pyörittävät muotoilijat itse.

Mutoilun opiskelijoiden Virta-yhteisön myyntipiste Kouvolan asuntomessuilla.

Messujen markkinointi origamitalolla

Xamk järjesti keväällä 2019 suunnittelukilpailun opiskelijoilleen yhdessä Kouvolan asuntomessujen kanssa. Tavoitteena oli löytää markkinointitapahtumissa käytettävä, innovatiivinen oheistuotote. Kilpailun voittajaksi valittiin tuote- ja palvelumuotoilun opiskelija Jori Valajärven suunnittelema ketterä, monikäyttöinen origamitalo.

”Oheistuotteen tavoitteena on pysäyttää ohikulkijat, lähinnä lapsiperheet, toiminnallisen rakentelun tai askartelun äärelle”, sanoo Kouvolan asuntomessujen projektipäällikkö Sanna Kauppi.

”Näin mainoksen kilpailusta, jossa haettiin messuilla mukaan annettavaa askarteluun ja rakenteluun liittyvä oheistuotetta. Pohdin, voisiko messuesite olla muutakin kuin vain paperi, joka heitetään seuraavaan vastaantulevaan roskakoriin”, Jori Valajärvi kertoo origamitalon suunnitteluprosessista.

Valajärvi yritti etsiä sopivaa origamimallia, jota voisi suoraa hyödyntää työssään, mutta päätyi lopulta itse askartelemaan ja etsimään mahdollisimman yksinkertaista ja tukevaa talomallia.

”Löysin lopulta hyvän tyylin taitella A4-kokoisesta paperista harjakattoinen talo. Olen tyytyväinen lopputulokseen, koska pohja on yksinkertainen ja talon tyyliä on helppo vaihtaa tarpeiden mukaan tulostusta muuttamalla.”

Suunnittelukilpailu oli osa Xamkin Contents for Cross-Cultural Events – C3E-hanketta.

Outro-asut etäkohteessa Taideruukissa

Xamkin muodin ja puvustuksen opiskelijoiden musiikista inspiroituneita mallistoja on nähtävillä Asuntomessujen oheiskohteessa Kuusankosken Taideruukissa.

Alun perin opiskelijoiden mallistot on tehty keväällä 2019 Helsingissä järjestettyyn OUTRO-nimeä kantaneeseen muotinäytökseen, jonka teemana toimi musiikki.

”Musiikki ja pukeutuminen ovat ihmiselle ominaista viestintää. Näytöksessämme nämä viestinnän muodot sulautuvat yhteen kuuteentoista erilaiseen mallistoon.”

Tutustu OUTROn tekijöihin ja mallistoihin:

Xamkin alumnit asuntomessuilla

Talo Korea

Kohde numero 13 on Xamkista rakennusinsinööriksi valmistuneen Vesa-Matti Moilasen käsialaa.

Moilasen oman perheen kodiksi valmistuvan asuntomessukohteen erikoisuus on Moilasen suunnittelema täysin uudenlainen puurunkoinen kattoelementti, jossa osa katosta on lasia. Kohteen rakennuttajana toimii Moilasen yritys Ramotec Oy.

Korean sisustuksesta vastaavat Xamkin sisustusarkkitehtuurin ja kalustesuunnittelun alumni Laura Huusari Design Studio Taimista sekä Xamkin edeltäjäoppilaitoksesta Kyamkista valmistunut sisustusstylisti Enni Tolkki.

Talo Korea somessa:

 

Sievitalo Unto

Xamkin edeltäjäoppilaitoksesta Kyamkista valmistunut sisustussuunnittelija Linda Baki Linda Baki Designista suunnittelee kohteen numero 22 sisustuksen.

”Lähtökohtana sisustuksen suunnittelulle oli luoda ajaton ja lämminhenkinen koti kahdelle nuorelle aikuiselle.

Sisustuksessa luonnonläheiset värit ja aistiystävälliset pintamateriaalit luovat levollisen ja seesteisen tunnelman tähän kotiin.”

Unto sosiaalisessa mediassa:

 

Kouvolan Virkkulankylä, Airon neito, Paja-aukion pienrivitalot

Xamkin edeltäjäoppilaitoksesta Kyamkista valmistunut Suunnittelutoimisto Pilkkeen Tiina Henttonen vastaa sisustuksen suunnittelusta kaikkiaan kahdeksassa kohteessa.

Kouvolan Virkkulankylä

Kohteet 25 Talo Esikko, 26 Talo Rentukka ”äijientalo” ja 27 Korttelitalo Kaislikko. ”Yhdeksästä rakennuksesta muodostuva kokonaisuus on todellakin kylä! ”

Airon neito

Kohde numero 2. ”Suunnittelu on edennyt askel askeleelta kohti perheen unelmaa.”

Paja-aukion pienrivitalot

Kohteet 28 Kotikolmio, 29 Kotikaksikko, 30 Kotikompakti ja 31 Löylytupa. Kohteiden toteutuksessa olivat mukana myös Pilkkeen yhteistyökumppanit PilkePartners.

Yhteistyökumppanit Asuntomessuilla

Seuraa asuntomessuja Xamkin somessa

Facebook

Instagram